Friday, February 7, 2014

Thơ: Mai tôi đi & Khi Tôi Chết

image

Mai tôi đi

Mai tôi đi...chng có gì quan trng,
L
thường tình, như lá rng công viên,
Nh
ư hoa rơi trước gió bên thm,
Chuy
n bé nh gia giòng đi đng lon...
Trên gi
ường bnh, T Thn v thp thoáng,
Xin mi
n bàn, thăm hi hoc cu an,
Khi xác thân thoi thóp trút h
ơi tàn,
N
m hp hi đi ch gi vĩnh bit.
Kho
nh khc cui... Đâu còn gì tha thiết...
Nh
ng tháng ngày hàn nhit trn gian.
Dù giàu sang hay danh v
ng đy tràn,
Cũng buông b
tr v cùng cát bi...
S
dt đim đi phù du ngn ngi,
Đ
đi vào ranh gii ca âm dương,
Không bàng hoàng tr
ước ngưỡng ca biên cương,
Bên tr
n tc, bên vô hình cõi l...
Ch
ước nguyn tâm hn luôn thư th,
V
i hành trang thanh nh bước qua nhanh,
Quên đàng sau nh
ng níu kéo git dành,
K
ết thúc cuc l hành trên dương thế...
M
t nhm ri... Xin đng thương rơi l,
Đ
ng vòng hoa, phúng điếu hoc phân ưu,
Đ
ng quay phim, chp nh đ dành lưu.
Gây phi
n toái, n thêm người còn sng...
Ngo
nh nhìn li, đi người như gic mng,
Đ
ến trn trung và đi vn tay không.
Bao tr
m thăng, vui kh đã cht chng,
Nay rũ s
ch...lên b, thuyn đến bến...
N
ếu tưởng nh..Xin âm thm cu nguyn,
Nên xem nh
ư gii thoát mt kiếp người,
C
bình tâm, thoi mái vi vui tươi,
K
đi trước, người sau ri s gp...

(không biết tác giả)
 
image

Tomorrow When I'm Gone

Tomorrow when I'm gone...It's no big a deal,
It happens all the time, like fallen leaves in the park
Like flowers driven by winds onto the sidewalk,
These are minor matters in the turbulent waters of life...
Death is hovering over my deathbed,
Please spare me of comments, visitations, or prayers of peace
While my breathing is going to cease
And I'm lying, waiting to bid farewell.
These last dying moments...I wouldn't care less..
The hot and cold months on this planet.
No matter I'm rich or full of glory,
At the end I still return to dust and ashes ...
My finite existence decisively comes to an end
And enters the yin and yang borderlands
I won't be bewildered at the frontier's gate
Earthly realm is on this side, the other an unimaginable and unknown fate
I only wish my soul always at peace,
Traveling lightly, I quicken my pace
Leaving behind those who push and pull,
While I finish my journey on earth's face...
My eyes are already closed....please don't shed tears of sympathy
Please, no flower wreaths, no offerings, nor condolences,
No videotaping, no picture taking for memories.
That would only bring stresses and strains to the surviving...
A quick look behind and life is just like a dream
I arrived naked and I'm leaving with empty hands
Many ups and downs, happy and sad moments piled high,
Now they're all cleared up...I'm stepping on board, the boat has arrived...
If you miss me...Please silently pray,
And consider a life has been liberated,
Be calm, relaxed, and pray,
I go first, you follow behind, we'll meet again...

Poem "Tomorrow When I'm Gone" 
Translated by Roberto Wissai/NKBa

image

Khi Tôi Chết

Nếu làm biếng, c nm nhà thoi mái
Vi
ếng thăm chi, vài phút có thêm gì ?
M
t đã nhm. Lnh thân. Da bm tái .
D
u bôi son, trát phn cũng thâm chì.

Tôi đi trước, hn gp nhau  đó,
Ai thay da mãi mãi s
ng trăm đi .
K
 trước người sau, xếp hàng xung m
Bi
ết đâu là khi đim cuc rong chơi.

Nếu có khóc, khóc cho người còn li,
B
i  t nay thiếu vng ni đy vơi .
Cũng m
t mát, dáng hình , li thân ái
T
a nương nhau, ht hng gia đt tri.

Đng đăng báo, phân ưu li cáo phó
Chuy
n thường tình, phí giy có ích chi ?
G
i mua go, giúp người nghèo đói khó
D
u đau bun nhng kiếp sng hàn vi,

Tri nhc vui cho người người ý thc,
Cu
c nhân sinh sng chết cũng tương đng,
Khi n
m xung, xuôi tay và nhm mt
Thì đau bu
n hnh phúc cũng hư không.

Đng xây m, khc bia ghi tên tui
Vài trăm năm hoang v
ng, chng ai hoài .
Vũ tr
 vô cùng, thi gian tiếp ni,
T
 t người đã chết t sơ khai.

Khi tôi chết đng ma chay đình đám,
H
a thiêu tàn, tro xác gi v quê
D
u bn bin, cũng là nhà, bu bn
Trong tôi còn tha thi
ết chút tình mê.

Thì cũng C, H, Ô, N kết li,
N
m tro xương hài ct khác nhau gì,
Nh
ưng đt m chan hòa nim thân ái,
Cho tôi v
, dù cát bi vô tri.

(không biết tác giả)Sơn tui Dn

image

Sơn tui Dn, nên tánh ngang d di
Thích đ
c quyn, tranh chp đi quyn kiêu
Tài ch
ng có, mơ mng điu rt khó
Ch
c B Trên, ch mun cho chính mình.

