Wednesday, August 28, 2019

G7 đồng nhất với hầu hết đường lối cứng rắn của TT Trump

BM
Cuối cùng thì nhóm G7 đã có một tuyên bố chung tuy rất ngắn nhưng tổng thống Trump đã rất phấn khích, bởi vì trong đó nó phù hợp với hầu hết đường lối chống Trung cộng của tổng thống Trump.

Trước hết đó là khái niệm thương mại công bằng mà ông Trump vốn đã liên tục đưa ra trong cuộc chiến thương mại với Trung cộng, giờ đây G7 đã tuyên bố cam kết “thương mại cởi mở công bằng và sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu”.

Vấn đề thứ 2 là về WTO. Tuyên bố của G7 cũng chỉ rõ là muốn thay đổi đáng kể WTO để tổ chức này hiệu quả hơn trong hoạt động bảo vệ sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp nhanh hơn và xóa bỏ các hoạt động thương mại không công bằng. 

BM
  
Quan điểm này rất trùng hợp với đường lối cải cách WTO mà TT Trump từng đưa ra.

Một vấn đề quan trọng khác là về Hong Kong. 

Nhóm G7 đã ủng hộ thể chế tự trị tuyệt đối của Hong Kong theo như cam kết giữa Anh và Trung cộng khi trao trả Hong Kong vào năm 1997.

Tuyên bố liên quan Hong Kong này cũng rất phù hợp với chiến lược của ông Trump khiến Trung cộng phản đối rất mạnh. 

BM

Đây là 3 điểm nằm trong nhóm vấn đề lớn thể hiện sự cứng rắn với Trung cộng của G7, mặc dầu tuyên bố không nêu đích danh Trung cộng.

Ông James Roberts tại Viện Davis về An ninh Quốc gia và Chính sách Đối Ngoại thuộc Quỹ 
Di sản có trụ sở tại Mỹ phát biểu:

 “Về mặt cá nhân, tôi thực sự tin rằng các lãnh đạo khác trong nhóm G7 rất biết ơn khi Mỹ một lần nữa đảm nhiệm vai trò dẫn đầu.

Tuyên bố chung này đã thừa nhận một số tính hợp pháp quan điểm của TT Donald Trump trong thương mại là tốt”.

Như vậy với kết quả của thượng đỉnh G7, TT Trump được tiếp thêm sức mạnh rất lớn trong công cuộc chống Trung cộng.

BM
  
Ngoài kết quả G7, ông Trump cũng đã đạt được nhiều kết quả riêng lẻ rất quan trọng với các 
nước đồng minh. 

Theo đó thì Mỹ hoặc là đang thảo luận, đàm phán hoặc là đang hoàn tất được các thỏa thuận thương mại với nhiều đồng minh quan trọng, bao gồm Canada, Mexico, Nhật Bản và Liên minh Châu Âu.

BM

Mỹ cũng đang tiến tới thảo luận với tân Thủ tướng Anh Boris Johnson về một thỏa thuận thương mại song phương Mỹ - Anh thời hậu Brexit.

Trước đó kết quả đàm phán Mỹ - Nhật bản cũng khiến TT Trump rất hồ hởi.


BM
Tổng thống Trump và Tổng thống Macron

Theo nhà nghiên cứu James Roberts của Viện Davis, việc TT Trump làm sáng tỏ được các vấn đề thương mại với các đồng minh có thể giúp truyền đi thông điệp cứng rắn tới Trung cộng rằng Mỹ có một mặt trận thống nhất với các lãnh đạo G-7.

BM
  
Như vậy tới đây Trung cộng sẽ không chỉ đối phó với một nước Mỹ mạnh mẽ mà còn là cả khối G7 đầy quyền lực.Tran Đinh Thu

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.