Tuesday, February 21, 2012

Hướng dẫn vào trang web của WhiteHouse để ký thỉnh nguyện thư

image


image

image
Thứ 1: Bấm vào "sign in / create an account" ở góc dưới cùng bên phải

image
Thứ 2: Bấm vào "create an Account" (để mở 1 trương mục)

image
Thứ 3: Điền địa chỉ email và chi tiết cá nhân của mình

image
Thứ 4: Mở Email cá nhân (email account của mình), xem email gửi cho mình từ trang WhiteHouse.gov

image
Thứ 5: Trong email đó, bấm vào đường dẫn đầu tiên (first link), sẽ được chuyển trở lại trang Whitehouse.gov; địa chỉ e-mail của bạn được xác nhận là thật).

Cái button Sign this Petition không còn mờ nữa, click vào đó, bạn sẽ thấy tên bạn được thêm vô những người ký petition.

Chú ý: Nếu quí vị cần hỗ trợ về kỹ thuật và sự hướng dẫn, xin liên lạc về đài truyền hình SB-TN qua số điện thoại: 1-888-339-8247BM  

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.