Sunday, February 8, 2015

Xưng Tội

http://baomai.blogspot.com/
Một chị bạn theo Phật giáo, chị X, một hôm chị nói với tôi: “Bên Công giáo các anh sướng qúa, các anh tha hồ phạm tội, rồi xưng tội, thế là hết tội, rồi phạm tội tiếp; do đó các anh dễ phạm tội. Chúng tôi không tin ai có thể tha tội, hễ phạm tội thì phải đền tội, đời này hoặc đời sau.”

Tôi cám ơn chị X, bởi chị cho tôi cơ hội hiểu niềm tin của chị và đồng thời hiểu về chúng tôi hơn. Nếu không có người Công giáo làm gương mù, thì chị đã không có nhận xét như thế. 

Chính cái ở ngoài tôi như cái gương, cho tôi thấy rõ những vết bẩn trên mặt. Chính sự khác biệt, cho tôi cơ hội học hỏi. Nếu ai cũng như tôi thì có gì phải học?  Do đó, dù lời của chị X có ý miả mai nhưng tôi không buồn. Thực tế, lời phê bình nói thật, ích lợi cho chúng ta hơn những lời ngợi khen giả dối.

 http://baomai.blogspot.com/
Trong thân phận là con người tìm về chân lý, tôi muốn chia sẻ với chị X, và với những ai có ý nghĩ như chị, vài điều sau đây:

- Nhận thưc về tội?
- Xưng tội?
- Có được tha thứ không?
- Tại sao xưng tội với Linh mục?
- Câu hỏi dành cho chị X?

1.  Nhận thưc về tội

image
Khi người Công giáo tham dự Thánh Lễ, họ đọc Kinh Cáo Mình, có đoạn: “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa Toàn Năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót…”

1.1. Tư tưởng: Nếu tôi nhìn một phụ nữ, và thèm muốn được ngủ với phụ nữ đó, mặc dù thực tế tôi chẳng bao giờ ngủ với người đó, là tôi đã phạm tội tà dâm, một trọng tội phải sa hỏa ngục đời đời, nghiã là không bao giờ có ngày ra khỏi đó.

Nếu tôi thấy một vật trong hãng và tôi có ý muốn lấy cắp, là tôi đã phạm tội ăn căp, dù tay tôi chưa chạm đến vật đó.

Nếu tôi ganh tị vì có người được may mắn, tài giỏi hơn tôi; hoặc tôi có ý nghĩ khinh khi kẻ kém tôi, dù tôi chưa nói ra miệng, thì tôi đã phạm tội rồi.

1.2. Lời nói: Nếu tôi nói những lời vô ích, hoặc để trêu chọc một người nào đó, hoặc nói xấu người vắng mặt...

1.3. Việc làm: Nếu tôi không tuân giữ Luật Chúa, Luật Giáo hội, Luật lương tâm, như: li dị, phá thai; chỉ quan tâm vơ vét những gì có lợi cho tôi, cho gia đình, còn những ai bị thiệt thòi thì mặc họ…

1.4.  Những điều thiếu sót:  Nếu tôi có thể giúp người ngèo; hoặc ai cần sự giúp đỡ của tôi nhưng tôi không giúp. Tôi không cầu nguyện, không làm gương sáng…Với ý thức về tội như thế, người Công giáo cần phải xưng tội.

2.   Xưng tội:

image
Muốn được tha thứ, hối nhân phải:
2.1 Xét mình: Phải xét các tội trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót, dựa vào 10 điều răn của Thiên Chúa:

thứ nhât:  thờ phượng một Đưc Chúa Trời và kính mến Người trên hêt mọi sự.
thứ hai :    chớ kêu tên Đưc Chúa Trời vô cớ.
thứ ba :     giữ ngày Chúa Nhật.
thứ bốn :   thảo kính cha mẹ.
thứ năm :  chớ giêt người.
thứ sáu :    chớ làm sự dâm dục.
thứ bảy :   chớ lấy của người.
thứ tám :   chớ làm chứng dối.
thứ chín :  chớ muốn vợ chồng người.
thứ mười:  chớ tham của người.

