Tuesday, February 21, 2012

Obama đã buộc một giám mục đề cập đến hỏa ngục

image


US (American Catholic) – Các giám mục Công Giáo Hoa Kỳ là những người cự phách về bằng cấp, hấp thụ một nền giáo uyên thâm, uyên bác – học cao, hiểu rộng, con người của tài năng ứng xử, tư cách. Các ngài được mời gọi để chăn dắt đàn chiên với một thời hạn lịch sử lâu dài – giống như, nói, vĩnh cửu. Các ngài tuyệt đối không có khuynh hướng để có những phản kháng bản năng trước những vấn đề mang tính nhất thời.

image
Giám mục David Zubik

Và vì vậy, điều đó không thường xảy ra khi một mẫu mực của sự tuân thủ những tiêu chuẩn được chấp nhận về đạo đức, như là, Giám mục David Zubik, công bố một lá thư trong nhật báo thuộc giáo phận của ngài với tựa đề, “To hell with you.”
Giê-su lạy Chúa tôi, điều gì đã xúi giục điều đó? Câu trả lời là chính quyền Obama qua sắc lệnh khủng khiếp của nó đối với những tổ chức Công Giáo để cung cấp thuốc tránh thai, triệt sản, và phá thai – đó là những loại thuốc hạn chế sinh đẻ để lôi kéo sự phá thai. Giáo Hội Công Giáo xác định những điều này như là “tội ác.” Giáo Hội cùng những thành viên của mình giờ đây bị người ta bảo phải cung cấp nó. Bằng sắc lệnh, chính quyền Obama đã bốc ra “chiếu chỉ” này.

image
Tội ác: đó là những loại thuốc hạn chế sinh đẻ để lôi kéo sự phá thai.

Nó ra mặt chống đối rằng sự tự do tôn giáo cổ xưa điều mà chúng ta luôn có ở Mỹ, mà nó vẫn liên quan không chỉ đối với người Công Giáo mà còn đối với tất cả những người Mỹ.

Đây là những gì đã xảy ra:

Tháng Tám vừa qua, Bộ Y tế và Phục vụ Nhân sinh (HHS) đã đưa ra đường lối chỉ đạo để thực hiện cho việc Bảo vệ Bệnh nhân và Hoạt động Chăm sóc có thể được chấp nhận, cũng được biết đến  như là “Obama care.” Đường lối chỉ đạo này đã chỉ thị rằng vào mùa hè 2012 tất cả những kế hoạch bảo hiểm y tế - phải, tất cả các loại – phải phủ kín bất kỳ và tất cả sự ngừa thai, triệt sản, những phương thức, và những khoa bào chế được phê chuẩn FDA, thậm chí những vấn đề đó mang đến hoặc hậu quả của việc phá thai. Mọi người tuyển dụng và làm công phải trả thù lao cho những công việc này, thậm chí nếu họ vi phạm tiếng gọi của lương tâm. Những người tuyển dụng bao gồm cả những tổ chức Công Giáo, cho tới các trường cao đẳng – đại học, những bệnh viện, viện dưỡng lão, những chi nhánh phục vụ xã hội, những hội từ thiện … đối với bất kỳ những gì khác. “Tất cả” nghĩa là “hết thảy.”

Ý bạn như thế nào cho “công bằng xã hội”?

Khi cựu Phát ngôn viện cũa House Nancy Pelosy (D. Calf.), một thời gian sống là Công Giáo La mã, nói rằng chúng ta sẽ biết những điều khoản của “Obama care” sau khi Quốc hội thông qua pháp chế này, đây là một minh họa hoàn hảo. Quỷ Satan đích thị ở trong những điều khoản này.

image
Barack Obama &  Nancy Pelosy

Bằng phản ứng đối với sự sắp xếp phá hoại trắng trợn này, người Công Giáo đã gửi những lá thư cho Kathben Sebelius, thư ký của HHS, người mà thật ra là Công Giáo La Mã. Khi bà ta là thống đốc Bang Kansas, Sebelius tích cực ủng hộ việc phá thai, và bất tuân lời dạy của Hội Thánh, để rồi giám mục giáo phận của bà buộc bà phải từ bỏ cộng đồng. Những người Công Giáo đã biểu tình trực tiếp phản đối Sebelius.

Vào ngày 20 tháng Một, Sebelius và Barack Obama đã trả lời những người Công Giáo. Như Giám mục Zubik cho biết, “Vào ngày 20 tháng Một, chính quyền Obama đã trả lời cho bạn và tôi. Lời phúc đáp rất đơn giản: ‘
The hell with you.’”

image
Kathleen Sebelius and through her, the Obama administration, have said “To Hell with You” to the Catholic faithful of the United States.

Giám mục Zubik đã viết: “Đây là chính quyền bằng sắc lệnh … không một thời nào khác trong ký ức hoặc lịch sử lại có một thứ chính quyền xâm phạm sự tự do như thế … nó làm mất uy tín cho toàn bộ ý niệm và hy vọng vào việc cải tổ chăm sóc y tế bằng sự liên kết không thể tách rời nó với sự quá khích của những viên chức ủng hộ phá thai. Chỉ thị này yêu cầu Giáo Hội Công Giáo như một người tuyển dụng để xúc phạm những niềm tin căn bản liên quan đến nhân sinh và nhân phẩm … điều đó thật khó tin rằng nó đã xảy ra.”image
“Obama care.”

Tất cả những giám mục đều thất vọng. Giám mục Timothy Dolan của New York nói rằng chính quyền Obama đã nói một cách thông tục với những người Công Giáo Mỹ rằng họ có một năm “để tìm ra cách xúc phạm đến những nhận thức lương tâm của chúng ta.”

Phoenix, Giám mục Thomas Olmsted đã xuất hiện dôn đốc sự bất tuân dân sự. Trong một lá thư được đọc trong mọi nhà thờ thuộc giáo phận của ngài, ngài viết: “Trừ phi điều luật bị đánh đổ, chúng ta những người Công Giáo sẽ bị ép buộc để hoặc xúc phạm đến những nhận thức đúng sai thuộc lương tâm, hoặc để buông thả phạm vi bao hàm y tế cho những người làm công của chúng ta (và đau khổ trước những thiệt hại cho việc làm như vậy). Chúng ta không thể - chúng ta sẽ không – không tuân lệnh trước điều luật bất công này.”

Cũng thề bất phục tùng là Giám mục David Ricken của Green Bay và Tổng Giám mục Denis Schnurr của Cincinnati. LifeNews.com tường thuật rằng 86 giám mục (thực tế còn hơn) đã lên tiếng phản đối sắc lệnh này.

image

Buồn thay, tất cả những điều dự đoán trước thật vô cùng đau đớn trở lại vào năm 2008, khi đa số những người Công Giáo La Mã biểu lộ đức tin đã bầu Barack Obama làm tổng thống.

“Ông sa hỏa ngục”


Jos. Tu Nạc, NMS

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.