Tuesday, October 17, 2017

Ly Hôn Và Tái Hôn Trong Giáo Hội Công Giáo Đối Với Người Công Giáo

https://baomai.blogspot.com/

Thảo luận về việc ly hôn và tái hôn giữa các Kitô hữu là một vấn đề nhạy cảm. Có rất nhiều nhận định sai lầm về giáo huấn của Giáo Hội trong lĩnh vực này.  Tuy nhiên, chỉ có một số ít gia đình vẫn còn bị ảnh hưởng bởi sự đau buồn từ sự đổ vỡ trong hôn nhân, hoặc từ những vấn đề được đề cập trong tiến trình xét xử các trường hợp xin tháo gỡ hôn phối với mục đích xem xét tính hiệu lực hoặc thành sự của một cuộc hôn nhân nào trước đó.

Khái Niệm Về Hôn Nhân

https://baomai.blogspot.com/

Để hiểu rõ về ý nghĩa của việc ban hành Phán Quyết Công Bố Hôn Phối Bất Thành trong Giáo Hội Công Giáo, sẽ thật hữu ích khi nhìn vào khái niệm tốt đẹp đã có từ lâu đời về hôn nhân trong Giáo Hội.  Hôn nhân được xem là một kết ước giữa một người nam và một người nữ để chung tay gắn kết xây dựng cuộc sống.  Hôn nhân là một ơn gọi ấp ủ, nuôi dưỡng những điều tốt đẹp đối với các cặp vợ chồng và theo lẽ tự nhiên sẽ đưa tới sự sinh sôi nảy nở và giáo dục con cái.  Hôn nhân là một bí tích, như điều mà Thánh Phao-lô đã nhắc đến trong Tân Ước (Eph. 5).

Theo đó, một số những nguyên tố tất yếu bắt buộc phải hiện diện để tạo thành bí tích hôn phối.  Điều đầu tiên đó là “Thể thức Giáo Luật” về việc kết hôn: một người Công Giáo theo lẽ thường bắt buộc phải kết hôn trong một nhà thờ Công Giáo và lễ cưới phải được cử hành trước một linh mục hoặc phó tế.  Các yêu cầu về Thể thức Giáo Luật trong việc kết hôn chỉ áp dụng đối với người phối ngẫu theo đạo Công Giáo, do đó, chúng tôi vẫn sẽ công nhận việc kết hôn giữa hai người ngoại đạo, mặc dù họ đã không tổ chức hôn lễ trong nhà thờ hay cả khi hôn lễ của họ đã được tổ chức theo một dịch vụ tôn giáo khác.

https://baomai.blogspot.com/

Tuy nhiên, việc tuân thủ thể thức giáo luật về việc kết hôn không phải là tất cả những gì cần thiết để một bí tích hôn phối thành sự hoặc hợp lệ có thể xảy ra.  Hơn thế, theo quy định của Giáo Hội về hôn phối, đôi vợ chồng bắt buộc phải được tự do và có chủ ý quyết định tiến tới hôn nhân.   Đó chính là “Sự ưng thuận kết hôn.” Bày tỏ ý định ưng thuận tại thời điểm kết hôn là nghi lễ cốt yếu để sự ưng thuận kết hôn trở nên có hiệu lực, để thiết lập một mối tương giao không thể tách rời giữa người chồng và người vợ, và đó cũng chính là bí tích hôn phối.  Đôi vợ chồng phải hiểu rõ thế nào là hôn nhân và họ bắt buộc phải có ý hướng cuộc hôn nhân của họ trở thành một kết ước vợ chồng cho đến suốt cuộc đời, để sinh hoa kết trái và sinh sản con cái.  Họ phải có ý định trung tín cũng như đối xử tốt lẫn nhau.  Ngoài ra, họ phải có đủ năng lực về thể chất cũng như tâm lý để có thể theo đuổi những dự định này.

Khi tất cả những nhân tố trên được gộp lại với nhau, một bí tích hợp nhất và bất khả phân ly được tạo thành bởi tay Thiên Chúa.  Nếu người chồng hoặc người vợ là người Công Giáo và kết hôn đúng theo Thể Thức Giáo Luật, và sự ưng thuận kết hôn đã được tỏ bày trong lời thề hứa hôn nhân, thì chúng tôi xem đó là một giao ước hôn phối bền vững, lâu dài, không thể bị hủy bỏ, kể cả khi chính quyền dân sự đã không còn công nhận sự tồn tại của hôn phối ấy thông qua việc ly hôn dân sự.

https://baomai.blogspot.com/

Khi hai Kitô hữu kết hôn theo cách trên, chúng tôi tin rằng Thiên Chúa đã đã làm cả hai nên một trong bí tích hôn phối (cf. Mt. 19:5).  Bởi vì Chúa Giêsu đã dạy về sự bất khả phân ly của hôn nhân rằng – “Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly” (Mt. 19:6) – chúng tôi tin rằng không ai có thể phá vỡ mối dây liên kết mà Thiên Chúa đã dựng nên, hoặc chính là giao ước bí tích giữa người chồng và người vợ.

Vậy, Phán Quyết Công Bố Hôn Phối Bất Thành Là Gì?

Có thể tiến tới một cuộc hôn nhân thứ hai hay không?  Nếu một người phối ngẫu là người Công Giáo nhưng không kết hôn theo Thể Thức Giáo Luật, thì một tiến trình xét xử đơn giản sẽ được áp dụng nhằm mục đích đạt được Phán Quyết Công Bố Hôn Phối Bất Thành, bởi vì Thiếu Thể thức Giáo Luật.  Nhưng nếu Thể thức Giáo Luật đã được tuân thủ, thì sẽ áp dụng tiến trình dành cho Trường Hợp Chính Thức.

Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng đâu là Trường Hợp Thiếu Thể Thức Giáo Luật và đâu thuộc Trường Hợp Chính Thức: Sắc Lệnh Công Bố Hôn Phối Bất Thành không phải là “Ly Dị Công Giáo.”  Giáo Hội không có bất kỳ quyền hạn nào để chia rẽ những ai đã được hợp nhất bởi tay Thiên Chúa.  Sắc Lệnh Công Bố Hôn Phối Bất Thành chỉ nói lên rằng kết ước vĩnh cửu của bí tích hôn phối đã chưa bao giờ hiện hữu ngay từ thuở ban đầu của cuộc hôn nhân.   Nếu điều này đã được Giáo Hội xác định, thì cả hai người phối ngẫu sẽ được tự do kết hôn một lần nữa.

https://baomai.blogspot.com/

Phải hiểu rõ rằng, Sắc Lệnh Công Bố Hôn Phối Bất Thành không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến sự hợp pháp của con cái trong cuộc hôn nhân trước đây, cũng như nó không bao hàm các bổn phận tất yếu và nghĩa vụ dân sự khác như sự chu cấp và nuôi dưỡng con cái.  Sắc Lệnh Công Bố Hôn Phối Bất Thành của Giáo Hội không có hàm ý rằng hôn phối này chưa bao giờ tồn tại, nhưng điều này chỉ có ý nghĩa rằng hôn phối ấy đã không có những đặc tính của một bí tích.  Giáo Hội không tìm cách gán trách nhiệm cho bất kỳ ai về sự tan vỡ hôn nhân.

Việc Ly Dị Có Ảnh Hưởng Tới Tình Trạng Của Tôi Trong Giáo Hội Công Giáo Không?

Xin vui lòng ghi nhớ rằng ly hôn không có bất kỳ ảnh hưởng hay trở ngại nào đối với sự tham dự của quý vị trong Giáo Hội Công Giáo. Nếu quý vị đã ly hôn và đã tái hôn mà không có Sắc Lệnh Công Bố Hôn Phối Bất Thành (và người phối ngẫu trước vẫn còn đang sống) thì đây mới nảy sinh vấn đề.  Tương tự như vậy, nếu người phối ngẫu của quý vị đã kết hôn trước mà chưa nhận được Sắc Lệnh Công Bố Hôn Phối Bất Thành thì đây cũng là một vấn đề.  Trong những trường hợp như vậy, quý vị sẽ không thể tham dự vào các phép bí tích bao gồm việc lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa.  Chúng tôi trân trọng tất cả mọi cuộc hôn nhân. Do đó, tất cả những cuộc hôn nhân trước đây đều phải được xem xét, bởi vì mỗi một cuộc hôn nhân đều được xem là có hiệu lực hoặc thành sự với một cam kết vĩnh cửu và tồn tại đến suốt cuộc đời.  Trong những trường hợp như vậy, không một ai có thể tự do kết hôn mà không có sự hiện hữu của bất kỳ tội trọng nào.

https://baomai.blogspot.com/

Nếu quý vị hoặc người phối ngẫu hiện tại của quý vị đã ly dị, hoặc tái hôn bên ngoài Giáo Hội Công Giáo, thì xin vui lòng lưu ý đến việc tìm kiếm sự hòa giải thông qua tiến trình xét xử để đạt được Sắc Lệnh Công Bố Hôn Phối Bất Thành, điều này có thể đem quý vị trở lại cùng thông phần trọn vẹn với Giáo Hội trong đời sống bí tích.


Tôi Có Thể Bắt Đầu Tiến Trình Này Bằng Cách Nào?

https://baomai.blogspot.com/

Việc đầu tiên, quý vị nên tham khảo các vị Linh Mục, Phó Tế hay Người Bảo Trợ Đệ Đơn tại giáo xứ của quý vị. Người này sẽ giúp quý vị định rõ trường hợp xin tháo gỡ hôn phối nào cần được đệ trình lên Tòa án.  Để bắt đầu Trường hợp Chính thức, quý vị sẽ phải hoàn thành một bản khai sơ khởi hỏi về quá khứ của cuộc hôn nhân trước đây của quý vị.  Kế đó, quý vị sẽ gặp Người Bảo Trợ Đệ Đơn, có thể là linh mục, phó tế, hoặc giáo dân đã được huấn luyện, người này sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị, giải thích rõ hơn về tiến trình cũng như giúp quý vị hoàn thành các giấy tờ thủ tục mở đầu.  Khi hồ sơ của quý vị đã được hoàn thành đầy đủ, Người Bảo Trợ Đệ Đơn theo đó sẽ chuyển đơn thỉnh cầu xin tháo gỡ hôn phối đã được công chứng của quý vị, cùng với những tài liệu, chứng từ được yêu cầu về mặt pháp lý cũng như thuộc Giáo Hội lên Tòa án Hôn phối.

Một Số Nhận Xét

Tiến trình xin tháo gỡ hôn phối có thể mất nhiều thời gian.  Bởi vì một số lượng lớn trường hợp xin tháo gỡ hôn phối còn đang trong giai đoạn chờ đợi sự xét xử của Tòa án, cũng như việc mỗi một trường hợp xin tháo gỡ hôn phối đều phải được xét xử thông qua một tiến trình vô cùng chi tiết và kỹ lưỡng, do đó, sẽ không bao giờ đảm bảo một ngày cụ thể để đưa ra phán quyết, thậm chí cũng không thể hứa hẹn một quyết định thuận lợi nào.  Chính vì điều đó, nếu quý vị đang thỉnh cầu Sắc Lệnh Công Bố Hôn Phối Bất Thành cùng với ý định tái hôn trong tương lai, xin vui lòng biết rằng bất kỳ vị linh mục hay phó tế nào cũng không được phép, cũng như không thể hỗ trợ quý vị trong việc chuẩn bị cho hôn lễ, thậm chí chỉ là thiết lập ngày cưới linh hoạt cho đám cưới sắp tới, cho tới khi quý vị có phán quyết chấp thuận cuối cùng, bằng văn bản, từ Tòa án Hôn phối.

