Monday, April 23, 2012

Bảng đối chiếu: Việt Khang & Việt cộngimage         
Anh là ai?    
image
Tao là ai?
Xin hỏi anh là ai?                                                                       Mày hỏi tao là ai?
Sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai?                                                   Là đầu gấu, là bọn làm tay sai
Xin hỏi anh là ai?                                                                       Dám hỏi tao là ai?
Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay?                                    Tao đánh mày cho bầm mình gãy tay 
Xin hỏi anh là ai?                                                                       Mày hỏi tao là ai?
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày                                       Tao bịt miệng - hết hỏi hết tỏ bày
Tình yêu quê hương này,    Tao sẽ đày đoạ mày, 
dân tộc này đã quá nhiều đắng cay!  tao cho mày nếm đủ mùi đắng cay!
Xin hỏi anh ở đâu?                                                                     Mày hỏi tao ở đâu?
Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm                                   Tao là bọn rước giặc Tàu ngoại xâm  
Xin hỏi anh ở đâu?                                                                     Dám hỏi tao ở đâu?
Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi?                                         Tao đấm vỡ mặt cho hết anh-tôi 
Dân tộc anh ở đâu?                                                                    Dân tộc tao từ đâu?
Sao đan tâm làm tay sai cho Tàu?                                              Sao lại phản dân bán nước cho Tàu?
Để ngàn sau ghi dấu                                                                   Chẳng cần gì che dấu
Bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào                                       Tao ác với dân, thù ghét đồng bào
Tôi không thể ngồi yên                                                              Tao đâu để mày yên
Khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng                                       Tao đánh cho mày té ngã ngiêng
Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm                                                   Dân tộc mày tao sẽ nhận chìm 
Một ngàn năm hay triền miên tăm tối                                          Lệ thuộc Tàu hàng ngàn năm tăm tối
Tôi không thể ngồi yên                                                              Mày không thể sống yên
Để đời sau cháu con tôi làm người                                            Vì tao là thú giết hại loài người
Cội nguồn ở đâu?                                                                     Thì tìm ở đâu
Khi thế giới nay đã không còn Việt Nam                                  Tình yêu quê hương, yêu dân tộc Việt Nam?! 
Việt Khang                                                 Việt Cộng

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.