Sunday, April 17, 2011

ĐẠO LUẬT CẢI TỔ Y TẾ VÀ CÁC QUYỀN LỢI MEDICARE MỚI

                            
Thông Điệp Của Bộ Trưởng Bộ Y Tế Và Nhân Vụ Hoa Kỳ - Kathleen Sebelius:

“Đạo Luật Cải Tổ Y Tế” đã được Quốc Hội thông qua và Tổng Thống Obama ký ban hành trong năm nay sẽ đem lại cho quý vị và gia đình những tiết kiệm đáng kể và gia tăng về mặt chất lượng trong vấn đề chăm sóc sức khỏe. Hơn nữa, quý vị sẽ được hưởng thêm quyền lợi mới và đồng thời sẽ tiết kiệm chi phí… Các quyền lợi Medicare hằng bảo đảm cho quý vị sẽ vẫn tiếp tục như cũ. Trong thời kỳ ghi danh hàng năm vào mùa thu này, quý vị sẽ tiếp tục được lựa chọn giữa Original Medicare hoặc một chương trình Medicare Advantage. Medicare sẽ tiếp tục bao trả cho các chi phí về sức khỏe của quý vị như mọi khi, và không có gì thay đổi về tiêu chuẩn hội đủ điều kiện. Tuy nhiên có một số quyền lợi quan trọng mà quý vị và gia đình sẽ có thể tận dụng bắt đầu trong năm nay. Quý vị có thể đọc thêm chi tiết trong cuốn cẩm nang “Medicare and You”… (Trích nguyên văn từ tài liệu: Sản Phẩm CMS Số 11467-V)
Chương trình Medicare sắp có thay đổi quan trọng cuối năm nay.
Quí vị có Medicare cần phải biết để ghi danh vào những chương trình nhằm được hưởng tối đa những quyền lợi mình có. Luật lệ ấn định một thời điểm nhất định cho việc ghi danh, chứ không phải muốn ghi danh lúc nào cũng được. Việc ghi danh hay thực hiện những thay đổi về bảo hiểm sức khỏe hoặc bảo hiểm thuốc của Medicare hiện nay là từ ngày 15 tháng 11 đến 31 tháng 12 năm 2010. Thời điểm này có thể thay đổi vào năm tới. Bây giờ đúng là lúc tìm hiểu để chọn lựa và lấy quyết định, trước khi quá trễ. Tìm được một chương trình tốt có thể giúp ta tiết kiệm được vài ngàn đồng mỗi năm.
Ai quản trị Chương trình Medicare ?
Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & Medicaid (CMS) là cơ quan liên bang quản trị chương trình Medicare. CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) là thành phần của Bộ Sức Khỏe và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (DHHS: Department of Health & Human Services). Có nghĩa là Medicare được quản trị ở cấp liên bang chứ không phải cấp tiểu bang.
Medicare là gì?
Medicare là chương trình bảo hiểm sức khỏe cho những vị từ 65 tuổi trở lên, hoặc dưới 65 tuổi với một số khuyết tật nào đó, và không kể tuổi tác như đối với những người bị Bịnh Thận Vào Giai Đoạn Cuối (chứng thận suy mãn tính cần được lọc máu hoặc ghép thận). Medicare bao gồm những phần như sau:
Phần A (Bảo hiểm bịnh viện)
Phần B (Bảo hiểm y tế)
Phần C (Các Chương Trình Medicare Advantage, như một chương trình HMO hoặc PPO)
Phần D (Bảo hiểm Medicare về thuốc cần toa)
Medicare Phần A là gì?