Trong tiến trình xét xử các trường hợp xin tháo gỡ hôn phối, có thể gợi lên những ký ức đau buồn trong quá khứ, nhưng theo kinh nghiệm của chúng tôi thì hầu hết tất cả mọi người đều tìm thấy được một nguồn sức mạnh mới, sự hiểu biết và sự hòa giải thông qua cuộc trò chuyện với người đại diện Giáo Hội về cuộc hôn nhân trước đây của họ.  Như một nguyên đơn gần đây đã nói với chúng tôi rằng, “Đó là một cách chữa lành tổn thương tuyệt vời dành cho tôi.”  Một nguyên đơn khác cũng đã nói rằng: “Bây giờ tôi hiểu rõ bản thân và cuộc hôn nhân của mình!”  Tất cả những ai liên quan tới việc hỗ trợ quý vị trong tiến trình xin tháo gỡ hôn phối này đều xem công việc của họ như thừa tác viên tông đồ phục vụ.

https://baomai.blogspot.com/

Chúng tôi rất hiểu và cảm kích sự nỗ lực của bất kỳ ai đang cố gắng tìm kiếm Sắc Lệnh Công Bố Hôn Phối Bất Thành.  Tiến trình này có thể được xem như một sự trở ngại đối với sự thông phần đầy đủ của quý vị trong Giáo Hội Công Giáo.  Tuy nhiên, đó cũng có thể được xem như sự trưởng thành trong tâm hồn của mỗi cá nhân hướng theo niềm hân hoan tham cùng tham dự với Thiên Chúa.  Xin đừng để bất kỳ sự vướng mắc hay nghi ngờ nào khiến quý vị không thể tiếp cận được Tòa án Hôn phối về vấn đề liên quan đến cuộc hôn nhân trước đây.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị khi tìm đến Ngài và những ước nguyện của quý vị được thực thi theo ý Ngài.  

Nếu quý vị đã ly hôn, thì xin ơn Chúa xoa dịu những nỗi đau đớn trong cuộc sống của quý vị thông qua Giáo Hội.  

Nếu quý vị quyết định thỉnh cầu Sắc Lệnh Công Bố Hôn Phối Bất Thành, thì đây có thể sẽ là nguồn mạch giúp quý vị chữa lành mọi vết thương.

https://baomai.blogspot.com/

Tổng thống Trump có mấy đệ nhất phu nhân?
Tinh thần và thể xác
Sự sống chỉ là sản phẩm của toán học?
Vì sao chuyện cấm súng ở Mỹ không thể xảy ra ?
Một trăm năm Cách mạng Nga
Vì sao nước Mỹ không thể cấm súng
Các nữ game thủ tại Thượng Hải
Blue Ridge (LCC19) Thiên Thần Áo Xanh
Một cháu bác Hồ ăn trộm tại siêu thị Nhật Bản
Thảm kịch Las Vegas không hề làm nước Mỹ sợ hãi
Ác Mộng
Chúng ta bị 'rối trí' khi đi máy bay?
Nhân viên được hưởng phúc lợi từ công ty
Người Việt tại Campuchia hoang mang vì sắp bị tước...
Bão Nate tới New Orleans, Lousiana
Michelle Obama phát biểu vô duyên, ngu xuẩn !!!
Tổ chức ICAN đoạt giải Nobel Hòa bình 2017
Cô bé gốc Việt vượt nghịch cảnh để trở thành Paral...
Từ Bạc Liêu di tản đến Nasa
Mẹ Michelle Võ trải lòng về nỗi đau mất con

Tuesday, October 10, 2017

Tổng thống Trump có mấy đệ nhất phu nhân?

https://baomai.blogspot.com/

Người vợ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump là bà Ivana và người vợ thứ ba của ông hiện tại là bà Melania hôm thứ Hai đã công khai “lời qua tiếng lại.”

Truyền thông Mỹ tường trình rằng với mục tiêu quảng bá cho cuốn sách sắp xuất bản, nhan đề “Nuôi con Trump,” kể về chuyện nuôi dạy ba người con lớn của ông Trump, bà Ivana hôm thứ Hai 9/10 đã trả lời phỏng vấn trong chương trình truyền hình “Good Morning America” với những phát biểu mà chắc chắn khiến cho người phụ nữ đang giữ vai vợ chính thức của Donald Trump “điên tiết.”

https://baomai.blogspot.com/
1987

“Cơ bản, tôi là vợ cả của Trump, đúng không,” bà Ivana nói. “Tôi mới chính là đệ nhất phu nhân.”

https://baomai.blogspot.com/
Bà Ivana Trump, vợ thứ nhất của Tổng thống Donald Trump

Bà Ivana ra vẻ an ủi bà Melania rằng: “Tôi thông cảm cho cuộc sống thật kinh khủng của bà Melania ở Washington.”

Tờ Chicago Tribute bình luận rằng bà Ivana cũng có lời xách mé người vợ thứ hai của ông Trump là bà Marla Maples khi gọi bà Maples là “một diễn viên để khoe sắc mà không cần tài.”

https://baomai.blogspot.com/
Marla Maples 

Bà Melania Trump thay vì để im cho những chuyện đó trôi qua, đã chọn kiểu phản ứng đặc trưng của ông Trump đó là “mạnh tay đánh lại kẻ đã gây sự,” theo bình luận của báo Chicago Tribune.

