Tuesday, March 20, 2012

XỨ ĐẠO CỒN DẦU

image


(Cảm tác sau khi đọc tin CSVN đang thực hiện dã tâm san bằng
Giáo xứ Cồn Dầu để lập Khu du lịch sinh thái Hòa Xuân.)
 image

X Cn Du đang được đng “gii phóng”
Đưa v tri... xóa sch du thi gian
Hơn trăm năm dân xây dng xóm làng
Trên vùng đt min Trung cn si đá !
 image

Nhng v cưỡng chiếm đt nay không l
(Vì đt là vàng bc, là đô-la)
Quan Cng kiếm tin trên xác dân ta
Bng điên đo... k cha thng bt hnh !
 image

Đua nhau cướp vi rt nhiu mưu mánh
Quy hoch ri... Thn Thánh cũng chu thua
Bi t trên xung dưới chúng vào hùa
Chng kiêng n Thánh đường, Chùa... nghĩa đa !
 image

Ôi, Thng nht ! Người dân nay thm thía
Đc lp – T do – Hnh phúc” ra sao
Mc tiếng non sông và dân thét gào
Đng lãnh đo tài cao là thế đy !!!
 image

Nhìn vào xã hi, vài người đng dy
Như trng chi đá... phi nhn đng cay !
Các Đc Cha, Thượng Ta... và Đc Thy
Sao vn c khoanh tay nhìn, vô cm ?
 image

Sng chết mc bay ! Nhà Tu lãnh đm
(Ca đng sau thanh thn m thông đng)
T đin các Ngài không có “non sông”
Hai ch “T Quc” cách lòng xa lm !
 image

Chuyn Thái Hà, Đng Chiêm... đã chìm lng
Nay x Cn du li tiếp thương đau
Chúa trên Tri đang bun bã, âu su
Nhìn Giáo Hi Vit gc đu chết thm !
 image

Tinh thn “tun đo” chng ai nào dám
Thế thì đành đ Cng sn tác oai...
Than khóc, khoanh tay, khiếp nhược lâu dài
Càng bày t s bt tài vô dng !!!
 image

Sng làm người mà ươn hèn s chúng
Sng cht đt tri – Nhc lm người ơi !
Xin hãy vùng lên... mnh dn tươi cười
Cùng th quyết đi tri, chân đp đt !
 image

Phi đng tâm lt đ quân “súc vt”
Đng tc H, mt lũ khn ác gian
Bng mi giá gi đt T vn toàn
Xây dng li nn T do, Dân ch !
 image

Kinh nht tng là nhng li nhn nh :
Phi kiên cường qut khi mi thành công
Phi đu tranh quyết lit vi tm lòng
Mi hy vng thoát khi vòng nghip chướng !!!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.