Saturday, May 21, 2011

Bà NĐN: Công Dung Ngôn Hạnh

image

BaoMai

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

1 comment:

  1. Bà là mẫu người phụ nữ Á Đông trong sáng cho thế hệ chúng tôi noi theo. Chúng tôi luôn ghi nhớ và ngưỡng mộ Bà.
    RIP...Bà Cố Vấn Ngô Đình Nhu.

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.