Tuesday, June 28, 2011

Thơ: Tác giả vô danh

image


image

Chưa đi chưa biết Sài Gòn
Đi ri mi biết chng còn mt xu

image

V nhà mi biết mình ngu
Thng ln ăn ít mà thng cu "ăn"thì nhiu .

image

Thu đi , đ li lá vàng
Anh đi đ li cho nàng thng cu .

image

Hi trường yên vng ng say
Thuyết trình va dt … v tay ra v .

image

Nh quá kh bun rơi nước mt .
Nhìn tương lai lnh toát m hôi .

image

Bánh mì phi có patê ,
Làm trai phi có máu dê trong người .

image

Biết chng mun cưới v hai ,
Em v mua sn quan tài ch anh .

image

Cam sành lt v còn chua ,
Thương em còn nh anh cua đ dành .

image

Chn xoài đng đ xoài chua ,
Chn bn đng đ bn cua b mình .

image

Ch chê em xu , em già ,
Em đi sa li , đp ra bây gi .

image

Còn thi lên nga bn cung ,
Hết thi xung nga ly thun bn rui .

image

Đêm nm dưới bóng trăng ,
Thương cha nh m không bng nh em .

image

Đường v đêm ti canh thâu ,
Nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười .

image

Gió đưa bi chui sau hè ,
Gin chơi mt chút , ai dè có con .

image

Hc mà không chơi : đánh rơi tui tr .
Chơi mà không hc : bán r tương lai .

image

Thôi thì ta chn c hai ,
Va chơi va hc , tương lai huy hoàng .

image

Khôn ba năm di mt gi .
Biết vy di sm , khi ch ba năm .

image

M ơi con mun có chng .
Con ơi m cũng mt lòng như con .

image

Mt chng không đ tin tiêu ,
Mười chng góp li , sáng chiu shopping .

image

Người đi mt na hn tôi mt .
Mt na hn kia đng chi th .

image

Tình ch đp khi còn dang d ,
Cưới nhau v tt th càng nhanh .

image

Tóc th em xoã ngang vai ,
Anh mà đng ti , bt tai bây gi !

image

Trách người quân t vô tình ,
Chơi hoa xong li ... hái cành kế bên .

image

Uc gì em hoá thành trâu ,
Đ anh là đa anh bâu ly đùi .

image\

V mà không đánh thì thôi ,
Ch ông đánh v là đi ông tiêu !


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.