Tuesday, October 11, 2022

Tăng tiền hưu trí An sinh Xã hội trong tuần này

 BM

Các nhà phân tích của Liên đoàn Công dân Cao niên cho biết mức tăng COLA sẽ là 8.7% để theo kịp với lạm phát hàng năm. Năm ngoái (2021), Cơ quan Quản lý An sinh Xã hội đã công bố mức điều chỉnh 5.9%.

 

Một báo cáo (pdf) do nhóm cao niên phi đảng phái đã công bố hồi tháng trước rằng mức tăng như vậy “sẽ là mức cao nhất mà hầu hết những người hưởng An sinh Xã hội (Tiền Hưu trí) còn sống cho đến nay từng nhận được.” Việc điều chỉnh chi phí sinh hoạt chính thức thường được Cơ quan Quản lý An sinh Xã hội công bố trong tháng Mười.


BM


Tính toán đó dựa trên dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng gần đây nhất cho thấy lạm phát đã tăng 8.3% trong năm qua tính đến tháng Tám.

 

Báo cáo cho biết: “COLA nhằm giúp duy trì được sức mua của các khoản An sinh Xã hội khi giá cả tăng lên. Chúng là một khoản gia tăng vĩnh viễn để dần dần nâng cao tổng thu nhập An sinh Xã hội mà các cá nhân sẽ nhận được trong thời gian nghỉ hưu của họ. Nếu không có COLA thích hợp theo kịp với lạm phát, thì sức mua của các khoản An sinh Xã hội ngày càng giảm dần theo thời gian, và điều đó có thể tạo ra những khó khăn, đặc biệt là khi người Mỹ lớn tuổi sống thọ hơn khi nghỉ hưu.”

 

Liên đoàn Công dân Cao niên ước tính trong báo cáo của mình, người về hưu hiện nhận được khoản trợ cấp hàng tháng khoảng 1,656 USD, nhưng khả năng điều chỉnh COLA sẽ làm tăng số tiền đó thêm khoảng 144.10 USD.

 

Thuế


BM


Nhưng COLA tương đối cao cũng có thể khiến một số người về hưu có mức thu nhập vượt quá ngưỡng buộc họ phải trả thuế thu nhập.

 

Bà Mary Johnson, thuộc Liên đoàn Công dân Cao niên, nói với Fox News hồi tháng Bảy rằng “có thể có một số tác động rất lâu dài đối với COLA lạm phát cao. Tác động này giống như một tình huống không có lợi.”

 

Bà Johnson cho biết, các khoản thanh toán An sinh Xã hội hàng tháng cao hơn cũng có thể làm giảm khả năng những người cao niên được hưởng các chương trình thu nhập thấp như Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung, hoặc phiếu thực phẩm. Họ cũng có thể không được nhận các khoản phúc lợi y tế Medicare đã điều chỉnh và thuốc theo toa cho những người có thu nhập thấp.


BM


Bà Johnson nói với USA Today: “Đây là những chương trình dựa trên thu nhập. Hầu hết, nếu không phải tất cả, đều dễ dàng được quản lý thông qua các tiểu bang. Nếu chúng tôi dự báo COLA gần 9 hoặc 10%, vâng, tất nhiên điều đó sẽ ảnh hưởng, không chỉ đến việc quý vị đủ điều kiện nhận trợ cấp cho người thu nhập thấp, mà còn ảnh hưởng đến tất cả những người khác, đối với những người không nhận được trợ cấp.”

 

Bà nói, có “hàng chục ngàn” người về hưu, những người chưa bao giờ đóng thuế đánh vào các khoản Tiền Hưu trí của họ và có thể phải bắt đầu làm như vậy cho các khoản thuế sắp tới của họ do mức tăng COLA sắp tới.

 

 

 

Jack Phillips  _  Vân Du


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.