Monday, March 25, 2019

Tổng chưởng lý William Barr tóm tắt báo cáo của ông Mueller

baomai.blogspot.com

Kính gửi Chủ tịch Graham, Chủ tịch Nadler, Thành viên Feinstein và Thành viên Collins:

Để bổ sung cho thông báo được cung cấp vào Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2019, hôm nay tôi gửi thư này để thông báo cho qúi vị về những kết luận chính mà Luật sư đặc biệt Robert S. Mueller III đưa ra, và để thông báo cho qúi vị biết về nhận xét đầu tiên của tôi về báo cáo này.

Báo cáo của luật sư đặc biệt

baomai.blogspot.com
  
Vào thứ Sáu, Luật sư đặc biệt đã gửi cho tôi một "báo cáo bí mật giải thích các quyết định truy tố hoặc từ chối mà ông ta đã đạt được, theo điều luật số 28 CFR $ 600,8 (c). Báo cáo này có tên là Báo cáo điều tra về can thiệp vào Nga năm 2016 vào bầu cử tổng thống.  Ngay cả khi sự phân tách, nhận định của tôi đang tiếp tục, tôi tin rằng việc báo cáo và tóm tắt các kết luận chính mà Luật sư đặc biệt này đạt được, đưa đến kết quả điều tra này là lợi ích chung.

Báo cáo giải thích rằng Luật sư đặc biệt và nhân viên của ông đã điều tra kỹ lưỡng các cáo buộc rằng các thành viên tranh cử tổng thống của Donald J. Trump và những người khác liên quan đến sự tranh cử này, đã âm mưu với chính phủ Nga trong nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, hoặc cố gắng cản trở những cuộc điều tra liên bang. Trong báo cáo, Luật sư đặc biệt lưu ý rằng, để hoàn tất cuộc điều tra nảy, ông ta đã thuê 19 luật sư, với sự phụ giúp khoảng 40 nhân viên FBI, các nhà phân tích tình báo, kế toán pháp lý và nhiều nhân viên chuyên nghiệp khác. Luật sư đặc biệt đã ban hành hơn 2,800 trát đòi hầu tòa, thực hiện gần 500 lệnh khám xét, nhận được hơn 230 hồ sơ liên lạc, ban hành gần 50 lệnh cho những sự ghi danh chính thức, yêu cầu 13 chính phủ nước ngoài cung cấp bằng chứng, và phỏng vấn khoảng 500 nhân chứng.

Luật sư đặc biệt đã thu thập được một số cáo trạng và kết án của các cá nhân và thực thể liên quan đến cuộc điều tra của ông, tất cả đều được tiết lộ công khai. Trong quá trình điều tra của mình, Luật sư đặc biệt cũng đã chuyển một số vấn đề đến các văn phòng khác để trợ giúp sự điều tra này.  Báo cáo này đã không đưa ra thêm bất kỳ cáo trạng nào, Luật sư đặc biệt cũng không nhận được bất kỳ cáo trạng kín nào mà chưa được công khai hoá. Dưới đây, tôi tóm tắt các điểm chính được nêu trong báo cáo của Luật sư đặc biệt.

Sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016.

baomai.blogspot.com
  
Báo cáo của Luật sư đặc biệt được chia thành hai phần. Phần đầu mô tả kết quả điều tra của Luật sư đặc biệt về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Báo cáo phác thảo nỗ lực của Nga nhằm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử và ghi lại các vi phạm của những người có liên quan đến chính phủ Nga liên quan đến những nỗ lực đó.  Báo cáo giải thích thêm rằng một cân nhắc chính cho cuộc điều tra của Luật sư đặc biệt là lưu ý đến bất cứ người Mỹ nào - bao gồm cả những cá nhân liên quan đến sự vận động trách cử của Trump - đã tham gia các âm mưu của Nga để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, đó sẽ là một tội ác liên bang. Cuộc điều tra của Luật sư đặc biệt không phát hiện đuợc sự vi phạm nào trong sự  vận động tranh cử của Trump hay bất cứ ai ủng hộ, đã âm mưu hoặc phối hợp với Nga trong nỗ lực gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.  Như báo cáo nêu rõ: Cuộc điều tra của ông đã không chứng minh rằng các thành viên của Cuộc vận động tranh cử Trump đã âm mưu hoặc phối hợp với chính phủ Nga trong các hoạt động can thiệp vào bầu cử này.

