Sunday, June 3, 2012

Lái xe dễ chết nhất ở: Mississippi, Montana, Alabama, Wyoming.

image

Những tiểu bang nào nguy hiểm nhất để lái xe? Theo thống kê của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh USCDC, số dân Mỹ tuổi từ 5 tới 34 tuổi chết vì tai nạn xe đã nhiều hơn bất kỳ nguyên nhân đơn độc nào. Tuy nhiên, có tiểu bang nhiều tai nạn xe chết người hơn các tiểu bang khác.

Có 12 tiểu bang trung bình chưa tới 10 người chết trên mỗi 100,000 đầu dân số mỗi năm trong khoảng từ 2007 tới 2009.

Massachusetts chết thấp nhất trung bình mỗi năm chỉ có 5.5 người chết trên mỗi 100,000 người.

Trong khi đó, 14 tiểu bang có số người chết vì tai nạn xe gấp 3 lần con số trung bình ở trên.

Riêng Mississippi chết nhiều gần gấp 5 lần số trên.

Bản phúc trình USCDC cũng nêu ra chi phí vì tai nạn xe chết người, chi phí y tế và mất năng suất kinh tế.Riêng 2 chi phí sau này đã vượt hơn 170 tỷ đôla tại Mỹ trong năm 2005, cũng là năm gần nhất có số đo này.


image

Có cách nào giảm số người chết vì tai nạn xe không? Đơn giản nhất là cột dây đai an toàn.

Theo bản phúc trình của National Highway Traffic and Safety Administration, có 6 trong 10 tiểu bang có tỷ lệ buộc dây an toàn thấp cũng thấy có tỷ lệ chết vì tai nạn xe cao nhất từ năm 2007 tới 2009.

USCDC khuyến cáo có 4 luật cần thiết để giữ an toàn: luật bắt buộc mang dây an toàn, luật về say rượu lái xe, luật mang nón an toàn cho người lái xe gắn máy, và buộc trẻ em 8 tuổi trở xuống ngồi ghế an toàn.

Sau đây là các tiểu bang chết nhiều vì tai nạn xe hơi.

10. Kentucky

image

Chết vì đụng xe, trung bình trên 100,000 người: 18.3
Chết vì đụng xe trung bình mỗi năm: 784 (20th nhiều nhất)
Y phí trọn đời đối với tai nạn xe 1 năm: $6,410,980 (22nd cao nhất)
Thiệt hại lao động trọn đời đối với tai nạn xe 1 năm: $789,411,765 (19th cao nhất)
Tỷ lệ người lái xe 30 phút hay nhiều hơn: 28.39% (16th thấp nhất)

9. Oklahoma

image

Chết vì đụng xe, trung bình trên 100,000 người: 19.5
Chết vì đụng xe trung bình mỗi năm: 711 (21st nhiều nhất)
Y phí trọn đời đối với tai nạn xe 1 năm: $5,896,988 (23rd cao nhất)
Thiệt hại lao động trọn đời đối với tai nạn xe 1 năm: $657,831,325 (22nd cao nhất)
Tỷ lệ người lái xe 30 phút hay nhiều hơn: 24.91% (10th thấp nhất)

8. West Virginia

image

Chết vì đụng xe, trung bình trên 100,000 người: 19.8
Chết vì đụng xe trung bình mỗi năm: 359 (18th fewest)
Thiệt hại lao động trọn đời đối với tai nạn xe 1 năm: $2,938,686 (18th thấp nhất)
Thiệt hại lao động trọn đời đối với tai nạn xe 1 năm: $289,051,095 (16th thấp nhất)
Tỷ lệ người lái xe 30 phút hay nhiều hơn: 33.11% (17th cao nhất)

7. Louisiana

image

Chết vì đụng xe, trung bình trên 100,000 người: 20.2
Chết vì đụng xe trung bình mỗi năm: 897 (15th nhiều nhất)
Y phí trọn đời đối với tai nạn xe 1 năm: $7,363,795 (18th cao nhất)
Thiệt hại lao động trọn đời đối với tai nạn xe 1 năm: $1,109,612,984 (8th cao nhất)
Tỷ lệ người lái xe 30 phút hay nhiều hơn: 31.71% (22nd cao nhất)

6. South Carolina

image

Chết vì đụng xe, trung bình trên 100,000 người: 21.0
Chết vì đụng xe trung bình mỗi năm: 944 (13th nhiều nhất)
Y phí trọn đời đối với tai nạn xe 1 năm: $7,702,929 (16th cao nhất)
Thiệt hại lao động trọn đời đối với tai nạn xe 1 năm: $966,527,197 (12th cao nhất)
Tỷ lệ người lái xe 30 phút hay nhiều hơn: 31.11% (23rd cao nhất)

5. Arkansas

image

Chết vì đụng xe, trung bình trên 100,000 người: 21.6
Chết vì đụng xe trung bình mỗi năm: 619 (22nd nhiều nhất)
Y phí trọn đời đối với tai nạn xe 1 năm: $4,775,033 (24th thấp nhất)
Thiệt hại lao động trọn đời đối với tai nạn xe 1 năm: $617,945,384 (24th cao nhất)
Tỷ lệ người lái xe 30 phút hay nhiều hơn: 26.02% (13th thấp nhất)

4. Wyoming

image

Chết vì đụng xe, trung bình trên 100,000 người: 21.7 (đồng hạn 3rd cao nhất)
Chết vì đụng xe trung bình mỗi năm: 116 (7th ít nhất)
Y phí trọn đời đối với tai nạn xe 1 năm: $947,934 (4th thấp nhất)
Thiệt hại lao động trọn đời đối với tai nạn xe 1 năm: $107,859,504 (7th thấp nhất)
Tỷ lệ người lái xe 30 phút hay nhiều hơn: 16.43% (3rd thấp nhất)

3. Alabama

image

Chết vì đụng xe, trung bình trên 100,000 người: 21.7 (tied 3rd cao nhất)
Chết vì đụng xe trung bình mỗi năm: 1,014 (11th nhiều nhất)
Y phí trọn đời đối với tai nạn xe 1 năm: $8,254,510 (15th cao nhất)
Thiệt hại lao động trọn đời đối với tai nạn xe 1 năm: $964,444,444 (13th cao nhất)
Tỷ lệ người lái xe 30 phút hay nhiều hơn: 32.85% (19th cao nhất)

2. Montana

image

Chết vì đụng xe, trung bình trên 100,000 người: 23.3 (2nd cao nhất)
Chết vì đụng xe trung bình mỗi năm: 225 (11th least)
Y phí trọn đời đối với tai nạn xe 1 năm: $1,831,676 (12th thấp nhất)
Thiệt hại lao động trọn đời đối với tai nạn xe 1 năm: $195,289,017 (11th thấp nhất)
Tỷ lệ người lái xe 30 phút hay nhiều hơn: 18.05% (4th thấp nhất)

1. Mississippi

image

Chết vì đụng xe, trung bình trên 100,000 người: 26.7 (cao nhất)
Chết vì đụng xe trung bình mỗi năm: 784 (19th nhiều nhất)
Y phí trọn đời đối với tai nạn xe 1 năm: $7,158,007 (19th cao nhất)
Thiệt hại lao động trọn đời đối với tai nạn xe 1 năm: $823,487,544 (17th cao nhất)
Tỷ lệ người lái xe 30 phút hay nhiều hơn: 30.83% (25th thấp nhất).
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.