Sunday, June 5, 2011

"Cầm..."

image


* Nhà cầm quyền CSVN hiện chỉ cầm búa cầm liềm theo kiểu cầm chừng:

image

* Chủ nghĩa bây giờ là cầm khoán bẻ măng.

image

* Chính sách là cầm cố đất nước.

image

* Định hướng là cầm cái/ cầm con mọi nguồn viện trợ.

image

* Quan chức thì cầm cốc mua vui.

image

* Khẩu hiệu đạo đức là cầm lòng.

image

* Kẻ thù là sĩ phu cầm bút.

image

* Đối nội là cầm tù phản biện.

image

* Đối ngoại là cầm dao đằng lưỡi.


image

* Tư tưởng là uốn gối cầm bô.

image

* Kinh tế là khấu đầu cầm bị.

image

* Văn hóa nhắm mắt cầm loa.

image

* Thông tin bịt mồm cầm kéo.

image

* Tuyên giáo nhắc tuồng cầm canh.

image

* Công thương khum lưng cầm khách.

image

* Công an khóa xích cầm chân.

image

* Tư pháp cầm đèn chạy án.

image

* Báo đài khép nép cầm ca.

image 

* Giáo dục huơ roi cầm tiền.

image

* Y tế miên man cầm giá.

image

* Hành chánh xum xoe cầm dù.

image

* Dân phòng lăm le cầm súng.

image

* Tại chức nhi nhô cầm bằng.

image

* Cấp ủy loay hoay cầm đũa.

image

* Đảng viên tí toáy cầm nhầm.

image

* Chất xám tất bật cầm máu.

image

* Mặt Trận đắm đuối cầm chầu.

image

* Phong bì thoải mái cầm cương.

image

* Đầu tư tuột dốc cầm chắc.

image

* Quốc Hội không dám cầm còi.

image

* Tham nhũng ung dung cầm lái

image

* Đất nước lệt bệt cầm cờ sau lưng văn minh nhân loại

image

* Sứ mệnh lịch sử bây giờ là cầm cự:

image

* Lãnh đạo níu ghế cầm đô.

image

* Nhân dân lũ lượt cầm đồ.

image

* Công nhân hút gió cầm cữ.

image

* Nông dân chạy gạo cầm hơi.

image

* Ngư dân cầm mạng chuộc tàu.

image

* Tiểu thương cầm vợ đợ con.

image

* Trí thức rán cầm nước mắt.


* Trung ương vẫn ngỡ cầm đầu.

image

* Trên dưới tranh quyền cầm trịch.

image

* Cả giuộc lắm phen cầm cập.

image

* Nhìn giặc đoạt ải/chiếm đất/cướp đảo mà chẳng dám cầm quân.

image

* Thấy dân đòi đất/đòi nhà/đòi chỗ tu hành thì giả dạng du côn cầm gạch/ cầmđá/ cầm cây/ cầm gậy…

image

* Một nhà cầm quyền như thế đáng gọi là gì?

image

* Nghe chừng phảng phất đâu đây thoảng chút hoang mang: Loài Cầm Thú ?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.