Tuesday, November 22, 2011

Công việc 1 ngày của một bà nội trợ

image

image
Sáng giặt quần áo

image
Trưa phơi quần áo

image
Chiều thu quần áo

image
Tối ủi quần áo

image
Đêm cởi quần áo

image
Sáng tìm quần áo ..đem giặt

BM

No comments:

Post a Comment