Ông Stephenie Grisham, phát ngôn viên của bà Melania, phổ biến một thông báo phản hồi nói rằng phát biểu của bà Ivana chẳng qua là để “gây sự chú ý” thường thấy của một người đang ra sức bán một cuốn sách. Thông báo khẳng định rằng bà Melania Trump chưa bao giờ không thích cuộc sống ở Washington.

Phản hồi của phát ngôn viên Grisham nói tiếp rằng: “Bà Trump đã biến Tòa Bạch Ốc thành tổ ấm cho [con trai út] Baron và tổng thống. Bà thích sống ở Washington DC và bà vinh dự giữ vai trò đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ. Bà dự định sẽ dùng vai trò và chức danh của bà để giúp cho trẻ em, chứ không phải để bán sách.”

Đoạn kết của thông báo phản hồi nói: “Phát biểu của người vợ trước chẳng có ý nghĩa thực chất gì. Đáng tiếc đó chỉ là một sự ồn ào để gây sự chú ý cho mục đích cá nhân.”

https://baomai.blogspot.com/

Hồi ký của bà Ivana Trump sẽ được phát hành trong ngày thứ Ba 10/10. Trong lúc Tổng thống Trump đang gặp những rắc rối trong chính quyền của ông, bà Ivana tuyên bố rằng bà có đường dây điện thoại trực tiếp với Tòa Bạch Ốc và với chồng cũ của bà, nhưng bà không sử dụng đường dây đó, vì sợ rằng bà Trump hiện tại có thể hiểu lầm.

Bà nói: “Tôi không muốn điện thoại cho ông Trump bởi vì ở đó có bà Melania. Và tôi không muốn gây ra ghen tuông hay những chuyện như vậy, vì cơ bản tôi là vợ cả của ông Trump, đúng không. Tôi mới chính là đệ nhất phu nhân.”

Bà Ivana nói tiếp với nội dung được cho là để chê bai bà Melania: “Tôi có thể bình ổn Nhà Trắng trong vòng 14 ngày hay không? Chắc chắn là được. Tôi có thể phát biểu 45 phút mà không cần máy ‘nhắc tuồng’ hay không? Dư sức. Tôi biết đọc hợp đồng không? Tôi biết đàm phán không? Hoàn toàn thừa sức. Nhưng tôi thực sự không muốn ở đó. Tôi muốn tự do.”

https://baomai.blogspot.com/

Hồi ký sắp phát hành của bà Ivana kể về chuyện bà sinh ra và lớn lên dưới chế độ cộng sản ở Tiệp Khắc cũ, rồi bà kết hôn với người sẽ trở thành tổng thống Mỹ, và quá trình nuôi dạy ba đứa con – Donald Jr., Ivanka và Eric Trump.

Trong điều bà nói “muốn tự do,” bà còn ám chỉ đến việc bà từ chối đề nghị của tổng thống Cộng hòa Czech muốn bà là đại sứ Mỹ ở Czech.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình ”Good Morning America,” bà Ivana nói: “Donald điện thoại cho tôi và nói nếu tôi muốn chức vụ đó, thì ông ấy sẽ trao cho tôi chức vụ đó, nhưng tôi nói ‘không, Donald à. Tôi muốn tự do.”

https://baomai.blogspot.com/

Tinh thần và thể xác
Sự sống chỉ là sản phẩm của toán học?
Vì sao chuyện cấm súng ở Mỹ không thể xảy ra ?
Một trăm năm Cách mạng Nga
Vì sao nước Mỹ không thể cấm súng
Các nữ game thủ tại Thượng Hải
Blue Ridge (LCC19) Thiên Thần Áo Xanh
Một cháu bác Hồ ăn trộm tại siêu thị Nhật Bản
Thảm kịch Las Vegas không hề làm nước Mỹ sợ hãi
Ác Mộng
Chúng ta bị 'rối trí' khi đi máy bay?
Nhân viên được hưởng phúc lợi từ công ty
Người Việt tại Campuchia hoang mang vì sắp bị tước...
Bão Nate tới New Orleans, Lousiana
Michelle Obama phát biểu vô duyên, ngu xuẩn !!!
Tổ chức ICAN đoạt giải Nobel Hòa bình 2017
Cô bé gốc Việt vượt nghịch cảnh để trở thành Paral...
Từ Bạc Liêu di tản đến Nasa
Mẹ Michelle Võ trải lòng về nỗi đau mất con
Nghề nuôi cua lột (soft shell Crab)

Tinh thần và thể xác

https://baomai.blogspot.com/

Buồn, hay trầm cảm?

Khoa Tâm Thần Sinh Học có lẽ sẽ thấy những tiến bộ và thành công được hoàn thành trong vòng 30 năm nữa. Một hệ gene là tập hợp toàn bộ DNA của cơ thể, bao gồm tất cả các gene của người đó. Mỗi hệ gene chứa tất cả thông tin cần để xây dựng và duy trì cơ thể. Ở người, một bản sao của toàn bộ hệ gene có hơn 3 ngàn tỉ cặp được chứa trong nhân tế bào. Bản đồ này cho biết rõ các bất thường về di truyền nằm trong hội chứng phức tạp như co giựt không tự ý hoặc các bệnh khác như tâm thần phân liệt và loạn tâm thần hưng-trầm cảm. Chất đạm bị thiếu sót trong các bệnh này sẽ bị cô lập và sẽ có các điều trị để xác định và điều chỉnh trước khi xuất hiện trong đời sống hoặc ngay khi sinh.

Những tiến bộ của chụp hình não sẽ vượt xa các kỹ thuật hiện có đặc biệt là những khám phá của chụp hình cắt lớp. Từ đó chúng ta sẽ biết rõ về tổ chức, cấu tạo và bất thường về chuyển hóa của nguyên nhân các bệnh tâm thần. Phát triển của điện lực trong thần kinh não sẽ định rõ vai trò của não trong khi dùng não điện đồ và một lần nữa lại cho biết các bất thường về hoạt động của tâm thần và các bộ phận.

