Monday, August 22, 2011

Lễ mừng thọ 40 tuổi của vua Khải Ðịnh

image


image

Cảnh toàn thành của cố đô Huế khi xưa

image

Bên dòng sông Hương

image

Quang cảnh sau cổng thành

image

Nhìn từ trên cao

image

Một cổng vào

image

Thêm một cổng khác

image

Một lối đi trong điện Cần Chánh

image

Nơi trưng bày những lễ vật của quan khách

image

Những lễ vật

image

image

image

Ðoàn hát Nam-Ðịnh

image

image

Nhóm nhạc sĩ của một dân tộc thiểu số

image

Ðoàn vũ công miền Nam

image

Ðoàn vũ công của Vinh và Thanh Hóa

image

Phía bên trong cửa Ngọ Môn

image

Bá quan lạy khi vào tới điện Cần Chánh

image

Bá quan lạy khi vào tới điện Cần Chánh

image

Bá quan lạy khi vào tới điện Thái Hòa

image

Vua Khải Ðịnh đang dùng cơm trưa ở điện Cần Chánh

image

Vua đãi cơm chiều cho bá quan ở điện Cần Chánh

image

Ðiện Thái Hòa

image

Thuyền của Thái Hậu và các bà phi coi đua thuyền

image

Thái tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Ðại trong tương lai) và một viên quan

image

Lễ táng của vua Khải Ðịnh
Vào những ngày 29-30-31 tháng 1 năm 1926 (dựa theo ngày tháng ghi trên hình)
Toàn quyền Pháp đến dự lễ
Lễ động quan với sự hiện diện của những nhân vật quan trọng

image

Lễ động quan ở điện Càn Thành

image

Vua Bảo-Ðại mặc tang phục đứng kế bên quan tài

image

Kiệu tang

image

Ðoàn đưa đám đi ra cổng thành

image

Ðoàn đưa đám

image

Kiệu tang

image

Tấm triện ghi tên họ và chức tước của Vua

image

Ðoàn sư dẫn hương linh

image

Ðàn voi đi mở đường

image

Ðoàn hát

image

Lồng đèn giấy

image

image

Ðoàn đưa đám đi qua vùng Châu Ê

image

Ðoàn đưa đám đi qua vùng Châu Ê

image

image

Cúng bái trên đường đi

image

Ðến nhà trạm trước lăng

image

Vào lăng

image

Chuyển quan tài vào lăng

image

Toàn cảnh lăng

image

Ðồ mã (xe cộ, nhà cửa,... bằng giấy)

image

Ðiện Kiến Trung bằng giấy

image

Ðốt đồ mã (cho vua dùng ở thế giới bên kia !)

image

Dân chúng đi coi trên sông Hương


Những Mảnh Đời Bất Hạnh

image 


1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.