Monday, May 29, 2017

Độc Lập -Tự Do -Hạnh Phúc

image
Rufus Phillips, chụp ở Cà Mau vào tháng Hai năm 1955.

"ĐỘC LẬP nghĩa là:

- Đất nước không bị chia đôi.
- Không có đảng trị dân.

TỰ DO nghĩa là:

- Tôn giáo không bị ngăn cấm.
- Tư tưởng không bị kiềm chế.
- Cá nhân không bị trói buộc.

HẠNH PHÚC nghĩa là

- Ruộng đất tài sản nhân dân không bị tập trung làm của chung.
- ...Nhân dân được tôn trọng."
***

'Độc lập, Tự do, Hạnh phúc'

image
Người dân Mỹ thể hiện tinh thần Độc lập, Tự do qua những việc làm và hành động.
Năm 1976 tôi đón Lễ Độc Lập đầu tiên khi nước Mỹ tròn 200 tuổi. Năm đó đi coi bắn pháo bông ở sân vận động Candlestick, cuốn theo người mấy tấm áo dầy mà vẫn cảm thấy cái lạnh mùa hè San Francisco.


***

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.