Sunday, September 3, 2017

Vì sao cha tôi và các trí thức bị cách ly?

image 
Bác sĩ Trần Duy Hưng, Thị trưởng Hà Nội tại lễ khai trương đường phố mang tên Điện Biên Phủ ở Hà Nội.

Nhà báo tự do Trần Tiến Đức, con trai thứ của vị thị trưởng đầu tiên của thành phố Hà Nội dưới chính quyền Hồ Chí Minh, nói về nguyên nhân và cách thức mà thân phụ của ông, bác sĩ Trần Duy Hưng, và một số trí thức theo Việt Minh và chính phủ kháng chiến bị 'cách ly' sau khi được đảng huy động vào bộ máy.

image
Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội Trần Duy Hưng từ Bắc Việt về Thủ đô năm 1954

Nhân dịp nhà nước cộng sản Việt Nam đánh dấu 72 năm quốc khánh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục & Truyền thông, Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam nói:

"Cho đến năm 1950, vai trò của các trí thức trong chính phủ kháng chiến còn rất to lớn, nhưng sau năm 1950, sau khi Chiến dịch Biên giới thắng lợi, mở ra sự thông thương với Trung Hoa Cộng sản, thì các đoàn cố vấn Trung Cộng sang và sức ép đối với Hồ Chí Minh và đối với lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là phải thay thế những người trí thức trong chính phủ bằng những nhân vật khác.

image

"Và rõ ràng như vậy, đã có thời gian, lúc bấy giờ tôi đã đi học thiếu sinh quân rồi, nhưng em trai tôi có kể lại là có thời gian khoảng độ năm 1953 là các cụ bị cách ly. Họ đưa các cụ lên một vùng ở Chiêm Hóa [tỉnh Tuyên Quang] và hầu như các cụ rất ít được tham gia vào công việc của chính phủ, đấy là một sự thật.

"Và đấy là một chuyện để chúng ta thấy rằng chuyện mà họ sử dụng những người trí thức như thế nào. Tôi cũng nói một câu là sở dĩ phía Việt Minh, phía đảng cộng sản phần nào có thể thành công là vì họ tập hợp được dân chúng. Và ai làm cho dân chúng tin vào? Đó là những trí thức.

image 
Bác sĩ Trần Duy Hưng (trái) và Chủ tịch Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh tham gia lao động xây dựng một công viên ở Hà Nội.

"Và tôi nói Hồ Chí Minh là một con người rất có sức hút, người biết ứng xử và có thể với sự tiếp xúc trực tiếp với Hồ Chí Minh, cộng với những lý tưởng dân chủ, độc lập, tự do, đã kéo được một số trí thức có uy tín trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ là theo chính quyền Việt Minh. Và như thế cũng góp phần tăng uy tín của chính phủ Việt Minh và đồng thời cũng tăng  uy tín của nước Việt Nam."

Biết lợi dụng cơ hội

image

Theo nhà báo Trần Tiến Đức, cựu đạo diễn phim tài liệu và truyền hình, người từng có nhiều năm làm việc tại đài truyền hình Việt Nam (VTV) nửa sau thế kỷ trước, cuộc Cách Mạng Tháng Tám 1945 là công lao của toàn dân, nhưng Việt Minh là lực lượng biết tập hợp lực lượng và lợi dụng cơ hội lịch sử, ông nói:

"Tôi nghĩ rằng việc lật đổ ách thực dân, lật đổ ách phát xít là công của toàn dân và có rất nhiều đảng phái cùng tham gia cùng với Việt Minh.

"Nhưng Việt Minh là lực lượng tôi phải công nhận lúc đó được tổ chức tốt nhất và... biết lợi dụng cơ hội khi các đảng phái khác chưa có sự đoàn kết, chưa có sự thống nhất để kêu gọi được toàn dân.

"Thứ hai, phải nói là Việt Minh đã tận dụng cơ hội để điền vào... khoảng trống chính trị còn lại sau khi Nhật tuyên bố đầu hàng.

image 
Cựu Vụ trưởng Trần Tiến Đức.

"Nhưng chúng ta phải nói rằng thật ra lúc bấy giờ Việt Nam cũng đã có một chính phủ - chính phủ của ông Trần Trọng Kim.

"Chính phủ Trần Trọng Kim đã có những quyết định đầu tiên đưa nước Việt Nam đi theo con đường độc lập, tất nhiên là trong sự hạn chế như vậy, cho nên tôi nghĩ rằng việc tự nhận lấy công đầu của mình, tôi cho rằng điều đó cũng cần phải xem lại.

"Và sau này, nếu chúng ta có xem xét lại các tài liệu lịch sử, các nhà sử học thực tế, nếu công tâm để xem xét lại các sử liệu, chắc họ phải có những kết luận xác đáng hơn," ông Trần Tiến Đức từ thành phố Budapest trước một bảo tàng chứng tích tội ác trong lịch sử cận hiện đại của quốc gia cựu cộng sản thuộc khối Đông Âu xã hội chủ nghĩa cũ.

image 

Những nơi bí ẩn nhất thế giới
Sau bão Harvey mới là chuyện khó xử
Khi nào việc giật đổ tượng là điều chấp nhận được?...
Trịnh Vĩnh Bình: một bài học cho chính phủ VN
Tiếng vọng từ nông thôn nước Mỹ
Không thể nói chuyện được với Bắc Hàn
Donald J. Trump: Người là ai ?
Từ Công nương Diana đến bom mìn Quảng Trị
Sự thật về tempura Nhật Bản
Việt Nam trông cậy vào năm loại vũ khí để ngăn chặ...
Giáo sư Mỹ nói bão Harvey là quả báo với dân Texas...
Bão Harvey: lũ lụt vẫn nghiêm trọng
Hình mẹ con gốc Việt trở thành biểu tượng trong bã...
In God We Trust
Tesla: Nhà máy năng lượng Gigafactory
Street Flooding rescue in Houston Texas
Những ý nghĩa kinh ngạc đằng sau mũ trùm đầu trắng...
Văn nghệ sĩ Liên Xô chống lại kiểm duyệt ra sao?
Phóng viên cứu tài xế xe tải bị gập nước ở Houston...
Harvey moves back over water: Historic rainfall wi...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.