Thursday, August 4, 2011

Thơ: CHỢ MU… & SỢ GIÀ

image

image
Anh kia chng gy gt gù
Hi thăm ch n “ch Mu” ch nào ?

Chị kia mới trả lời rằng :

image

Anh này v vn "nàm thao"
Ði qua “ph Rn” thì vào “ch Mu”.
Anh này gy ct li mòn
Ðường vào ph Rn dc tròn khó leo
Ch Mu chn hc heo
Liu vào không được, ch theo bà v.

Anh kia trả lời :

image

Gy anh tt lm chưa mòn,
Xuyên qua ph Rn vn còn gii giang,
Ch Mu anh cũng hiên ngang ,
Chui vào dò thám, anh mang em v.

Chị nọ lại chanh chua :

image

Ch Mu ít dc, êm ru
Vọt tre x trúc vào khu n mình
n mình mà chng nm yên
Mải mê quơ gy nên đành xác xơ…!!!

Anh kia năn nỉ :

image

Tôi rng có mt như mù ,
Ch thương ch h ch Mu chn nào ?
Tôi t trên b non cao,
Trèo qua hai núi, th vào, th ra !
Ph Rn còn nhng bao xa ?
Ðường đi hm h, hay là trơn tru ?
Nh ch "đèo" đến ch Mu,
Tôi xin hu t mươi xu mua quà.

Chị ấy cằn nhằn :

image

Cu đòi "đèo" đến ch Mu
Ri xin hu t mười xu mua quà?
Mười xu chng bõ cu à
Phi "đèo" theo cu leo qua hai hòn
Ðường đi nó li dài thòn
Vượt qua ph Rn, lòn vào ch Mu
Ch Mu đáng giá ngàn vàng
Cớ sao ch tr mười xu h gii… ???


(Khuyết danh)


S GIÀ

image

Kit sc còn khoe t cha già
Gi
ương nòng hết ni vn còi nha !?
Khuya tàn tr
sc bi sâm c
Sáng b
ch thương lòng ngm cháo hoa
Tóc đ
m, da mi thôi khoái gh
Giò r
ơ, gi lng hết mê gà
Canh hai tr
ct thi rêm nhc
Gi
t ny lo âu bi s bà.

VMT


Ráng Tr Liệu
(ho vui)


image

Ngó tr trung ghê c bo già
Cho mình h
i cu tí vui nha
Bao xuân táy máy ôm d
a bưởi
M
y tui lò dò nghch bướm hoa
Đ
c khi xoa tr mt cóc
Làm hông lúc v
ch cha mào gà
Thu
c men tr liu đu vô nhé
Nh
héo con than ti b bà !

Vit Đường

Sc già

image

Nng nht tri xuân nhiu sc già
Hãy nhìn lão h
c múa quyn nha
Khi thì ng
m cnh vn ong bướm
Lúc l
i chơi c hái nhy hoa
B
ch qu bn gân hòa rượu đế
H
ng sâm tr khí ướp chân gà
Đêm hè tr
gic ông tìm qut
Phành ph
ch không xong đ ti bà

Vancali

Chưa già

image

Lão hc nhà tôi hng chu già
Ra ngoài din kng khác người nha
Giày thoa trng xóa thêm đu bóng
Tóc nhum đen huyn tm nước hoa


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.