Cuộc điều tra của Luật sư đặc biệt xác định rằng có hai nỗ lực chính của Nga để tác động đến cuộc bầu cử năm 2016. Những nỗ lực điều tra đầu tiên liên quan đến một tổ chức của Nga, Cơ quan nghiên cứu Internet (IRA), để âm mưu tiến hành các thông tin sai lệch và hoạt động truyền thông xã hội ở Hoa Kỳ được thiết lập để gây những bất hòa xã hội, cuối cùng với mục đích can thiệp vào cuộc bầu cử. Như đã lưu ý ở trên, Luật sư đặc biệt không thấy rằng bất kỳ người nào của Hoa Kỳ hoặc quan chức hay cộng sự của ban vận động, ủng hộ Trump mà có những âm mưu hoặc cố ý phối hợp với IRA trong các nỗ lực này, mặc dù Luật sư đặc biệt đã đưa ra các cáo buộc hình sự đối với một số công dân và thực thể Nga có liên quan đến những các hoạt động đó.

Yếu tố thứ hai là sự điều tra liên quan đến những nỗ lực của chính phủ Nga trong việc tiến hành các hoạt động tấn công máy tính diện toán được thiết lập để thu thập và phổ biến thông tin để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Luật sư đặc biệt phát hiện ra rằng các nhân viên chính phủ Nga đã thành công trong sự tấn công (hack) vào máy tính và nhận được emails từ những người liên kết với chiến dịch của bà Clinton và các tổ chức của Đảng Dân chủ, rồi phổ biến công khai những tài liệu đó qua nhiều trung gian truyền thông, bao gồm cả WikiLeaks. Dựa trên các hoạt động này, Luật sư đặc biệt đã đưa ra các cáo buộc hình sự đối với một số sĩ quan quân đội Nga vì âm mưu tấn công vào máy tính của Hoa Kỳ với mục đích gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.  Nhưng như đã lưu ý ở trên, Luật sư đặc biệt đã không thấy rằng ban vận động tranh cử Trump, hoặc bất kỳ ai liên quan đến nó, đã âm mưu hoặc phối hợp với chính phủ Nga trong những nỗ lực này, mặc dù có nhiều lời đồn đãi, đề nghị từ là có các cá nhân liên kết với Nga để hỗ trợ ban vận động tranh cử Trump.

Khi đánh giá các tội danh âm mưu tiềm tàng, Luật sư đặc biệt cũng đã xem xét liệu các thành viên của ban vận động Trump có phối hợp với các hoạt động can thiệp bầu cử của Nga hay không. Luật sư đặc biệt đã xác định sự phối hợp giữa các thành viên của người Viking như một thỏa thuận của người ủng hộ, ngầm hay thể hiện sự khác biệt giữa vận động Trump và chính phủ Nga về can thiệp bầu cử.

Cản trở công lý.

baomai.blogspot.com
  
Phần thứ hai của báo cáo đề cập đến một số hành vi của Tổng thống - hầu hết trong số đó là chủ đề của những báo cáo công khai - mà Luật sư đặc biệt điều tra là có khả năng gây ra những lo ngại về công lý. Sau khi thực hiện một cuộc điều tra thực tế kỹ lưỡng về vấn đề này, Luật sư đặc biệt đã nhận xét là có nên định giá những hành động đó theo tiêu chuẩn của Bộ quản lý về các quyết định truy tố, nhưng cuối cùng quyết định cũng không đưa ra phán quyết truy tố nào như luật định. Do đó, Luật sư đặc biệt đã không đưa ra kết luận - bằng cách này hay cách khác - về việc liệu hành vi được kiểm tra có bị cản trở hay không. Thay vào đó, đối với mỗi hành động liên quan được điều tra, báo cáo đưa ra bằng chứng cho cả hai hướng phải/trái của câu hỏi và không giải quyết được những gì mà Luật sư đặc biệt coi là những vấn đề  của luật pháp và thực tế liên quan đến sự hành động và ý định của Tổng thống có thể bị coi là cản trở . Luật sư đặc biệt tuyên bố rằng, trong khi báo cáo này không kết luận rằng Tổng thống đã phạm tội, nhưng nó cũng không làm ông ta thất vọng.

