Tuesday, September 6, 2011

Loyal Dog mourns at casket of fallen Navy SEAL

image

Người lính M đã tr v quê nhà,
Lng l bun trong mt chiếc áo quan,
Anh va t trn Afghanistan,
Cuc chiến nơi đây chưa h ngng ngh.

image

Đón ngày tr v ca anh lính tr,
Cũng có vòng hoa, cũng có người thân,
Tháng Tám mùa hè đã khóc thương anh,
Lá khô rng đâu cn mùa Thu đến.

image

Anh lính nm đây vi hoa vi nến,
Ngn nến lung linh như gi hn ai,
Lá c M ph trên chiếc quan tài,
Xung quanh anh có người thân, bè bn.

image

Và có con chó ca anh đến tin,
Tiếc thương anh nm phc dưới quan tài,
Chc nó hiu ra được ni đau này?
Ch ca nó đã lìa đi, xa cách.

image

Không biết nói, không có git nước mt,
Nó nm đây hơn c triu li bun,
Nó nm đây rũ rượi mt màu tang,
m lòng anh mt ln gp cui?

image

Vĩnh bit anh nhng ngày nào gn gũi,
Con chó yêu và cu ch chung nhà,
Mnh vườn sau khi chy đui vui đùa,
Con chó và anh bao tình thân thiết.

image

Con chó  nm dưới quan tài người lính,
Như chu tang anh, không n chia lìa,
Khi tình cm con người có lúc vơi đi,
Mt con chó trung thành điu đáng qúy.

image

Ngày hôm nay đang c hành tang l, *
Đưa anh v nơi an ngh nghĩa trang,
Trong tiếng kèn truy điu tiếc thương anh,
Có con chó cùng âm thm nc n.        


Nguyễn Thị Thanh Dương
August 31,2011


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.