Dược tâm trị liệu

https://baomai.blogspot.com/

Mục đích của tâm dược lý là làm những gì hết sức tiến bộ. Bằng cách tinh khiết hóa cách điều trị đang áp dụng, dược phẩm sẽ an toàn hơn và dễ chịu khi dùng và từ đó khiến cho bệnh nhân cảm thấy an toàn hơn và sẵn sàng dùng và bệnh nhân sẽ tuân theo lời dặn của y giới. Ngày nay, thiếu tuân theo này là một ngăn cản rất lớn cho điều trị và phòng ngừa bệnh trong thời gian lâu. Hơn nữa, giảm tác dụng phụ sẽ khiến dược phẩm không được dùng theo đúng cách và đó là điều ta sẽ gặp với các dược phẩm trị trầm cảm khi thuốc này được cho với một liều lượng gần như công hiệu vì các tác dụng phụ rất khó chịu.

Các dược phẩm benzodiazepines, một loại an thần nhẹ, có cơ may tồn tại lâu dài hơn khi chúng ta biết rõ về tác dụng tích cực, tiêu cực và có lựa chọn tại thụ cảm thần kinh. Thí dụ dược phẩm cổ điển diazepam (Valium) vừa có tác dụng chống lo âu cũng là loại chống kinh phong và làm giảm trí nhớ cũng như tăng tác dụng của rượu. 

Một số benzodiazepines mới có thể gây ra vô cùng lo sợ và hoang mang trong khi các chất khác nhiều ưu điểm hơn là có thể tăng trí nhớ và chặn ngộ độc vì rượu.

Nootropics là những chất được coi như thuốc bổ mà thực ra chẳng có tác dụng gì, hình như cũng làm tăng sức khỏe và bảo vệ khi gặp căng thẳng. Đã được thông dụng ở Nhật Bản và nhiều nước tại Viễn Đông, nootropics nổi bật như là những chất có rất ít tác dụng nhưng lại bảo vệ cơ thể với kích thích có hại của môi trường. Chất này có thể trì hoãn sự hóa già và giảm hậu quả của bệnh lên con người.

Nhiều dược phẩm khác được tìm ra với tác dụng mới lạ như cho chúng ta hy vọng với nhiều công dụng khác và công hiệu điều trị hiệu quả hơn. Mặc dù một số sẽ không giữ được lời quảng cáo, các chất khác chưa chắc đã thành công khiến cho lợn lành chữa thành lợn què.

Tìm hiểu về rối loạn trí nhớ

https://baomai.blogspot.com/

Với sự gia tăng tuổi thọ của dân chúng, rối loạn trí nhớ của bệnh Alzheimer ngày một gia tăng và trở nên rất quan trọng. Thành ra tìm hiểu kỹ càng về bệnh lý sẽ giúp chúng ta sớm tìm ra và điều trị như vậy có thể giảm bệnh. Dược phẩm Ondansetron tác dụng lên điểm tiếp nhận đã chứng tỏ rất tốt lên trí nhớ suy giảm vì tuổi già. Cũng nên nhắc lại là thuốc Ondansetron được dùng riêng rẽ hoặc cùng với các thuốc khác để ngăn ngừa buồn nôn và nôn mửa do dùng các thuốc điều trị ung thư hóa trị và liệu pháp xạ trị.Thuốc cũng được dùng để ngăn ngừa và điều trị buồn nôn và nôn mửa sau phẫu thuật.

Cần nhấn mạnh tới để sớm khám phá và phòng ngừa lâu dài các rối loạn tâm trí (từ lo âu đến buồn phiền và tâm thần rối loạn) trong khi tình trạng kinh niên của các điều kiện này được hiểu rõ. Ngoài ra, sẽ có nhiều sự kiện mới trong hiểu biết của chúng ta về nguyên lý sinh học trong các vấn đề xã hội và rối loạn tâm lý như nghiện rượu và thuốc cấm. Và các dược phẩm sắp được chuẩn y để chữa các dấu hiệu của thèm thuốc và giảm ám ảnh đưa tới tái diễn.

Sự phát triển Tâm Lý Xã Hội

https://baomai.blogspot.com/

Đã có nhiều thay đổi về tổ chức trong thần kinh tâm lý học cho biết sự ra đời của Tâm Lý Xã Hội. Chuyển từ bệnh viện sang chăm sóc bởi cộng đồng sẽ tăng vì các bệnh viện tâm thần sẽ đóng cửa và cộng đồng cũng như dân chúng sẽ chịu trách nhiệm với nhiều người nằm cả tháng trong bệnh viện tâm thần.

Sự thay đổi này sẽ đưa đến nhiều thách đố và hậu quả sẽ đưa ra cả điểm lợi và bất lợi. Chấn chỉnh sự chăm sóc từ cộng đồng sẽ mở rộng, cung cấp nhiều nhân lực và khu gia cư để bệnh nhân ở gần gia đình. ‘Bình thường hóa’, (trong đó cá nhân được khuyến khích sống bình thường với bất lực của mình) sẽ đưa tới kết quả là tăng chất lượng cuộc sống cho nhiều bệnh nhân với các vấn đề tâm trí kinh niên. Khốn khó thay là nhiều bệnh nhân sẽ không thích nghi được nếu sự ốm yếu của mình bị đánh giá quá thấp. Họ sẽ là gánh nặng cho xã hội và sẽ bị tù đầy hoặc lang thang không chỗ ở, ngủ trước các cửa tiệm.

