Thursday, June 9, 2011

Chuyện lạ bên Mỹ

image

Cái x gì đâu thit l kỳ
Có xe hơi đp chng chu đi

image

Còng lưng ra sc đp xe đp
Đ gi cho người khi mau . . đi

image

Cái x gì đâu thit l đi
Nhà rng phòng to b không chơi

image

Kéo nhau bng bế ra bên sui
Nm đt nhìn lên đếm sao tri

image

Cái x gì đâu chán gm ghê
Tht thà gà vt đến ê h


image

Thèm lm đi ngang không dám liếc
Ch s mai này bác sĩ chê

image

Cái x gì đâu l ghê ta
Biết bao vi vóc vi la là

image

Thế mà ngoài đường bao nhiêu k
Áo qun thiếu vi h luôn da

image

Cái x gì đâu thit l lùng
Nhà băng nm hết ca ci chung

image

Làm được đng nào không đút túi
Giao hết nhà băng , chng dám dùng

image

Cái x gì đâu ngán làm sao
Phương phi to ln mt hng hào

image
S béo nhn ăn thành que ci
Rõ tht x gì chán biết bao

image

Cái x gì đâu , nghĩ ngán thm
Tiếng Vit cháu con c như câm

image

Ông ,bà , Cô chú kêu " You" tut
Chào hi kêu " Hi" mi mt âm

image

Cái x gì đâu l lm đây
Sát nhân trm cướp c mt by

image

Ra toà mc Vest trông bnh che
Trong tù tp t kho phây phây

image

Cái x gì đâu chng xài tin
Ch dùng th nha cà liên miên

image

Không có mt đng trong cái ví
Th cà thì chc cái mi nguyên

image

Cái x gì đâu ga qúa tri
Ph tùng thân th ga khơi khơi

image

Chng riêng hình dáng làm cho ging
Tình nghĩa bên trong cũng d hơi

image

Cái x gì đâu thy nc cười
Chó được cưng nuôi sướng hơn người

image

"Ra Mn" mt tiêu không thy bóng
"Lòng di " đi kiếm đ con ngươi

image

Cái x gì đâu bt đ bng
Ngh gì cũng phi có Ba Tăng

image

Câu cá lòng tong bng không có
Lơ mơ b pht đến nhăn răng

image

Cái x gì đâu thit l lùng
Đàn bà hách dch , phán lung tung

image

Gi hết Trung Đông hc mt khóa
Đ biết đàn ông qúy vô cùng

image

Cái x gì đâu l lm thôi
Tr thù khng b tn xa xôi

image

Thc ăn th xung cùng bom đn
Va nhai va núp đn trên đi

image

Ch có x này mi thế thôi
Cái x c Hoa by lâu ri

image

Không có chiến tranh cùng đói khát
Nên gi mi lm cái lôi thôi ...

1 comment:

  1. Người làm vè đã hay,kẻ post hình cũng chiến

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.