Sunday, July 31, 2016

Đến Với Quê Hương Tôi

image


Đến Với Quê Hương Tôi 
(Bùi Công Thuấn)

1.

Đến với quê hương tôi, sống với quê hương tôi, rượu bia uống đầy đường.

Đến với quê hương tôi, sống với lũ tham ô, độc dược nơi chợ quê.

Đến với quê hương tôi, sống với quê hương tôi, người người ra đi chết sớm.

Đến với quê hương tôi, sống với quân giặc Hồ, lừa lọc toan lợi danh.


ĐK:

Quê hương sẽ tăm tối, quê hương sễ chết đói, quê hương sẽ không còn.

Quê hương sẽ tăm tối, quê hương sẽ đi tới, Chi-na lũ xâm lăng.


2.

Đến với quê hương tôi, dân oan mất ruộng vườn, và công an đọa đày.

Đến với quê hương tôi, cá chết vẫn lang thang, mọi người không thèm ăn.

Đến với quê hương tôi, chữ nghĩa không còn dùng, " nỉ ngổ " nay sáng chói.

Đến với quê hương tôi, bọn Tàu qua hốt hết, bàn bà con gái đem đi.


( ĐK )

3.

Đến với quê hương tôi, nói với quê hương tôi, dặc Tàu đang ngập tràn.

Đến với quê hương tôi, sống với dân oan tôi, mọi người không ruộng nương.

Đến với quê hương tôi, thấy rõ chung quanh tôi, người Tàu muôn lối ngõ.

Đến với quê hương tôi, sống với quê hương tôi, người Việt nay biến đi đâu?


( ĐK )

Quê hương biến đi đâu?

Quê hương biến đi đâu?

image

Hình ảnh chuẩn bị Ngày Thánh Mẫu: 30-7-2016
Giúp các em đối đầu với bệnh tâm thần
Hình ảnh chuẩn bị Ngày Thánh Mẫu: 29-7-2016
Những người có trí nhớ phi thường
Hình ảnh chuẩn bị Ngày Thánh Mẫu: 28-7-2016
BÀI PHÓNG SỰ VỀ NGÀY THÁNH MẪU 2016
Hình ảnh chuẩn bị Ngày Thánh Mẫu: 27-7-2016
Cả rừng vi khuẩn dưới móng tay bạn
Hình ảnh chuẩn bị Ngày Thánh Mẫu: 26-7-2016
Hỏi Đáp: Chương Trình Ngày Thánh Mẫu 2016
Chương Trình Ngày Thánh Mẫu 2016
Manila tiến thoái lưỡng nan với Vành Khăn
Hốt bạc nhờ nghề dọn phân chó
Đường Lưỡi Bò từ đâu mà ra?
Làm từ thiện vì động cơ gì?
Những điểm chính của phiên tòa về Biển Đông
4 cuộc diệt chủng kinh hoàng trong lịch sử
Phản ứng các nước về phán quyết của PCA
Tòa Án Trọng Tài PCA bác bỏ 'đường chín đoạn'
Các anh, một chính phủ khốn nạn

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.