Để đối phó với sự đòi hỏi về nơi ở, trợ y và nhân viên chưa kịp huấn luyện phải được mướn để ban đầu coi như giảm chi tiêu nhưng thực ra đã giảm chất lượng và mức độ chăm sóc. Do đó, nhiều kiểu chăm sóc mới thích hợp và hữu hiệu cần được lập pháp thông qua.

Tăng chi phí cho xã hội và tài chánh để cung cấp dịch vụ chăm sóc người bệnh tâm thần cùng với sự hiểu biết rằng tất cả các bệnh tâm thần có thể chữa khỏi đều đưa tới sự lật ngược vấn đề là trở lại các viện tâm trí nhỏ hơn.

Các tiến bộ Tâm Lý Liệu Pháp

https://baomai.blogspot.com/

Tâm lý liệu pháp có lẽ sẽ chuyển xa ý nghĩa nguyên thủy của thần kinh tâm trí cổ điển trong đó nó không còn được chữa các trường hợp rất buồn chán và tâm thần phân liệt và tăng chấp nhận vai trò chăm sóc sơ khởi. Góp ý kiến sẽ tăng nhiều và có sẵn sàng khi mà dân chúng càng ngày càng giàu và để ý tới sức khỏe của mình hơn. Tâm lý trị liệu sẽ để ý tới điều trị ngắn hạn hơn là phân tâm lý cổ điển, dành cho những người hay mơ màng và những người được huấn luyện dài hạn.

Tương lai của tâm lý trị liệu được coi như để giúp những người có bệnh về thể chất hiểu rõ nguồn gốc tâm lý của triệu chứng. Hiện nay có nhiều bệnh nhân tới các bác sĩ gia đình và các nhà chuyên môn với các triệu chứng về cơ thể mà những triệu chứng này là dấu hiệu của bất đồng tâm lý hoặc do tâm lý làm trầm trọng hơn.

Tiến bộ về liệu pháp nhận thức hành vi, nhất là trong điều trị lo âu sẽ đưa tới các phương pháp điều trị để giảm căng thẳng tâm lý và đưa tới các bệnh tâm thần như tâm thần phân liệt.

Vấn đề phí tổn

https://baomai.blogspot.com/

Khi điều trị mỗi ngày mỗi đắt đỏ thì sẽ có các chương trình để chất lượng đời sống người bệnh khá hơn với phân tích chi phí tối đa. Bệnh nhân nhấn mạnh đến quyền lợi của người tiêu thụ sẽ yêu cầu pháp luật để đòi bồi thường vì tác dụng phụ của thuốc và sự lơ là của người hành nghề. Do đó ngành tâm lý bảo vệ sẽ phát triển hơn.

Các bất hòa về chi phí sẽ còn mãi giữa những người tìm cách chữa cho nhiều rối loạn khác nhau và sự hy sinh cho tương lai sáng lạn và những người ám ảnh với điều trị bệnh tâm thần trong hoàn cảnh hiện nay đều có vẻ vô vọng.

Sự tăng vọt đáng kể trong khi tìm hiểu về nguyên nhân của các bệnh tâm thần quan trọng, cách điều trị và chăm sóc sẽ tới. Quá khứ cho chúng ta hay rằng việc tăng vọt không lường trước và ít tiên đoán nhưng khi đã xảy ra sẽ có những biện pháp để sửa sai. Mức nhảy vọt này được tiếp theo bằng kéo dài thời gian điều trị và dưỡng bệnh. Nhưng trong việc phân tích cuối cùng, chúng ta không biết khi nào sẽ xảy ra vì mọi cố gắng đều không được tưởng thưởng bằng sự thành công.
Nguyễn Ý-Đức

https://baomai.blogspot.com/

Sự sống chỉ là sản phẩm của toán học?
Vì sao chuyện cấm súng ở Mỹ không thể xảy ra ?
Một trăm năm Cách mạng Nga
Vì sao nước Mỹ không thể cấm súng
Các nữ game thủ tại Thượng Hải
Blue Ridge (LCC19) Thiên Thần Áo Xanh
Một cháu bác Hồ ăn trộm tại siêu thị Nhật Bản
Thảm kịch Las Vegas không hề làm nước Mỹ sợ hãi
Ác Mộng
Chúng ta bị 'rối trí' khi đi máy bay?
Nhân viên được hưởng phúc lợi từ công ty
Người Việt tại Campuchia hoang mang vì sắp bị tước...
Bão Nate tới New Orleans, Lousiana
Michelle Obama phát biểu vô duyên, ngu xuẩn !!!
Tổ chức ICAN đoạt giải Nobel Hòa bình 2017
Cô bé gốc Việt vượt nghịch cảnh để trở thành Paral...
Từ Bạc Liêu di tản đến Nasa
Mẹ Michelle Võ trải lòng về nỗi đau mất con
Nghề nuôi cua lột (soft shell Crab)
Bạn có phải là người thật không? Còn tôi thì sao?


Sự sống chỉ là sản phẩm của toán học?

https://baomai.blogspot.com/

Có một lập luận được đưa ra về Vũ trụ, theo đó Vũ trụ có vẻ như vận hành trên những đường toán học, giống như từ một chương trình máy tính.

Một số nhà vật lý học nói rằng cuối cùng thì thực tế có lẽ chẳng phải là gì hết ngoài toán học.

Max Tegmark từ Viện Công nghệ Massachusetts lập luận rằng đây chỉ là thứ mà chúng ta nhận được nếu như các định luật vật lý được dựa trên một thuật toán được điện toán hóa.

https://baomai.blogspot.com/

Tuy nhiên, lập luận đó có vẻ như loanh quanh.

Nếu như các trí tuệ siêu việt đang vận hành các môi trường giả lập của chính thế giới "thực sự" của họ, thì họ có thể phải dựa trên những nguyên tắc vật lý của chính vũ trụ mà họ đang tồn tại, giống như chúng ta phải tuân theo các nguyên tắc vật lý trong vũ trụ của chúng ta vậy.

