Friday, May 31, 2013

Thực trạng sinh viên ra trường

image

image

image
Hình Tốt Nghiệp

Thc trng sinh viên ra trường
Đu đường Xây dng bơm xe
Cui đường Kinh tế bán chè đu đen
Ngoi thương mi khách ăn kem
Các anh Nhc vin thi kèn đám ma
Ngân hàng ngi dp đô la
In giy vàng mã, sng qua tng ngày
Sư phm trước tính làm thày
Gi thay kế toán, hàng ngày tính lô.
Đin lc chng dám bô bô,
Gi đang lm lũi ph h trên cao.
Lp trình ch hiu thế nào,
M hàng trà đá, thuc lào...cho vui
Nông nghip hi đến ngm ngùi
"S em chc ch tiến lùi theo trâu"
Nhìn quanh, Thương mi đi đâu?
Hóa ra là đã nhy tàu đi buôn.....
Ngoi ng v mt thoáng bun
Đang ngi viết s, kiêm luôn bói bài.
Báo chí buôn bán ve chai
Giao thông đi ch thuê ngoài Đng Xuân.
Bách khoa cũng gp đôi ln
Buôn đ đin hng, kiếm cân dây đng
M thut thì đang chng mông
Đc khc bia m, cũng mong lên đi
M đa cht mi hi ôi
Sáng th hai st, chào mi mua than
Thu sn công vic an nhàn
Sáng cân m cá, cui làng ngi rao...!
Hàng hi ngi gác chân cao
Bao gi trúng s mua tàu ra khơi
Bác sĩ, y tá có thi
Hc xong v huyn được mi chích heo...


H.M.N

image

image

image


image


imageimage


 image


Tôi không chống Cộng

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.