*Medicare Phần A giúp trả phí tổn cho bịnh nhân được săn sóc tại bịnh viện. Kể cả các bịnh viện nằm trong diện “critical access hospitals” và các cơ sở phục hoạt cho bịnh nhân đang chữa trị tại bịnh viện. Phần này cũng giúp chi trả cho lần săn sóc cuối cùng của cuộc đời (hospice) và săn sóc tại nhà, và các cơ sở dưỡng lão chuyên môn cao cấp (chứ không phải giám hộ hoặc săn sóc dài hạn). Quý vị phải hội đủ một số điều kiện để hưởng được những quyền lợi này. *Phí tổn: Thông thường quý vị không phải trả bảo phí (premium) cho bảo hiểm phần A nếu quý vị hoặc người hôn phối đã trả tiền thuế Medicare lúc còn làm việc. Nếu quý vị không đủ điều kiện để được miễn bảo phí cho Phần A, quý vị cũng có thể mua được Phần A nếu quý vị hội đủ các điều kiện về quốc tịch hay về cư trú, và quý vị được 65 tuổi hoặc có tuổi cao hơn. Quý vị cũng có thể mua được Phần A nếu quý vị dưới 65 tuổi, bị thương tật, hay nếu Phần A miễn phí của quý vị bị chấm dứt khi quý vị trở lại làm việc.
Medicare Phần B là gì?
*Medicare Phần B giúp chi trả các dịch vụ y tế cần thiết như dịch vụ của y sĩ, săn sóc bịnh nhân đã xuất viện, và các dịch vụ y tế khác. Phần B cũng chi trả một số dịch vụ phòng ngừa. Các dịch vụ này bao gồm một lần khám sức khỏe “Chào Mừng của Medicare”, đo độ xương, chích ngừa cúm và sưng phổi, thăm dò tim mạch, dò tìm ung thư, bịnh tiểu đường, và nhiều dịch vụ khác nữa. *Phí tổn: Hầu hết mọi người phải trả khoản tiền bảo hiểm tiêu chuẩn của Phần B ($96.40 trong năm 2010) mỗi tháng. Một số người có thể phải trả bảo phí cao hơn, căn cứ trên lợi tức. Bảo phí hàng tháng của quý vị sẽ cao hơn bảo phí tiêu chuẩn nếu quý vị độc thân (khai thuế cá nhân), và nếu lợi tức gộp đã điều chỉnh và sửa đổi hàng năm của quý vị cao hơn $85,000 (trong năm 2009), hoặc nếu quý vị có gia đình (khai thuế chung) và lợi tức đã điều chỉnh và sửa đổi hàng năm của quý vị cao hơn $170,000 (trong năm 2009). Khoản lợi tức gộp đã điều chỉnh và sửa đổi của quý vị là lợi tức đã điều chỉnh (phải chịu thuế) cộng với lợi tức do tiền lời được miễn thuế mang lại. Những con số này thay đổi hàng năm.
Những gì không được Medicare Phần A và Phần B bảo hiểm?
Medicare không bảo hiểm tất cả. Chẳng hạn Medicare không bảo hiểm dịch vụ giải phẫu thẩm mỹ, dịch vụ săn sóc y tế khi quý vị du hành bên ngoài nước Mỹ (ngoại trừ một số trường hợp giới hạn), máy trợ thính, hầu hết những lần khám thính giác, săn sóc dài hạn (như trong nhà dưỡng lão), hầu hết các dịch vụ đo và làm mắt kính, hầu hết các dịch vụ săn sóc răng và răng giả, và nhiều nữa. Một số trong các dịch vụ này, ngoại trừ các dịch vụ giải phẫu thẩm mỹ làm đẹp (cosmetic surgery), có thể được bảo hiểm bằng một Chương trình Medicare Advantage (như một chương trình HMO hay PPO).
Phần D: Bảo hiểm Medicare về thuốc cần toa là gì?