Và 6 điều răn của Hội Thánh:
thứ nhât:   dự Lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.
thứ hai :    chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.
thứ ba :     xưng tội trong một năm it là một lần.
thứ bốn :   chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục Sinh.
thứ năm :  giữ chay những ngày Hội thánh buộc.
thứ sáu :    kiêng thịt ngày Thứ sáu, cùng những ngày Hội Thánh dạy.

image
2.2  Ăn năn tội:  Sau khi xét các tội đã phạm, hối nhân phải có lòng ăn năn, chê gét các tội, vì tội xúc phạm đến Thiên Chúa là Đấng vô cùng tốt lành.

2.3 Quyết chí chừa tội:  Đã ăn năn, hối nhân còn phải thật lòng xa lánh tội, không phạm các tội đã phạm và các tội hối nhân chưa phạm bao giờ, nghĩa là tuyệt đối không phạm bất cứ tội nào.

Trong Kinh Lạy Cha: “..và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.”  Qua câu này, Thiên Chúa chẳng những đòi buộc hối nhân có lòng từ bỏ tội lỗi, mà còn đòi buộc hối nhân phải tha thứ cho những ai xúc phạm đến mình, thì hối nhân mới được tha tội. Ví dụ: một người nào đó xưng tội, nhưng trong lòng vẫn còn hận thù thì xưng tội vô ích, vì còn hận thù là chưa từ bỏ tội lỗi.

image
Chúa Giêsu nói rõ trong dụ ngôn: “Nước Trời như Vua kia tính sổ. Thuộc hạ Vua dẫn đến Vua một người mang nợ Vua 1000 lượng vàng. Vua đòi bán vợ, con, nhà cửa của y để trả nợ. Hắn qùy xuống và van xin: ‘Thưa ngài, xin rộng lòng thương xót tôi, hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết’.  Vua động lòng thương, tha hết nợ cho hắn. Bước ra ngoài, hắn gặp người bạn mắc nợ hắn vài chỉ vàng, hắn nắm áo người bạn và bảo: ‘Trả nợ cho tao’. Người bạn qùy xuống van xin: ‘Xin anh rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ cố gắng trả cho anh’. Nhưng hắn không chịu, hắn tống cổ kẻ thiếu nợ hắn vào ngục. Thấy việc như thế, bằng hữu rất buồn, trình lại với vua. Vua cho đòi hắn đến và bảo: ‘Tên đầy tớ độc ác. Ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như Ta đã thương xót ngươi sao?’ Vua bèn trao hắn cho lý hình tống vào ngục, cho đến ngày hắn trả hết nợ. Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ xử như thế, với những ai không thật sự tha thứ cho nhau. Mt 18:23 -35

image
2.4 Kể rõ các tội:  Hối nhân phải xưng các tội, không che dấu và không cố ý nói cho nhẹ bớt. Ví dụ: một người phạm 10 tội, mà chỉ xưng có 9, còn một tội vì xấu hổ không xưng thì không hết tội, mà còn mắc thêm tội dối trá. Trường hợp quên thì không kể.

2.5 Làm việc đền tội:  Sau khi xưng tội, Linh mục đòi hối nhân làm một việc nào đó để đền tội. Ví dụ: Tôi lấy cắp của ông A một số tiền là 5,000 Mỹ kim, Linh mục buộc tôi phải trả lại số tiền cho ông A, nếu tôi không trả, thì tội của tôi chưa được tha. Gỉa dụ ông A đã qua đời, thì tôi phải trình lại với Linh mục. Nếu ngài nói, tôi phải trả số tiền đó cho các con của ông A, nhưng nếu tôi không làm, thì tội của tôi cũng chưa được tha; bởi không trả lại tiền, là tôi vẫn còn tham tiền của người, và cũng có nghĩa là tôi không thật lòng ăn năn và từ bỏ tội lỗi.

