Sunday, April 1, 2012

Đảo Pulau Bidong: Ra đi vì không thể sống với nhà cầm quyền CS

image
Baomai.blogspot

image


Lê Bảo Thủy & Việt Dzũng tại Trung Tâm Nhã Nhạc Houston
Băng nhạc thứ nhì tên là “Lưu Vong Khúc” 1979Bên kia vùng đất hoang
Em ¾ Chậm buồn

Đôi mắt lòa mẹ vẫy tay giã từ
Theo thuyền dời xa bến bờ
Con dời quê hương lánh nạn
Tìm tự do trong sự chết
Nhưng mẹ già vẫn nguyện cầu
Lời kinh giữa vực sâu
Mong con tới bến bờ
Trong cơn giông sấm sét gào
Đưa con lạc vào rừng hoang cọp đói

Nơi chốn này một bọn cướp bạo hành
Hoa rã rời theo tháng ngày
Ôi tuổi thơ ngây chóng tàn
Một hồn trinh dập nát
Em quì lạy xin chịu tội
Mặc cho tiếng nài van
Họ cười trên máu tràn
Ôi ! lênh đênh sóng nước đợi
Nơi đâu là bờ ? mặc thuyền nước trôi !

Ôi ! sống tới mãi một ngày nắng đã nguôi
Nhưng những tiếng kêu cầu
Làm sao bằng tiếng sóng Đại Dương

Thôi chỉ còn thân này cho biển cả
Sau bao ngày với gió mưa
Sống để nhìn thấy những gì
Loài người đang lừa dối
Xin gởi lại cho mẹ hiền
Thịt da lẫn hồn con quà này xin biếu mẹ
Khi ra đi vẫn nhớ rằng
Bên kia biển cả….. Một vùng đất hoang…..

Khi ra đi vẫn nhớ rằng
Bên kia biển cả….. Một vùng đất hoang…..

NS_ Lê Bảo Thủy viết cho người vượt biên năm 1979


image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image Đêm Chôn Dầu Vượt Biển 
image


BM_4-1-2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.