Thursday, September 7, 2017

Chửi đổng: "Tiên sư cha thằng già khốn nạn"

image

Từ ngày Đảng giả vờ cởi trói cho người dân, lắm người cũng giả vờ tưởng thật, lâu lâu kiếm cớ chửi đổng vài câu cho đỡ ấm ức trong lòng.

Có một thanh niên Ngụy đứng trước cửa chợ Bến Thành bắc ghế chửi đổng:
- Tiên sư cha nó! Chỉ vì một thằng già khốn nạn mà cả nước khổ sở, lầm than.

image

Anh ta bị Công an điệu ngay về đồn. Cán ngố vi xi thẩm vấn:

image 

- Anh chửi ai là thằng già khốn nạn?

image 

- Thưa cán bộ, tôi chửi....Dương văn Minh ! 

Cán ngố vi xi không vừa:
- Ý anh bảo vì Dương văn Minh đầu hàng nên cả nước mới khổ, phải không?

Anh chành thanh niên Ngụy thuộc loại lỳ đòn nên cũng bai bãi:
- Không phải. Tôi chửi vì thằng chả giết Ngô Đình Diệm nên cả nước khổ.

Cán ngố cười gằn:
- Anh cho rằng Ngô Đình Diệm với giải pháp Ấp Chiến Lược đủ sức trấn áp lực lượng giải phóng chứ gì? Hay anh cho rằng Ngô Đình Ngu với chính sách Bắc tiến có thể đánh thắng miền Bắc?

Anh thanh niên lắc đầu:
- Không phải vậy. Vì Dương văn Minh giết Ngô Đình Diệm khiến Mỹ đổ quân vào làm cả nước khổ sở.

image


Cán ngố khe khẽ gật gù:
- Nghe tạm được! Cả nước tuy gian khổ nhưng rồi cũng chiến thắng vinh quang. Thôi tha cho anh về. Đừng làm ồn chỗ công cộng nữa. Tôi biết nhiều người cũng ghét Dương văn Minh nhưng chả cần phải làm náo loạn như thế. Vả lại muốn chửi ai phải nêu rõ tên người ấy ra mà chửi kẻo lại có chuyện hiểu lầm lôi thôi. Anh nghe rõ chưa?

Anh thanh niên lễ phép đứng lên:
- Dạ tôi xin nghe lời cán bộ từ nay tôi sẽ chửi rõ là "Địt Mẹ thằng già Minh khốn nạn làm cho dân khổ"

image 

Cán ngố vỗ bàn:
- Anh kia ! anh lại vừa chửi ai thế? 

- Thằng già Minh. Dương văn Minh!

Cán ngố bực quá, gầm lên:
- Anh mang ngay cái thằng già Minh khốn nạn xéo ngay ! Xéo mau!


image

***

Đạo ở VN biến chuyển qua thời đại

image


Thuở ban sơ, nước VN chỉ có một đạo duy nhất, là thờ Ông bà Tổ Tiên. 


Đạo... Tổ Tiên.

image


Sau đó, Người Tàu đô hộ 1.000 năm, đạo Phật truyền bá vào VN.


Chúng ta có ....

image

Hết Tàu rồi tới Tây, 100 năm, đạo Công giáo truyền bá vào VN.
Chúng ta có ... Cha.

image
Cuối cùng, 1975, Việt Nam được giải phóng, tất cả đạo đều là tà đạo.

Chỉ có đạo được thờ duy nhất là:
Đạo... Cụ (cu) Hồ.

Tổng cộng Đạo ở VN cộng 3 triệu tín đồ của đảng hiện nay theo đạo:

image


imageNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.