*Medicare cung cấp bảo hiểm về thuốc cần toa (Phần D) cho những vị có Medicare. Phần bảo hiểm này có thể giúp quý vị hạ thấp phí tổn về thuốc cần toa và giúp bảo vệ quý vị khỏi phải chịu phí tổn cao hơn trong tương lai. Phần bảo hiểm này có thể giúp quý vị mua được nhiều loại thuốc hơn, những loại thuốc mà quý vị có thể dùng để ngăn ngừa các biến chứng của bịnh tật và giữ gìn sức khoẻ. Để được Medicare bảo hiểm về thuốc men, quý vị phải gia nhập một chương trình bảo hiểm do một công ty bảo hiểm điều hành hoặc một công ty tư nào khác được Medicare công nhận.
*Phí tổn: Mỗi chương trình có thể khác nhau về phí tổn và các loại thuốc được bảo hiểm. Nếu quý vị gia nhập một chương trình thuốc của Medicare, thường là quý vị phải trả một khoản bảo phí hàng tháng. Nếu quý vị quyết định không gia nhập một chương trình thuốc thuộc Medicare khi lần đầu tiên mà quý vị đủ điều kiện để gia nhập, quý vị có thể phải trả một khoản tiền phạt nếu quý vị muốn gia nhập sau đó. Nếu lợi tức hoặc nguồn tài nguyên của quý vị có giới hạn, quý vị có thể được giúp thêm để chi trả cho Phần D.
Tôi có những chọn lựa nào về chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare?
Quý vị có thể chọn nhiều cách khác nhau để được bảo hiểm sức khoẻ Medicare. Hầu hết mọi người được bảo hiểm sức khoẻ qua chương trình Original Medicare (Medicare nguyên thủy) hoặc một chương trình Medicare Advantage Plan (như một chương trình HMO hoặc PPO). Phí tổn quý vị phải trả thay đổi tùy theo mức độ bảo hiểm và những dịch vụ nào mà quý vị sử dụng.
Original Medicare (Medicare nguyên thủy):
Original Medicare, Medicare nguyên thủy, là chương trình cung cấp bảo hiểm Medicare Phần A và Phần B. Đây là một chương trình dựa trên căn bản phí tổn được tính cho từng dịch vụ, do chính phủ liên bang quản trị. Điều này có nghĩa là, thông thường quý vị sẽ được tính tiền cho mỗi lần quý vị nhận được dịch vụ săn sóc sức khỏe hay nhận được dụng phẩm. Đối với một số dịch vụ, quý vị phải trả trước một số tiền gọi là deductible trước khi Medicare trả phần còn lại. Kế đó, khi quý vị nhận được dụng phẩm y tế hay dịch vụ, Medicare trả phần chi phí do Medicare đài thọ về dụng phẩm hay dịch vụ đó, và quý vị chi trả phần của quý vị, được gọi là coinsurance hay copayment. Quý vị cũng có thể gia nhập một chương trình Thuốc Cần Toa của Medicare để được hưởng bảo hiểm thuốc men Phần D.
Các Chương Trình Medicare Advantage.
Các Chương Trình Medicare Advantage bao gồm các chương trình bảo hiểm sức khỏe được Medicare công nhận và do các công ty tư nhân điều hành. Các chương trình này là thành phần của Medicare, và đôi khi được gọi là “Phần C.” Các chương trình này cung cấp tất cả các dịch vụ được Phần A và Phần B bảo hiểm. Các Chương Trình Medicare Advantage có thể cung ứng thêm các tiết mục bảo hiểm và hầu hết đều bao gồm phần bảo hiểm thuốc cần toa của Medicare (thường là phải trả thêm chi phí). Quý vị có thể cần giấy giới thiệu để được gặp y sĩ chuyên khoa. Trong một số chương trình, quý vị chỉ có thể gặp được các y sĩ nào hành nghề trong phạm vi chương trình hoặc đến một số bịnh viện nào đó để được chữa trị bằng bảo hiểm. Ngoài hai chương trình Original Medicare (Medicare nguyên thủy) và Chương Trình Medicare Advantage, quý vị cũng có thể gia nhập các chương trình bảo hiểm sức khỏe khác của Medicare.
Khi nào thì tôi có thể thay đổi bảo hiểm của tôi?
