Wednesday, March 28, 2012

Hãy chụp giùm tôi

image 


Đng khoe tôi, hi người bn tài hoa,
Nh
ng tm nh mang ra t đa ngc,
N
ơi bn mi v rong chơi hnh phúc,
Dù bao ng
ười vn ti nhc xót xa.

image

Đng khoe tôi hình nh mt quê nhà,
Mà b
n nghĩ đang trên đà “đi mi”,
Nh
ng thành th xưa hin như bông bưởi,
Nay b
ng dưng rã rượi nét giang h.

image

Đng khoe tôi nhng cnh tượng xô b,
Nh
ng try lc gi vô phương cu cha.
Đ
t nước đã t lâu không khói la,
Sao r
c rài hơn c thu chiến chinh.
image

Đng khoe tôi nhng yến tic linh đình,
Nh
ng ph xá ngp phn vinh gi to,
N
ơi thiu s tung tin như xác pháo,
Khi d
ân nghèo không mung cháo cm hơi.
image

Đng khoe tôi cnh t hp ăn chơi,
C
a nhng k đã mt thi chui nhi,
B
tt c, trong đêm dài thui thi,
Ng
ược xuôi tìm đường xăm xúi vượt biên.

image
Đng khoe tôi nhng con ph “bưng bin”,
Nh
ng qung cáo, nhng mt tin nham nh,
Nh
ng khách sn ánh đèn màu rc r,
Tr
ơ trn bày, d d khách phương xa.

image

Đng khoe tôi chn th phượng nguy nga,
Nh
ng dinh th xa hoa nm choán ngõ,
Nh
ng màu sc lam, vàng, đen, tím, đ,
Đang u
n mình theo gió đón hương bay.

image

 Đng khoe tôi nh Hà Ni hôm nay,
Thành ph
đã chết t ngày tháng đó,
Khi b
ép khoác lên màu c đ,
Khi tri
u người phi trn b vô Nam.

image

Đng khoe tôi nhng cnh tượng giàu sang,
Đã đ
ược bn tóm càn vô ng kính,
Nh
ng hình nh mà k thù toan tính,
Mu
n tung ra đ c phnh gt người.
image
Bn thân ơi, sao không chp giùm tôi,
N
i thng kh ca triu người dân Vit,
N
a thế k trong ngc tù rên xiết,
Oán h
n kia du chết chng h tan.

image


Chp giùm tôi đàn thiếu n Vit nam,
Thân tr
n tri xếp hàng ch được la,
Hay b
y tr mt chưa phai mùi sa,
B
bán làm nô l phương xa.

image

Ch
p giùm tôi đôi mt m, mt cha,
Mà su
i l ch còn là máu đ,
Khóc con cháu ra đi t
năm đó,
Bi
n dp vùi, đà tách ngõ u minh.
image

Ch
p giùm tôi s phn nhng thương binh,
Đã vì nước quên mình trên chiến trn,
Mà gi
đây ôm hn,
T
m thân tàn ln đn gia phong ba.
image

Ch
p giùm tôi hình nh nhng c già,
B
n đu nu gom ra đường hành kht,
Đ
đêm đến, np hết tin góp nht,
Đ
i chén cơm dm nước mt nuôi thân.
image

Ch
p giùm tôi xác chết nhng ngư dân,
B
Tàu giết bao ln trên bin rng,
Hay nh
ng chiếc quan tài chưa kp đóng,
Ch
cha, anh lao đng Mã Lai v.
image

Ch
p giùm tôi thm cnh nhng dân quê,
Ch
u đánh đp chán chê dù vô ti,
Hay c
nh nhng anh hùng không un gi,
Gánh đ
a đày trong ngc ti bao la.
image

Ch
p giùm tôi mc biên gii Vit Hoa,
L
n vào đt ca ông cha đ li,
Hay lãnh th
cao nguyên còn hoang di,
Lũ sài lang hèn nhát l
y dâng Tàu.
image

Ch
p giùm tôi nhng nghĩa đa bun đau,
Chúng tàn phá, ch
ng còn đâu bia m.
K
sng sót đã đành cam chu kh,
Ng
ười chết sao cũng khn khó trăm đường.
image

Hãy ch
p giùm tôi hết nhng tang thương,
H
ình nh tht mt quê hương bt hnh,
N
ơi mà bn, xưa đêm trường gió lnh,
Đã căm h
n quyết mnh dn ra khơi.
image

Chiếc thuyn con, ca nước lã cm hơi,
M
ng sng nh đem phơi đu sóng d.
R
i tha phương l th,
Tháng năm dài, quá kh
cũng dn phai.

image

Lòng người chóng nguôi ngoai,
Tháng T
ư đến, có my ai còn nh!

Trn Văn Lương
Cali, đ
u mùa Quc Hn

1 comment:

  1. There are poor people in any country, not only in Asia or in Vietnam.
    Is it fair to talk about Vietnam?

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.