Tuesday, March 5, 2013

Thần đồng


image
imageBé trai 7 tuổi có khả năng biết được ngày nào, thứ mấy từ 1900. 

image


imageHRW: 'VN đàn áp có hệ thống'

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.