Wednesday, February 29, 2012

Kontum: Ai tổ chức đánh đập cha Lui Nguyễn Quang Hoa?

image

Kontum – Chuyện một linh mục của giáo hội Cao Nguyên Trung phần Việt Nam bị đánh đập tàn nhẫn tại rừng cao su, trên đường đi dâng lễ về đã làm dư luận trong và ngoài nước “nóng” mấy hôm nay. Không một ai lên tiếng chịu trách nhiệm vụ đánh đập linh mục. Kể từ lúc bị nạn đến nay là 4 ngày rồi, những vết thương bầm tím đầy đau đớn trên người của linh mục Lui Nguyễn Quang Hoa đã và đang để lại nhiều suy nghĩ và cảm giác xót xa cho mọi người ở khắp nơi.

image
Sự việc diễn ra rất nhanh, đại khái thế này: “Sau khi Cha Hoa đi dâng lễ an táng ở làng Kon Hnong, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum về đến rừng cao su, cách quốc lộ 14 khoảng 3 km, ngài đang vừa đi vừa thì thầm bài thánh ca trong lễ an táng sáng nay thì nghe tiếng xe chạy gần, rồi bỗng một tiếng bộp ở sau lưng, đau đến quắn người. Ngài choáng váng, chưa kịp phản ứng gì thì liên tiếp bị 2 thanh sắt 3 vuông (sắt vuông 3 cm) lần lượt đánh vào người một cách tới tấp. Ngài đau đến nỗi không thể rú ga nhanh hơn được, tưởng chừng như bị té, thì bị ba tên thanh niên đuổi lên chặn đầu lại, đánh tiếp. Ngài té xuống xe và đưa hai tay lên che đầu, sợ bị bể đầu thì chết.

image
Chúng có 3 người, một người chạy xe, còn hai người cầm 2 thanh 3 sắt ba vuông đánh liên tiếp vào đầu, tay, vai, lưng, bụng khiến ngài quỵ xuống bên chiếc xe gắn máy. Chúng nó đánh một cái trúng ngay chiếc đồng hồ đeo tay, chiếc đồng hồ bể nát văng ra, kéo cổ tay ngài bị rách một đường. Liên tiếp những cú đòn kinh ác, ngài thấy máu từ trên tay chảy xuống và trong người chảy ra ướt cả áo. Ngài bỏ chạy vào rừng, chúng đuổi theo đánh tiếp. Ngài chạy xuống một triền giốc, cảm thấy không ổn, ngài lại chạy lên giốc cao, bọn chúng đuổi theo tiếp. Nhưng thật may mắn cho ngài, sau khi bị đánh bầm dập như thế, ngài vẫn còn tỉnh và nghĩ đến việc thủ thân. Ngài quay lại, chúng nó từ dưới chạy lên, thấy ngài chuẩn bị phản công, bắt đầu chúng “thấy sợ”, tức thì rút lui. “Đánh thế là đủ rồi”. Khi quay lại hiện trường, cha Hoa thấy xe gắn máy bị đánh bể nát, còn chiếc đồng hồ thì chúng nó ném vào hồ nước gần đó.
Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên chưa ai biết và cũng chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm. Hậu quả là một linh mục bị đánh bầm dập toàn thân, bác sỹ khám cho ngài khẳng định: ngài bị dập phổi.

image
Tòa giám Mục Kontum cho biết: “Từ trước đến nay vùng xung quanh Giáo xứ Kon Hring này chỉ được làm lễ Chúa Nhật tại trung tâm, hoặc những điểm được phép, các làng lân cận khác thì kể cả lễ an táng chính quyền xã cũng không cho phép làm (trái với luật Tôn Giáo Nhà Nước đã ban hành về lễ tang, giỗ, có quyền làm tại tư gia). Nhiều lần trao đổi với Chính Quyền Xã, họ vẫn không đồng ý. Nhưng các Cha vẫn làm theo Luật, làng Kon Hnong này Cha Hoa đã dâng lễ an táng 5 lần, lần này bị như thế này? Không biết do ai chỉ đạo?”
image
Riêng những người dân trong khu vực đã cho biết: “nhóm côn đồ” này vừa mới từ trại tù về, các thanh niên khoảng độ tuổi hơn 20, đang được “giáo dưỡng” bởi chính quyền địa phương xã. Người dân còn cho biết trước khi hành động, bọn chúng đã đến 1 cơ sở làm cửa sắt gần đó để mua cắt 2 thanh sắt. Không biết lý do gì mà bọn chúng đón đường đánh đập Cha Hoa?!! Từ Nhà xứ Kon Hring đến làng Kon Hnong là 10km, từ làng Kon Hnong ra đường Quốc Lộ là 3km. Như thế, dân chúng thắc mắc tại sao chính quyền địa phương quản lý yếu kém đến không đảm bảo an ninh cho người dân giữa ban ngày ban mặt.

Trước đó khoảng 5 ngày, một linh mục bạn gặp và hỏi ngài; “sao rồi, chính quyền ở trên Kon H’ring nó có làm khó dễ cậu như ở dưới mình không vậy?”