3.   Có được tha thứ?

Hắn lấy tiền của cha hắn và bỏ nhà ra đi. Một thời gian sau, hắn tiêu hết tiền, hắn đói và đi ăn xin. Một hôm hắn gặp người bạn của cha hắn, hắn nói với ông:
-  Cháu xấu hổ và ăn năn. Cháu muốn về nhà, nhưng không biết cha của cháu có tha thứ cho cháu không?

-- Cha cháu sẽ tha thứ, cháu cứ về đi. Bác biết không người cha nào không tha thứ cho con cái của mình, dù chúng có lỗi nặng đến đâu.

-  Bác dò ý cha của cháu được không? Nếu cha của cháu tha thứ cho cháu, thì bác nói với cha cháu, treo một bong bóng màu hồng trước cổng nhà.

-- Bác sẽ làm theo ý của cháu.

Hôm sau, người con hoang đàng trở về, từ xa, hắn trông thấy không phải một bong bóng màu hồng, mà một rừng bong bóng màu hồng trên cổng, trên cành cây, trước nhà của cha hắn.

image
“Người nào trong các ông có 100 con chiên, bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng, để đi tìm con chiên lạc? Tìm được, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè đến và nói: ‘Chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên lạc’. Thật, tôi nói cho các ông biết, trên trời sẽ vui mừng vì một kẻ tội lỗi trở lại, hơn là 99 người ngay lành không cần sám hối, ăn năn.” Lc15:4-7

“Hễ ai xin thì nhận được. Ai tìm, sẽ thấy. Ai gõ, cửa sẽ mở cho. Có người nào khi con mình xin bánh, lại cho hòn đá?  Xin cá, lại cho con rắn?  Anh em là kẻ xấu, còn biết cho con cái mình những thứ tốt lành, huống chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, Người sẽ ban của tôt lành cho những ai xin Người”. Mt 7:8-11

4.  Tại sao xưng tội với Linh mục?

image
Thiên Chúa có toàn quyền quyết định việc tha tội cho chúng ta bằng cách Ngài muốn. Điều kiện đó, Chúa Giêsu đã nói rõ trong Sách Thánh:
“Vào buổi chiều, nơi các môn đệ cư trú, các cửa đều đóng kín. Chúa Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: ‘Bình an cho anh em’. Nói xong Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Các môn đệ vui mừng vì Chúa đã sống lại. Chúa Giêsu: ‘Bình an cho anh em, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em’. Nói xong, Chúa Giêsu thổi hơi trên các ông và bảo: ‘Anh em nhận lấy Chúa Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Anh em cầm buộc tội ai, thì tội người ấy bị cầm buộc.” John 20:19-23.

god animated GIF
Phép Giải Tội ghi trên là nói trong trường hợp bình thường, nghiã là hối nhân có điều kiện gặp Linh mục. Trường hợp quân nhân ở mặt trận, hoặc hoàn cảnh không tìm được linh mục, nếu chúng ta thật lòng ăn năn tội lỗi, chắc chắn Thiên Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta.

5.  Vài câu hỏi với chị X

- Có phải niềm tin Phật giáo giúp chị tránh phạm tội, nghiã là chị trong sạch, thánh thiện, không lầm lỗi?

- Có phải khi những đứa con của chị phạm lỗi, chị không tha thứ cho chúng, vì Phật giáo đã phủ nhận sự tha thứ?

- Có phải khi chị làm điều sai quấy với cha mẹ của chị, hoặc người nào đó, khi xin lỗi họ là chị xin lỗi ngoài miệng, nhưng thâm tâm của chị, chỉ muốn làm thêm nhiều điều sai quấy, để cho họ thêm buồn?