Quý vị có thể thực hiện những thay đổi về bảo hiểm sức khỏe hoặc bảo hiểm thuốc của Medicare mỗi năm từ ngày 15 tháng 11 đến 31 tháng 12. Nếu quý vị đủ điều kiện để gia nhập một Chương Trình Medicare Advantage, quý vị cũng có thể gia nhập một Chương Trình Medicare Advantage trong khoản thời gian từ ngày 1 tháng Giêng tây lịch (ngày 1 tháng Một) đến 31 tháng Ba mỗi năm. Tùy theo hoàn cảnh của quý vị, quý vị cũng có thể thực hiện những thay đổi về bảo hiểm sức khỏe hoặc bảo hiểm thuốc của Medicare vào lúc khác.
Tôi có thể có được các loại bảo hiểm sức khỏe khác hay không?
Được chứ. Quý vị có thể đã có bảo hiểm sức khỏe như bảo hiểm do chủ nhân cung cấp hay bảo hiểm cho người đã nghỉ hưu hoặc một loại bảo hiểm sức khỏe khác. Có khi các loại bảo hiểm sức khỏe đó phải trả trước rồi mới tới phiên Medicare chi trả. Hãy thảo luận với người phụ trách quyền lợi của quý vị để biết cách thức vận hành của các loại bảo hiểm đó với Medicare. Nếu quý vị có Original Medicare, có thể quý vị cũng muốn mua thêm bảo hiểm Medigap (còn được gọi là “Medicare Supplement Insurance.” Bảo hiểm Medigap do các công ty tư nhân bán có thể giúp thanh toán phần nào chi phí săn sóc sức khỏe (“gap” – khoảng trống) mà bảo hiểm Original Medicare (Medicare nguyên thủy) không nhận trả như các hình thức copayment, coinsurance, và deductible.
Tôi phải làm thế nào để được giúp chi trả phí tổn săn sóc sức khỏe và thuốc cần toa?
Hiện có nhiều chương trình đang giúp hàng triệu người có Medicare tiết kiệm tiền bạc mỗi năm. Nếu quý vị có lợi tức và tài nguyên giới hạn, tiểu bang nơi quý vị cư trú có thể giúp quý vị trả bảo phí Medicare và, trong một vài trường hợp, cũng có thể trả luôn phần deductible và coinsurance. Ngoài ra còn có những hỗ trợ khác để giúp trả phí tổn mua thuốc cần toa.
Vài câu hỏi cụ thể về Medicare:
Hỏi: Tôi đang có Medicare, tôi đi bác sĩ khám bịnh đâu có thấy chi phí gì cao lắm đâu?
Trả lời: Đúng ra, Medicare chỉ trả 80% chi phí, và mình phải tự trả phần 20% còn lại, nhưng vì chỉ đi bác sĩ khám những bịnh nhẹ cảm cúm bình thường, và có một số bác sĩ nhân hậu, với tinh thần lương y như từ mẫu, thường bớt cho mình phần phụ phí 20% này, nên mình thấy chi phí không nhiều.
Hỏi: Vậy đâu là những chi phí quan trọng mà tôi phải trả?
Trả lời: Những chi phí bịnh viện mới thật quan trọng. Theo thống kê, trung bình tiền nằm bịnh viện mỗi ngày tốn khoảng 7 ngàn đô, thí dụ thời gian nằm 10 ngày chi phí là 70 ngàn đô, đó là chưa kể những dịch vụ y tế, như tiền thử nghiệm cho thử máu, X-Ray, Scan,..Và nếu có thêm các cuộc giải phẫu quan trọng thì chi phí có thể lên vài trăm ngàn đô la.
Hỏi: Tại sao lại có sự thay đổi về Medicare vậy?
