Sunday, August 5, 2012

Vùng trời đau thương và uốt hận


image

Em trót sinh ra sau ngày "gii phóng"
Và ln lên khi đt nước "thanh bình"
Nhưng cuc đi sao vt v điêu linh
M buôn gánh bán bưng nuôi con di

 image

Em đi hc, qua đng khô c cháy
Tri quê hương bàng bc áng mây bun
Đường chiu v leo lét ánh tà buông:
- "Con đói quá, m ơi tri sp ti !"

image

Sáng đi hc bng em còn thy đói
Cô dy em phi yêu kính "bác" H
Em hi : - " 'bác' là ai vy, h Cô ?"
Cô bo:-"Nh 'bác', đng ta 'CHIN THNG ' !"
 image

Em không hiu, nhưng cúi đu im lng
Mà trong lòng thc mc mãi không thôi
"CHIN THNG" gì ? Sao kh qúa đi tôi,
Nhà, h ly, phi đi vùng kinh tế!

image

Ba mươi năm, ln lên đi vn thế :
Tri quê hương còn đó áng mây bun
Vn tng ngày, vn kiếp sng đau thương
Em thay m : Đi bán bưng buôn gánh !

image

Em t hi nếu đng không "CHIN THNG"
Nước Vit Nam có chm tiến thế ny ?
Người dân hin đâu ngm đng nut cay
B "xut khu" sang x người lao dch !
 image

Em thm hi : "Ai đây là k đch?"
"M, Ngy", "bác" H, hay cng đng ta ?
"Ngy" bây gi là "khúc rut phương xa"
M là thy, là ân nhân kinh tế !

 image

Nước Vit tht lùi bao thế h
T môi sinh cho đến đo làm người:
Chính ph ch là mt lũ đười ươi
Bn ích k, phường buôn dân bán nước!

 image

Xã hi xung dc nhanh không tưởng được
Quan bo tàn, tham nhũng đến vô lương
Chuyên hi l, cướp nhà, chiếm hết rung nương
Dân thp c kêu tri cao chng thu !
 image

Đng ca "bác" biến nước ta lc hu
Dân Vit Nam nghèo nht cõi năm châu
Nhng huy hoàng ngày cũ nay còn đâu
Ph n Vit bán thân ngoài muôn dm !

image

Ôi t quc, ôi quê hương nhung gm
Hi đa linh, nhân kit hãy vùng lên !
Giành T DO, DÂN CH vi NHÂN QUYN
Quyết đp đ NI THÙ: phường cng sn

 image

Hết cng nô, tri Vit Nam li sáng
Đàn con Hng cháu Lc đng cao lên
Xây đp non sông, b cõi vng bn
Đó là lúc toàn dân ta CHIN THNG !


Hương Sài-Gòn

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.