Tuesday, March 19, 2013

Làm gì khi mất Cellular phone?

image


Điện thoại cầm tay hiện nay là một vật dụng cần thiết cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, công ty điện thoại không có ý định giúp bạn ngăn chặn sự thiệt hại nếu lỡ đánh mất. Bạn thường nghĩ chỉ cần biết cái account number hoặc Sim Number là đủ.

Công ty điện thoại có cách ngăn chận, nhưng họ gỉa vờ không biết, nếu bạn không khai báo được con số đăng bộ (Serial Number) của cái điện thoại đã mất. Lý do đơn giản là đằng nào thì họ cũng có lợi:

image
1. Vì bạn sẽ phải mua một cái phone mới và ghi danh vào một chương trình khác, chứ không thể xử dụng (Plan) cũ, và như vậy hãng điện thoại lại có thêm tiền cho account mới.

2. Họ không cần biết bạn xài hay kẻ cắp xài, bởi vì căn cứ theo cái hợp đồng mà bạn đã ký với họ khi mua điện thoại, thì bạn sẽ vẫn phải trả tiền cho đủ 24 tháng. Nếu kẻ ăn cắp sử dụng tối đa số phút và bạn là người phải trả tiền.

Có một phương pháp đơn giản để ngăn chặn kẻ gian không thể xử dụng cái điện thoại bị mất của bạn như sau:

- Mỗi máy điện thoại có một số (Serial Number) riêng khác với con số Account Number.

- Bạn cần phải biết những con số này (bao gồm 15 số)

- Muốn biết con số này, bạn hãy dùng Cellular phone của bạn, bấm vào 5 chữ số sau

-    
* # 06 #     ,  thì bạn sẽ thấy một hàng gồm 15 con số hiện ra.

image
Display IMEI
*#06# No need to press call

image

- Hãy ghi lại và giữ kỹ hàng số này, để sử dụng khi cần.

- Khi lỡ đánh mất Cellular phone, bạn chỉ cần đưa số này cho người bán, họ sẽ BLOCK được kẻ gian ( dù họ có thể thay cái Sim Card mới) cũng không thể sử dụng cái Cellular phone đã mất của bạn.
Trịnh Long Giang 

imageNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.