Ngài trả lời: “có gì đâu, chính quyền cấm dâng lễ ở chỗ này thì mình đi chỗ khác chứ lo gì!!!”. Và quả thực, ngài rất bình tĩnh, cho đến hôm nay khi chúng tôi tới thăm, ngài vẫn thế, nhưng mọi người thì cảm thấy lo. Người ta lo cho ngài một phần, lo cho tính mạng các linh mục ở Tây nguyên lại là phần lớn hơn nữa.

Quyền tối thiểu của một công dân là được sống và được an toàn trên chính quê hương đất nước của họ. Một công dân bình thường bị đánh đập, hay bị xúc phạm vì bất kể một nguyên nhân nào đó thì cũng được pháp luật bảo vệ, nhưng đây lạ là một linh mục thì việc bảo vệ kia chắc chắn phải được quan tâm đặc biệt. Nhà nước nào không tôn trọng bậc tu hành, nhà nước đó sẽ không tồn tại được!


image
Giờ này, cả giáo phận Kontum đang ngày đêm cầu nguyện cho cha Hoa sớm bình phục. Nhưng họ cũng cầu nguyện cho chính họ dám can đảm chịu đựng những nỗi đau thương oan khuất để đoàn kết, yêu thương nhau và xây dựng Hội Thánh. Họ cũng không cầu nguyện cho 3 người thanh niên và những người đứng sau vụ việc kia sớm bị đưa ra ánh sáng xét xử, nhưng họ cầu nguyện cho chính họ dám tha thứ cho kẻ thù của mình. Giáo phận Kontum đang chọn lựa con đường làm người đúng nghĩa và làm con Chúa thực sự.


Tiểu Kha


Kontum: Who conducts the father beat Lui Nguyen Quang Hoa?

VRNs (02/27/2012) - Kontum - Story of a priest of the church Vietnam's Central Highlands were beaten in a rubber plantation, en route, made offerings of domestic and international public opinion "hot" a few today. No one spoke is responsible for beating a priest. Since the victims so far is 4 days and then, the wound painful bruises on the body of the priest Nguyen Quang Hoa Lui has left many thinking and feeling sorry for people everywhere.
Things happen very fast, roughly this: "After Mass Father Hoa go buried in the village of Kon Hnong, Hring Dak, Dak Ha district, Kon Tum province to the rubber forests, the national highway 14 about 3 km, he was walking and whispered hymn in the funeral this morning when he heard a car approaching, then suddenly one hour massage in back, pain to the people. He stunned, not what they react with two consecutive 3 iron square (3 cm square iron) who in turn hit a pouring. His pain that can not be buzzing faster, seemingly falls, the young man be three blocks up the chase, the fight continued. He fell down and put his hands on the cover, tank top, the fear of death.

We have three people, a vehicle, while two people hold two iron bars three consecutive three-hit square in the head, hands, shoulders, back, stomach that left him collapsed beside his motorcycle. They immediately hit it hit a wrist watch, a watch thrown tanks crushed, pulled his torn wrist line. Repeatedly the economic blow to evil, he saw the blood running down from your hand and in the wet pond discharge. He fled into the forest, they chase the next hit. He ran down a slope buying things, feels wrong, you were running high rising, they chase continued. Luckily for him, after he was beaten, bruised like he is still conscious and thinking of the body. He came back, they run it from the bottom up, that he was preparing a counterattack, starting them "scary" immediate withdrawal. "Mark that is enough." When you return to the scene, he saw United beaten motorcycle tanks crushed, and then watch them throw in a nearby lake.
The cause of the incident is unknown and no one has claimed responsibility. Consequently, a priest was beaten, bruised body, a doctor examined him confirmed that he bruised lung.

Kontum Bishop said: "Until now, the area around Kon Hring Parish is only a ceremony Sunday at the center, or points allowed, the other surrounding villages including government social funeral also not allowed to do (contrary to State law Religion has issued about the funeral, anniversary, has the right to do at home). Numerous discussions with the commune, they still disagree. But the Father is made under the Law, this village of Kon Cha Hnong diverse funeral 5 times, this was like this? No one knows the direction? "

Particularly the people in the area said: "gang" is just from camp on, the young man about age 20, is "nurture" by local government communes. People also said that before acting, they were to an iron door premises nearby to buy cut two bars. Do not know what that reason they beat Father welcomed the United?!! From the origin to the village of Kon Kon Hring Hnong is 10km, the road from the village of Kon Hnong Highway is 3 km. Thus, people wonder why local government is not poor management to ensure the security of people between daylight.

About 5 days earlier, a priest and asked him to meet you; "back then, at the Kon H'ring government challenged it under him as I do not it?"

He replied, "have nothing, the authorities prohibited this sacrifice in his place but worry away!". And indeed, he was calm, until today when we visited, he remains so, but everyone is feeling worried. It is feared for his part, concern for the lives of priests in the Central Highlands is much more.

Minimum rights of a citizen is to live and be safe on the homeland of their own country. An ordinary citizens were beaten, or are offended for whatever reason then it is a well protected by law, but this is a strange priest, the security guards must have been of particular interest. State does not respect religious order, the state will not survive!


Now, both Kontum diocese is the day to pray for hisearly U.S. recovery. But they also pray for the courage they dare to suffer injustice hidden wounds to unity, love and build the church. They also prayed for three young people and the people behind the other cases were brought to light earlier trial, but they dare to pray for their forgiveness for his enemies. Diocese of Kontum was chosen as the true path and make me real God.

Tieu Kha

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.