Quyết định của Luật sư đặc biệt để mô tả sự thật về cuộc điều tra cản trở của ông ta mà không đưa ra bất cứ kết luận pháp lý nào để cho Tổng chưởng lý xác định liệu hành vi được mô tả trong báo cáo là có vi phạm luật lệ. Trong quá trình điều tra, văn phòng của Luật sư đặc biệt đã tham gia thảo luận với một số quan chức của Bộ về nhiều vấn đề pháp lý và thực tế liên quan đến sự điều tra làm cản trở việc làm của Luật sư đặc biệt. Sau khi xem xét báo cáo cuối cùng của Luật sư đặc biệt về những vấn đề này; tham khảo ý kiến với các quan chức của Bộ, bao gồm Văn phòng Luật sư Pháp lý; và áp dụng các nguyên tắc truy tố liên bang hướng dẫn về các quyết định buộc tội, Phó Tổng chưởng lý Rod Rosenstein và tôi đã kết luận rằng bằng chứng được đưa ra trong cuộc điều tra của Luật sư đặc biệt là không đủ để chứng minh rằng Tổng thống đã phạm tội cản trở công lý.  Quyết tâm của chúng tôi đã được đưa ra mà không liên quan đến, và không dựa trên những cân nhắc về hiến pháp xung quanh bản cáo trạng và truy tố hình sự của một tổng thống đang điều hành công việc nước.

Khi đưa ra quyết định này, chúng tôi đã lưu ý rằng Luật sư đặc biệt nhận ra rằng những dữ kiện thâu thập được đã không chứng minh rằng Tổng thống có liên quan đến một tội ác liên quan đến sự can thiệp bầu cử của Nga, "và, mặc dù không có tính quyết định, sự không có dữ kiện của những bằng chứng đó đã đưa đến kết quả.  Nói chung, để đạt được và duy trì một niềm tin, chính phủ sẽ cần phải chứng minh vượt quá sự nghi ngờ hợp lý rằng một người, hành động với mục đích tham nhũng, tham gia vào hành vi cản trở với một mối quan hệ đủ để chờ phán quyết hoặc dự tính.  Trong danh mục hành động của Tổng thống, những việc làm này đuợc đưa  ra công khai, báo cáo xác định không có hành động nào, theo phán đoán của chúng tôi, mà nhận thấy có những hành vi cản trở, có một mối quan hệ với một vụ kiện đang chờ phán xét hoặc dự tính, và không có hành động nào đã được thực hiện với mục đích tham nhũng, theo nguyên tắc truy tố liên bang của Bộ hướng dẫn các quyết định buộc tội, tất cả sẽ cần phải được chứng minh, ngoài những nghi ngờ để kết tội là một hành vi phạm tội cản trở công lý.

Tình trạng của Bộ Đánh giá

baomai.blogspot.com
  
Các quy định có liên quan dự đoán rằng báo cáo của Luật sư đặc biệt sẽ là một báo cáo bí mật cho Tổng chưởng lý. Xem Văn phòng luật sư đặc biệt, 64 Fed. Reg. 37,038,

2. Xem khả năng chấp nhận cáo trạng và truy tố hình sự của Tổng thống đang ngồi, 24 Op. O.L.C. 222 (2000).37,040-41 (ngày 9 tháng 7 năm 1999). 

Như tôi đã nói trước đây, tuy nhiên, tôi quan tâm đến lợi ích chung trong vấn đề này. Vì lý do đó, mục tiêu và mục đích của tôi là đưa ra càng nhiều báo cáo của Luật sư đặc biệt khi tôi có thể phù hợp với luật pháp, quy định và chính sách của Bộ.

