Monday, September 5, 2011

Làm Thơ Tình Em Đọc

image

Làm thơ tình em đc
Cô h
c trò trường tôi
Th
ơ vương ri mùi tóc
Ai đi v
ngược xuôi

image

Người đi v cô đc
Nên lòng bu
n xa xôi
Nên đêm v
tôi thc
Pha m
c viết thơ tình

image

Em đi v áo mng
Quy
n mùa xuân theo sau
H
n tôi chim én mng
Âm th
m bay theo em

image

Làm thơ tình em gi
Cô h
c trò trường tôi
Yêu em không h
chán
Ti
ếc tôi có mt đi

image

Làm thơ tình em chung
Nh
ư màu đi áo em
Ch
mt điu tôi mun
Em hi
u mt điu thôi

image

Hi người môi tím đ
Nh
ư tình tôi biết không ?

image


Làm Thơ Tình Em Đọc (thơ TrịnhBửuHoài) -- Dalena

image

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.