Trong trường hợp đó, lý do khiến vũ trụ của chúng ta là dạng thế giới hình thành từ toán học sẽ không phải là vì nó được vận hành trên một máy tính, mà bởi thế giới "thực sự" cũng tồn tại như vậy.

Ngược lại, các môi trường giả lập không phải là được dựa trên các nguyên tắc toán học. Chẳng hạn như chúng có thể được dựng lên để hoạt động một cách ngẫu nhiên.

Điều đó dẫn đến những kết quả mạch lạc hay không là điều chưa rõ ràng, nhưng vấn đề ở đây là chúng ta không thể dùng bản chất toán học của Vũ trụ để suy diễn ra bất kỳ điều gì về "thực tế".

https://baomai.blogspot.com/

Tuy nhiên, dựa trên nghiên cứu riêng của mình về vật lý cơ bản, James Gates từ Đại học Maryland cho rằng có một lý do cụ thể để nghi ngờ rằng các định luật vật lý được định ra bởi một máy tính giả lập.

Gates nghiên cứu vật chất ở mức các hạt hạ nguyên tử như quark, các cấu thành proton và neutron trong hạt nhân nguyên tử.

Ông nói các định luật kiểm soát cách phản ứng của các hạt này hóa ra có các đặc tính giống với các mã code chỉnh sửa lỗi trong máy tính. Vậy có lẽ những định luật này thực sự là các mã code máy tính chăng?

Có thể là vậy.

Mà cũng có thể là cách diễn giải theo đó cho rằng các định luật vật lý này chính là các mã code chỉnh sửa sai sót chỉ là một ví dụ mới nhất về cách thức chúng ta thường áp dụng để diễn giải tính tự nhiên của nền tảng các công nghệ tân tiến của chúng ta.

https://baomai.blogspot.com/
Xét về gốc rễ, rất có thể Vũ trụ chỉ là sản phẩm toán học

Đã từng có lúc các hệ thống cơ học theo lý thuyết của Newton dường như khiến cho Vũ trụ có thể được diễn giải là một cỗ máy cơ khí, và trong thuở bình minh của thời đại máy tính, di truyền học được coi là một dạng mã code kỹ thuật số với chức năng lưu trữ và thể hiện. Chúng ta có thể chỉ đơn thuần là đã lo lắng quá mức về các định luật vật lý mà thôi.

Có vẻ như sẽ vô cùng khó khăn, nếu không nói là không thể, trong việc tìm ra những bằng chứng thuyết phục cho thấy chúng ta đang sống trong một môi trường giả lập.

Lý do là bởi nếu môi trường giả lập mà chúng ta đang tồn tại ở trong là hoàn hảo, không phạm phải lỗi sai sót nào, thì ta khó lòng thực hiện được một thử nghiệm cho kết quả ngược lại.

https://baomai.blogspot.com/

Nhà vật lý thiên văn từng đoạt giải Nobel George Smoot cho rằng chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết được điều đó, đơn giản là bởi tâm trí của chúng ta không sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ đó.

Sau hết, bạn thiết kế ra các mẫu trong một môi trường giả lập nhằm khiến nó hoạt động theo các quy tắc bạn đề ra chứ không phải để lật đổ bạn.

Điều này có thể là giới hạn mà chúng ta không thể nghĩ cách để vượt ra khỏi giới hạn đó được.

https://baomai.blogspot.com/

Tuy nhiên, có một lý do sâu sắc hơn về việc có lẽ vì sao mà chúng ta không nên lo lắng quá mức về ý nghĩ cho rằng chúng ta chỉ là những đối tượng bị điều khiển bởi một hệ thống máy tính khổng lồ. Bởi đó là điều mà một số nhà vật lý học tin rằng đó chính là cách mà thế giới 'thật' tồn tại.

Bản thân thuyết lượng tử đang ngày càng được diễn giải bằng các thuật ngữ tin học và máy tính. Một số nhà vật lý cảm giác rằng ở mức độ căn bản nhất thì thế giới tự nhiên không phải là thuần túy toán học mà là thuần túy thông tin: các bit, giống như các số 1 và số 0 của máy tính.

Theo quan điểm này, tất cả những gì xảy ra, từ các hoạt động tương tác của các hạt căn bản trở đi, đều là một dạng điện toán hóa.

https://baomai.blogspot.com/

"Vũ trụ có thể được coi như một máy tính lượng tử khổng lồ," Seth Lloyd từ Viện Công nghệ Massachusetts nói. "Nếu nhìn vào 'phần ruột' của Vũ trụ - tức cấu trúc vật chất ở quy mô nhỏ nhất - thì phần này không có gì ngoài những bit [lượng tử] trong các hoạt động kỹ thuật số cục bộ."

Đây chính là điểm trọng yếu. Nếu thực tế chỉ là thông tin, thì chúng ta không còn là 'thực' bất kể chúng ta có sống trong môi trường giả lập hay không. Bởi dù có thế nào đi chăng nữa thì rốt cuộc chúng ta cũng chỉ là những chuỗi thông tin.

Tiếp nữa, có gì khác nhau không giữa việc các thông tin được lập trình bởi thế giới tự nhiên hay bởi các đấng tạo hóa có trí tuệ siêu việt? Cũng thế thôi, chẳng có gì quan trọng nếu có sự khác biệt - ngoại trừ việc nếu không phải là chúng ta được thế giới tự nhiên sinh ra thì các đấng tạo hóa về mặt lý thuyết có thể can thiệp được vào môi trường giả định mà chúng ta đang tồn tại, thậm chí có thể 'tắt' nó đi. Chúng ta sẽ có cảm giác thế nào về chuyện đó? 

