Thursday, March 29, 2012

“Mùa Xuân Bất Hạnh”

Sau 37 năm "giải phóng" chỉ có đảng là vinh quang...còn người dân?

image
image


image

image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

BM

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.