Pages

BM

*Báo Mai xin kính chào quý v. Cám ơn quý v đã ghé thăm http://baomai.blogspot.com/ hoặc www.báomai.com

*Hy vng quý v s được hài lòng vi nhng tin tc BM sưu tm và chia s trong trang blog này. Đừng phí phm thi gian chơi game, TV, bóng đá, nhu...

*Hãy đc nhng tài liu Báo Mai đ thêm kiến thc.

*Ghi danh (Follower) quý bn s nhn được bài mi sau khi BM đưa lên Web

Dư lun Video Bnh Nhc Images English

" " # A B C D E-F G H IJ K L M N O P Q R S T U V W-X-Y

Tuesday, November 4, 2014

Art: Towers of balanced Rocks

image
We're  having a hard time deciding whether Michael Grab is an artist or a magician, because he creates stunning structure from finely balanced rocks that seem to defy the law of physics.
These seemingly impossible structures require intense concentration and meditative focus. In the video below, Grab spends several minutes nearly frozen, making tiny adjustments until he gets all of the rocks’ centers of gravity just right.

image

“Over the past few years of practicing rock balance, simple curiosity has evolved into therapeutic ritual, ultimately nurturing meditative presence, mental well-being, and artistry of design,” writes Grab in his artist statement.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

imageimage

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
No comments:

Post a Comment