Sunday, December 14, 2014

Bài giảng trong thánh lễ cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình
image

image

image


No comments:

Post a Comment