- Có bao giờ một người thật sự ăn năn tội lỗi, lại muốn làm buồn lòng thêm người mà mình xin lỗi không? Phép Giải Tội của người Công giáo không phải là duyên cớ làm cho họ dễ phạm tội, nhưng vì yếu đuối, vấp ngả, họ phải xưng tội lại.

image
Phép Giải Tội của người Công giáo là điều rất cần thiêt, giải thoát họ khỏi quyền lực của tội lỗi, của ma quỷ và giúp họ sống xứng với phẩm giá làm người, và làm con của Thiên Chúa. Và chỉ những ai cố gắng sống xứng với địa vị làm người, và làm con của Thiên Chúa, mới được hưởng hạnh phuc thiên đàng:  “Đức tin mà không có việc làm là đức tin chêt”.  

http://baomai.blogspot.com/
Lạy Thiên Chúa, là sự thật, là chân lý, là sự sáng, và là CHA của nhân loại chúng con;  xin thương xót dìu dắt chúng con đang trên đường đi về cõi đời đời. Amen.
NguyễnHyVọng

image

Phút cuối của phi công Jordan bị thiêu sống
Người đàn ông Mỹ: bật khóc khi nhận được ô tô
DỊCH: Một nghề nhàn nhã
Đảng viên Cộng sản bị cấm nhập tịch Mỹ?
Mánh Mung
Giao Điểm: ổ rắn độc
Quán thịt chó ở Los Angeles
Động đất: Một chuyển động thiên nhiên chống lại lo...
ĐGM Kontum: Nền Giáo Dục VN coi trọng Chữ mà xem t...
Giới trẻ nói gì về tương lai Đảng Cộng sản?
Ông Dũng bức xúc dự luật tị nạn cộng sản
Người Cận Vệ của Nền Đệ Nhị VNCH
Công chức: "Chẳng Hề Xấu Hổ Chút Nào Vì Ngu"
Trang “phản động” nào đáng sợ nhất?
Chuyện gì sẽ xảy ra ở Việt Nam năm 2015?
Máy bay Đài Loan rơi xuống sông, ít nhất 25 người ...
Chợ trời những năm trước năm 1975 tại Saigon
Con bị giết dã man, bố mẹ phải xin lỗi cả nước
Nhà sư ướp xác tại Mông Cổ ‘chưa chết’
Thảm họa gì trong tương lai?
Máu Dê
Tấm lòng của một Thẩm phán Indonesia
Đêm nghe tiếng Ráp Nah Sơn
Nếu như ngày mai xảy ra chiến tranh Nga-Mỹ
Cô gái trẻ dấn thân vào sứ mạng truyền thông vì ng...
Tại sao khó tự hào là người Việt?
Phỏng vấn: Nah, một du học sinh, rapper bất đồng c...
Rapper Nah-Sơn và bản tuyên ngôn
Những ẩn số đàng sau giá xăng
Đảng không làm được cái gì hay cho đất nước
Ai còn tự hào là Đảng viên?
Đảng và câu hỏi về tính chính danh
Super Bowl XLIX
Hãy cứu hai con gái song sinh người Việt của chúng...
Phật giáo VN giữa dòng đời biến động
Mô tô của Quân đội Ấn Độ
10 hoa hậu chết bi thảm nhất lịch sử
Máy bay rơi trong khuôn viên Tòa Bạch Ốc
10 vụ tập hợp đông người nhất trong lịch sử
Văn hoá là gì?

2 comments:

  1. Thiên chúa toàn năng? Toàn năng thế tại sao không qua Phi Châu cứu đói? Bọn Việt Cộng đang hàng ngày đàn áp con chiên của "thiên chúa toàn năng" của mấy người đó. Sao không thấy ổng bẻ cổ vài thằng coi chơi cho đã ngứa........... dái?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hoang Nguyen: Chiến tranh loạn lạc dẫn đến nghèo đói là điều không thể tránh khỏi vì những con người, quốc gia ích kỉ tham lam độc ác và KIÊU NGẠO,trong cuộc sống ai cũng CẦN phải trải qua thử thách khó khăn trong cuộc sống để biết được ta có yêu mến chúa không, '' ai kiên trì đến cùng sẽ được hưởng hạnh phúc thiên đang mãi mãi ''

      Delete

Note: Only a member of this blog may post a comment.