Hãy sống tốt

image
Tegmark, nhà vũ trụ học vô cùng quan tâm tới khả năng này, cho rằng chúng ta tốt hơn cả là hãy bước ra và làm những điều thú vị với cuộc sống của mình, để đề phòng khả năng các đấng tạo hóa nhìn vào và thấy chán về những điều buồn tẻ mà chúng ta làm.
Sau hết, rõ ràng là có những lý do để người ta muốn có cuộc sống thú vị hơn thay vì bị xóa sổ. Nhưng nó lại vô tình phản bội một số vấn đề của nguyên lý tổng thể.
Ý tưởng cho rằng các đấng tạo hóa siêu nhiên nói rằng "À kìa, thứ này hoạt động dở quá - thôi thì cho nó nghỉ luôn rồi làm cái mới" là câu đùa khôi hài trong thuyết hình người. Giống như bình luận của Kurzweil về một dự án học đường, chuyện hài này tưởng tượng ra các 'đấng tạo hóa' của chúng ta là những bạn trẻ tuổi teen bồng bột với các bộ Xbox trong tay.

https://baomai.blogspot.com/
Vũ trụ của chúng ta có thể giống như một cỗ máy tính lượng tử

Việc thảo luận về ba khả năng mà Bostrom nêu ra liên quan tới thứ tương tự như thuyết duy ngã. Đó là một nỗ lực nhằm nói một cách sâu sắc về Vũ trụ bằng cách ngoại suy từ những gì mà nhân loại trong thế kỷ 21 đã biết.
Lập luận được đưa ra là: "Chúng ta làm ra các trò chơi điện toán. Hẳn là các sức mạnh siêu nhiên cũng làm được, chỉ có điều họ làm ở mức tuyệt hảo."

Trong nỗ lực tưởng tượng ra xem các trí tuệ siêu việt có thể làm gì, hay thậm chí các trí tuệ đó gồm những gì, chúng ta không có mấy lựa chọn ngoài việc phải bắt đầu từ chính chúng ta.

Rõ ràng là không có chuyện tình cờ khi nhiều người ủng hộ ý tưởng về ''vũ trụ giả lập" thừa nhận rằng họ khi còn trẻ là các fan cuồng nhiệt của khoa học viễn tưởng. Điều này tạo cảm hứng khiến họ bay bổng trí tưởng tượng để nhìn vũ trụ từ khung cửa sổ của tàu không gian trong phim viễn tưởng.

Elon Musk hầu như chắc chắn không tự nhủ với bản thân rằng những người mà ông nhìn thấy xung quanh, gồm cả bạn bè và gia đình ông, chỉ là do máy tính tạo nên bằng những dòng dữ liệu được nhập vào hệ thống.

https://baomai.blogspot.com/

Ông không làm vậy một phần bởi chuyện lưu giữ ý tưởng đó trong đầy một thời gian dài là điều không thể.
Quan trọng hơn nữa, chúng ta đều hiểu một cách sâu sắc rằng ý niệm về thực tế chỉ thực sự có giá trị khi đó là thực tế mà mà ta trải qua chứ không phải là thứ thế giới nào đó 'đứng đằng sau'.

Tuy vậy, không có gì mới mẻ trong việc hỏi cái gì 'đứng đằng sau' vẻ bề ngoài và những cảm xúc mà chúng ta trải nghiệm. Các nhà triết học đã làm vậy trong hàng thế kỷ rồi.

Plato tự hỏi sẽ ra sao nếu thực tế mà chúng ta nhận được lại giống như bóng đen đổ lên những bức vách trong hang. Immanuel Kant khẳng định rằng trong lúc có thể có một số 'thứ ở bên trong chính nó' nằm dưới vẻ ngoài mà chúng ta nhìn thấy, nhưng chúng ta không bao giờ biết được thứ đó. René Descartes chấp nhận rằng 'Tôi nghĩ, cho nên tôi tồn tại', rằng khả năng suy nghĩ chính là tiêu chuẩn duy nhất để xác định việc chúng ta tồn tại.

https://baomai.blogspot.com/

Nhưng cho tới khi ta có thể chứng minh được rằng nêu ra được những khác biệt giữa những điều chúng ta trải nghiệm và những điều 'thực tế' dẫn đến sự khác biệt có thể thể hiện ra trong điều mà chúng ta có thể quan sát hoặc làm được, thì nó không làm thay đổi quan niệm của chúng ta về thực tế theo cách thức có ý nghĩa.
Philip Ball

https://baomai.blogspot.com/

Vì sao chuyện cấm súng ở Mỹ không thể xảy ra ?
Một trăm năm Cách mạng Nga
Vì sao nước Mỹ không thể cấm súng
Các nữ game thủ tại Thượng Hải
Blue Ridge (LCC19) Thiên Thần Áo Xanh
Một cháu bác Hồ ăn trộm tại siêu thị Nhật Bản
Thảm kịch Las Vegas không hề làm nước Mỹ sợ hãi
Ác Mộng
Chúng ta bị 'rối trí' khi đi máy bay?
Nhân viên được hưởng phúc lợi từ công ty
Người Việt tại Campuchia hoang mang vì sắp bị tước...
Bão Nate tới New Orleans, Lousiana
Michelle Obama phát biểu vô duyên, ngu xuẩn !!!
Tổ chức ICAN đoạt giải Nobel Hòa bình 2017
Cô bé gốc Việt vượt nghịch cảnh để trở thành Paral...
Từ Bạc Liêu di tản đến Nasa
Mẹ Michelle Võ trải lòng về nỗi đau mất con
Nghề nuôi cua lột (soft shell Crab)
Bạn có phải là người thật không? Còn tôi thì sao?
30 tỷ đồng chạy chức vào đại biểu quốc hội