Friday, April 15, 2011

Vài bài thơ của dân nhậu

image

Thơ… say

Cm sào gia vũng hn ta
Thuy
n cô đơn đ
i trăng ngà đêm nay
R
ượu vài chén, d
gì say?
Đêm ch
ưa chu đến bi ngày chưa đi!
Dăm chén na, ch thm chi
Thi
ếu vng tri k có gì vui đâu!

cũng ung ch nhn sao?
Tránh bu
n vô c ln vào nhiu ta!
Bu rượu cn, cht nhìn ra
Tr
i đen như mc, thế
là không Trăng!
Đ
ng dy, chuế
nh choáng ngã lăn
L
m bm chi ra: Cha thng nào xô!

image


Ung rượu ngày xuân

Chén mt, rượu ta ngát hương
Tê tê đu lưỡi, vn vương men tình
Hương đi, hương rượu lung linh
Ta ngi ung rượu, rượu thành bn ta…
Chén hai, rượu bc li ra
Mm môi, câu chuyn gn xa… ri bi…
Nói li, người chng hiu li
Rượu ngi ung rượu, mình ơi hi mình!
Chén ba, rưọu ging nước sông
Bao nhiêu chén rượu dc lòng, cn ngay.
Chng hay chén rượu vơi đy
Rượu ngi ung bn, rượu say ch cười!
Chén đu, người ung rượu say
Chén hai, rượu ung rượu, đy ri vơi…
Chén ba, thì rượu ung người
Chén tư, người - rượu đi đi nhà ma…

image

Bia ca !

Bia vào li phi trôi ra
Hai ta cùng vi bn ta là gì?
Mây xanh thì trên kia
Chân tri mãi b đê xa m
Say ri nói vng thành thơ
Điu nào nht, điu nào tha chng sao!
Nghĩa tình - đĩa nm su hào
S đi - nước chm l nào khác nhau?…
Ly sâu cùng vi tóc sâu
Riêng chung, mn ngt biết đâu mà lường!..
Ng tư chia bn con đường
Khoác vai nghiêng ng bn phương đt tri…
Tim lay, bng nng, nghn li
Mình, ta, hai đa, cùng ngi, cùng đi…
Nào ung bia! Nào cn bia!
Bun chung hai đa say chia mi người.
Lý Bch ơi! T Như ơi!
Thương cho các v, sng thi không bia!
image
Đi tôi đã chết t hôm cưới
Mượn bn mượn bè đ cười vui
Beer Lite tôi ung quên ngày tháng
Bn bè thương nh ung beer Lite

Tôi b nhu ri

Nếu biết rng tôi b nhu ri
B
kè, quán cc v
ng bóng tôi
Vui bu
n chiến hu, ai chia s
?
Có d
i, có hn cũng thế thôi.
Nếu biết rng tôi b nhu ri
Đá banh Word cup b
n đơ
n côi
M
t mình quán vng, ai bàn lu
n?
Hò hét m
t mình, chng ni sôi.
Nếu biết rng tôi b nhu ri
Ti
c tùng, cưới hi l g
p tôi
Xin đ
ng mi m
c thêm vô ích
V
nguýt làm sao ung cho trôi?
Nếu biết rng tôi b nhu ri
Bao năm b
ng hu cũng b
thôi
B
n bè gp mt không bia rượu
Câu chuyn tâm tình khó nói trôi.
Nếu biết rng tôi b nhu ri
Chi
u chiu tan s khó kiế
m tôi
V
i v vi v cho yên
n
B
n bè dè bĩu cũng mc thôi.
Nếu biết rng tôi b nhu ri
Anh em chi
ến hu s
khóc tôi
Đ
i trai mà thế xem như b

Cái th
ng tình nghĩa bc như vôi.

image
 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.