Friday, March 2, 2012

Café "Lú"

image


Uống cà-phê Lú
 
hỏi bạn muốn lòng chết mệt mê?
cùng tôi ghé tiệm uống cà-phê.
nhâm nhi đôi tách cà-phê Lú,
thưởng thức vài ly trí óc tê.

người đẹp phơi bày, khen chẳng đủ,
mỹ nhân lồ lộ, hết nơi chê.
một ly chẳng kịp giờ cua gái,
không đủ cho mình ý thả dê!

 chẳng kịp ghé qua viếng gái xinh.
hôm qua tin cấm thoáng ê mình:
soutien phủ kín, nghìn vô lý!
xì-líp khuất che, quá bất bình!

vợ chẳng chịu cho thăm gái đẹp,
nàng không ban phép viếng minh tinh.
thôi thì xin hẹn sang kiếp khác,
được viếng Cà-phê Lú, gái xinh.


image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

imageBM

No comments:

Post a Comment