Trả lời: Đây là một phần thay đổi nằm trong chương trình cải tổ y tế của tổng thống Obama. Đạo Luật Cải Tổ Y Tế đã được Quốc Hội thông qua và Tổng Thống Obama ký ban hành trong năm 2010 sẽ đem lại cho quý vị những tiết kiệm đáng kể, đồng thời gia tăng chất lượng trong vấn đề chăm sóc sức khỏe, mục đích nhằm đem đến nhiều quyền lợi hơn cho người thụ hưởng, bằng cách tổ chức lại cách điều hành hệ thống Medicare, và ngăn chận bớt sự thất thoát ngân quỹ trong chương trình Medicare do chính phủ quản lý. Theo thống kê, hàng năm chính phủ bị thất thoát hơn $60 tỷ đô la vì sự gian lận Medicare (The National Health Care Anti-Fraud Association estimates more than $60 billion each year, is lost to fraud). Thí dụ mới đây nhất, là một vụ án gian lận Medicare lớn chưa từng thấy, 73 người trên toàn quốc đã bị bắt hôm 13 tháng 10 năm 2010, vì gian lận Medicare lên tới $163 triệu đô la.
Quý vị nên tham khảo và ghi danh tham gia sớm chương trình Medicare cao cấp mới để được hưởng những quyền lợi đặc biệt này, do chính phủ cung cấp cho quý vị, nếu quý vị không nhận hưởng thì người khác sẽ nhận hưởng quyền lợi đó của quý vị. Các quyền lợi hằng bảo đảm cho quý vị vẩn tiếp tục như cũ, tuy nhiên có một số quyền lợi quan trọng mà quý vị có thể tận hưởng bắt đầu trong năm nay.
Đây là các bài báo nói về vụ gian lận này:http://news.yahoo.com/s/ap/20101014/ap_on_ bi_ge/us_medicare_fraud_arrests
Hỏi: Những vụ gian lận này ảnh hưởng như thế nào?
Trả lời: Quý vị có Medicare bị ảnh hưởng trực tiếp, vì tài chánh Medicare bị thất thoát nên các chương trình Medicare sẽ tìm cách bù đắp lại sự thất thoát đó bằng nhiều cách, thứ nhất là sẽ giảm bớt đi một số dịch vụ và quyền lợi của quý vị, đồng thời sẽ tìm cách tăng giá tiền bảo phí hàng tháng. Và nếu thất thoát này cứ liên tục, tiền Trợ Cấp Xã Hội (Social Security) của quý vị sẽ bắt đầu giảm từ năm 2016, và đến năm 2037 thì cạn kiệt. Ngoài ra một số biện pháp khác cũng có thể được áp dụng, như tăng tiền thuế Xã Hội (SecurityTaxes), hay tăng tuổi hưu trí lên 67 hoặc 68 tuổi thay vì 65 tuổi. Cụ thể nhất là tiền trả cho người già xưa nay mỗi năm đều được tăng theo chỉ số lạm phát, nhưng năm tới, tiền này không được tăng theo chỉ số lạm phát nữa (the cost-ofliving freeze after the Social Security Administration made its announcement – Source: What You Should Expect >From Social Security by Kimberly Palmer Wednesday, October 20, 2010 on USNews)
http://money.usnews.com/money/blogs/alphaconsumer/ 2010/10/19/what-you-should-expectfrom- social-security.html
Hỏi: Những quyền lợi của chương trình Medicare cũ thay đổi như thế nào?
Trả lời: Những Điều Vẫn Giữ Như Cũ. Các quyền lợi Medicare hằng bảo đảm cho quý vị vẫn tiếp tục như cũ. Trong thời kỳ ghi danh hàng năm, quý vị sẽ tiếp tục được lựa chọn giữa Medicare nguyên thủy cũ, hoặc một chương trình Medicare cao cấp mới. Medicare sẽ tiếp tục bao trả cho các chi phí về sức khỏe của quý vị như mọi khi, và không có gì thay đổi về tiêu chuẩn hội đủ điều kiện.

Bác sĩ Phạm Hoàng Tánh, MD, MS, FACS

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.