Dựa trên các cuộc thảo luận của tôi với Luật sư đặc biệt và đánh giá ban đầu của tôi, rõ ràng báo cáo có chứa tài liệu, hoặc có thể phải tuân theo quy tắc tố tụng hình sự liên bang 6 (e), trong đó áp dụng các hạn chế về việc sử dụng và tiết lộ thông tin liên quan đến Vấn đề xảy ra trước khi [a] bồi thẩm đoàn. Fed Fed. R. Hình sự. P. 6 (e) (2) (B). Quy tắc 6 (e) nói chung hạn chế tiết lộ thông tin của bồi thẩm đoàn nhất định trong một cuộc điều tra và truy tố hình sự. ID. Tiết lộ 6 (e) tài liệu vượt quá giới hạn nghiêm ngặt được quy định trong quy tắc là tội phạm trong một số trường hợp nhất định.  Thí dụ: theo điểu lệ 18 Hoa Kỳ § 401 (3). Hạn chế này bảo vệ tính toàn vẹn của các thủ tục bồi thẩm đoàn lớn và bảo đảm rằng các quyền lực điều tra độc quyền và vô giá của một bồi thẩm đoàn được sử dụng nghiêm ngặt cho chức năng tư pháp hình sự dự định của họ.

Với những hạn chế này, lịch trình phán xét báo cáo phụ thuộc một phần vào việc Bộ có thể xác định nhanh chóng tài liệu 6 (e) mà theo luật không thể công khai. Tôi đã yêu cầu sự giúp đỡ của Luật sư đặc biệt trong việc xác định tất cả 6 (e) thông tin có trong báo cáo càng nhanh càng tốt. Nói một cách khác, tôi cũng phải xác định bất kỳ thông tin nào có thể ảnh hưởng đến những vấn đề đang diễn ra khác, bao gồm cả những thông tin mà Luật sư đặc biệt đã đề cập đến những văn phòng khác. Ngay sau khi quá trình đó hoàn tất, tôi sẽ có thể hành động một cách nhanh chóng trong việc xác định những gì có thể được đưa ra theo luật pháp, quy định và chính sách của Bộ.

*
Như tôi đã quan sát trong thông báo ban đầu của mình, các quy định của Luật sư đặc biệt quy định rằng, Tổng chưởng lý có thể xác định rằng việc thông báo công khai của ông cho các Ủy ban của quí vị sẽ là vì lợi ích công cộng. § 600,9 (c). Tôi đã quyết tâm và tôi cũng sẽ phổ biến bức thư này cho công chúng sau khi gửi nó cho quí vị.

baomai.blogspot.com  
Trân trọng,
William P. Barr
Tổng chưởng lý


TS Nguyễn Lương, Florida, Hoa Kỳ

baomai.blogspot.com

Chiến dịch của ông Trump không ‘âm mưu và phối hợp’ với Nga
Đối thoại ngắn với ông Trump về những sự kiện “NÓNG” tuần qua
737 MAX - Thuyết âm mưu
Muỗi có say không sau khi hút máu người say
Người về đâu mà sao tôi vẫn còn đây
Trump chọn tân Bộ Trưởng Tư Pháp
Một loạt sự việc sau vụ 'TC vây bãi cát' gần đảo Thị Tứ ở Trường Sa
Đã đến lúc con người 'dời mây' chống biến đổi khí hậu?
Vẫn là một mối đe dọa dù mất đi cứ địa
Phụ nữ và chất độc
Người phụ nữ đằng sau ông Trump tại Hà Nội
Công ty Formosa bị kiện $179 Triệu USD vì đổ nhựa thải vào Vịnh
Mất điện ở Venezuela _ Cướp bóc khi tuyệt vọng gia tăng
Hà Nội ô nhiễm bụi mịn hàng đầu thế giới
Chủ nghĩa xã hội bước vào chính trị Hoa Kỳ
Cơm nguội
Nghệ thuật cổ Trung Hoa tàn lụi ở Thái Lan
Vì sao các nền văn minh vĩ đại lại sụp đổ
Từ đường mòn Hồ Chí Minh đến T.P. Hồ Chí Minh
Người dân Venezuela xuống đường ngày 9/3/2019

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.