Sơn tui Dn, không tính tình như Bt
Vn Lc Bát, d trò “bt” nhân đo
    Mi
ng bo rng, đi đong go người nghèo
    Ti
n đy túi, sao người nghèo vn đói.

Làm báo chí, tài cóp-py xoi mói
Tô thêm màu, ging báo mi hôm nay
Tư tưởng viết, ch chê bai k khác
Vi đưa mình, lên đnh thác Thái Sơn

Ai chê hn, đòn thù cơn thnh n
Kiu chơi hèn, Thanh Sơn l côn đ
Trò bn thu, ca gic H du đãng
Xã hi đen, mt lũ đng vô thn

Tư tưởng Mác, văn chương đn đng điu
Tôn giáo chỉ, là nhng điu ru ng
Ch có Đng, trí tu đ đnh cao
Còn th khác, không th nào hơn King (vua)

Là linh mc, không lo kinh sm ti
Lang thang đi, rót ngt li t tâm
Viết thư giả, t thâm tâm đu gi
D bàn bà, vài trăm ng quê người

Trăm người gi, cùng mt nơi giúp đ
Gian manh trò, t viết thơ gi ti
Cám ơn người, giúp tr đi m côi
Tin vào túi, linh mc “hôi” kiếm li

Người quân tử,  đu nhn li sai trái
Tiu nhân hay, chuyn nói lái đã ri
S tù đày, nên bày chơi chước qu
S tht sẽ, bày ra quỳ chi cãi

Cơn cùng bí, mi thày cãi Trí Điên
Viết vài câu, ngăn cn chuyn người nhà
Lòng thương xót, Chúa dy ta th tha
Chuyn linh mc, vic ca Chúa trên Tri

Người ngoài đi, không đ li khuyên bo
Nên tr thành, mt dy đ tiếng đi
Mt dy ri, buông nhng li tc tĩu
Quyn cao chc tước, đìu hiu tan mng.

Bảo Thủy_7-2-2014


Chỉ có Thế

image

Cho ti gi, rt nhiu người hong s
Chuyn gì đây, li mang n thế này!
Chưa bt được, tên ăn mày Sông Núi
Lang thang tìm, làm chuyn thúi thù dai

Không ra tòa, vì còn nhiu đay nghiến
Tr thù đi, nhiu k khiến Sơn điên
Đã là điên, làm sao hin cho được
Quyết tr thù, dây treo ngược ân nhân

Vì t cáo, gian manh quân phn phúc
B ni cơm, nên chui rúc hang hm
Ch đêm ti, mang dao bm cho nát
Nếu vào tù, h d mát tim gan

Nhng trò hù, vì bt an hong lon
Xin mi người, tìm cách “han” Thanh Sơn
Ch có thế, bng lai Sơn cũng chán
Nai oanh oanh (911), mi đm trán Sơn hèn

Ch có thế, con chiên hin thong th
Nht tù ri, ngi thong th yên vui
Ti cố sát, ngi tù vui bóc lch
K mn hèn (NTS), chính là đch Chúa Cha

Bảo Thủy_7-2-2014

image

Chết có thật đáng sợ hay không?


image


Tại sao phải chết?


image


Học chết thử một lần...


imageTrong lúc tang gia bối rối ...


image


Thiêu hay chôn?


image

image
image
image
image

image

Đông Á sẽ rơi vào xung đột vũ trang?
Trôi nổi hơn một năm trên đại dương
Trang web Giao Ðiểm: ổ rắn độc của việt cộng tại h...
Nhiều nguy cơ khó lường vì ngồi nhiều
Thư gửi một nhân viên an ninh
Vận động giờ chót trước UPR Việt Nam
Nỗi ân hận muộn màng
Marx, Engels, Tito bị vẽ trong địa ngục
50 bức ảnh chứng tỏ rằng Hà Nội 2014 giống hệt như...
YouTube: Xuân
Lục Bát "linh tinh"
Để bụng vui ăn Tết!
Chuyện cô nữ giảng viên trường Đại học Sư phạm Thá...
Tết Tây, Tết Tàu, Tết nào là tết ta?
Báo Anh giải mã vụ đóng cửa Zone 9
Vì Sơn Là Linh Mục
Luật thơ Lục Bát
Trận đánh vào các huyền thoại & Huyền thoại: chất ...
Giao Điểm là Ai?
Tản mạn đôi điều về nhóm Giao Điểm
Tòa bỏ lọt một tội khác của Dương Tự Trọng?
Nỗ lực vận động gia tăng trước cuộc kiểm điểm nhân...
Huyền thoại: chất dinh dưỡng của độc tài
Những tình khúc "Sông Núi"
Sớ Táo Quân Tết Kỷ Mùi 1979
Thông điệp tượng cát
Hoa hậu biểu tình VN nói về tự do
Hé lộ mới về thân nhân lãnh đạo TQ
Sự mù quáng vô tận
Anh thợ nail có máu văn nghệ
Trận chiến Hoàng Sa và một lịch sử được viết lại
Hèn nhục và tiểu nhân của ĐCS_VN
Cách tính năm, tháng, ngày, giờ theo can chi
Sớ Táo Quân 2014
Đảng đang giăng lưới bắt con cá to?
Bản điều trần trước Ủy Hội Nhân Quyền Tom Lantos
Điều trần tại Quốc hội Mỹ về tình trạng tù nhân lư...
Nhiều lời kêu gọi xuống đường nhân 40 năm hải chiế...
Buồn và lo cho nghề nhặt rác kiếm cơm
Những vần thơ của thi sĩ Sông Núi
Bản án dành cho chế độ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.