Wednesday, June 29, 2011

Để giết một người Mỹ!

image

Để giết một người Mỹ!

Bạn có thể bỏ qua mẩu tin này trong hàng đống tin tức hàng ngày, nhưng hiện nay có báo cáo cho biết một người nào đó ở Pakistan đã đăng quảng cáo trên báo chí là sẽ trao một giải thưởng cho bất cứ người nào giết được một người Mỹ, bất kỳ người Mỹ nào cũng được.

Vì thế nha sĩ người Úc này ngay ngày hôm sau đã viết một bản thông báo cho mọi người hiểu tường tận người Mỹ là ai, người Mỹ là thế nào, để mọi người có thể nhận diện khi gặp một người Mỹ!

Một người Mỹ có thể là một người Anh, hoặc người Pháp, người Ý, người Ái Nhĩ Lan, người Đức, người Tây Ban Nha, người Ba Lan, người Nga hoặc người Hy Lạp.

Một người Mỹ cũng có thể là một người Canada, người Mễ Tây Cơ, người từ Châu Phi, người Ấn Độ, người Trung Quốc, người Nhật, người Việt Nam, người Hàn Quốc, người H’ Mông, người Khmer, người Thái Lan, người Úc, người Mã Lai, người Iran, người Trung Đông, người Ả Rập, người Pakistan hoặc người Afghanistan.

Một người Mỹ còn có thể là người Comanche, người Cherokee, người Osage, người Blackfoot, người Navaho, người Apache, người Seminole hoặc là con dân của một trong những bộ tộc thổ dân da đỏ bản địa Mỹ trước kia.

Người Mỹ có thể theo đạo Thiên Chúa giáo, đạo Tin Lành, Do Thái giáo, đạo Phật, đạo Hồi.

Sự thật là số người theo đạo Hồi ở Mỹ đông hơn là ở Afghanistan.

Sự khác biệt duy nhất là ở Mỹ, người ta có thể tự do sùng bái một tín ngưỡng nào đó mà họ đã lựa chọn.

Người Mỹ cũng có thể là một người được quyền tự do không tin vào bất kỳ tín ngưỡng nào.

Chính vì thế mà họ sẽ chỉ phải trả lời trước Thượng Đế, chứ không phải là trước nhà cầm quyền hoặc trước một nhóm vũ trang nào đó tự phong cho mình cái quyền phát ngôn thay cho nhà cầm quyền hay Thượng Đế.

Người Mỹ sống trong một đất nước trù phú nhất thế giới.

Cội nguồn của sự trù phú này là ở Tuyên ngôn Độc Lập của họ, thừa nhận rằng Thượng Đế đã ban cho mỗi người cái quyền được tự do mưu cầu hạnh phúc.

Người Mỹ rất độ lượng.

image

Người Mỹ đã chìa tay ra để giúp đỡ tất cả những dân tộc nào cần đến mình trên thế giới, mà chưa bao giờ đòi hỏi được trả ơn.

Khi đất nước Afghanistan bị xâm chiếm bởi quân đội Soviet  20  năm trước đây, người Mỹ đã đến cùng với vũ khí và tiếp liệu giúp cho người dân xứ này đứng lên giành lại đất nước!

Trước ngày 11 tháng 9 định mệnh ấy, Người Mỹ đã viện trợ cho dân nghèo  Afghanistan với số lượng nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới.

Biểu tượng quốc gia của Mỹ.

image

Tượng Nữ Thần Tự Do chào mừng những người đói nghèo và kiệt sức, những người đã bị chính quê hương mình từ chối, những kẻ vô gia cư, những người bị dập vùi sau cơn bão tố!

Thế rồi, sau đó chính họ là những người đã xây dựng nên nước Mỹ của ngày hôm nay!

Một số người trong số họ đang làm việc tại Tòa Tháp đôi vào buổi sáng 11  tháng 9 năm 2001, phấn đấu làm sao có được một mức sống tốt hơn cho gia đình của mình!

Thống kê cho thấy các nạn nhân ở tòa Tháp Đôi hôm ấy đã đến từ ít nhất 30 quốc gia, nền văn hóa, và ngôn ngữ ban đầu khác nhau, kể cả những kẻ trước kia đã từng giúp đỡ và ủng hộ các tên khủng bố. 

       Vậy bạn hãy cố gắng giết một người Mỹ nếu bạn thực sự phải làm như thế!

       Hitler đã giết!

       Tướng Tojo của phát xít Nhật cũng đã giết!

       Stalin, Mao Tse-Tung, cùng các tên bạo chúa khát máu khác trên thế giới cũng đã giết !...

Nhưng khi giết hại người Mỹ như vậy tức là bạn đã tự giết hại chính mình!

Vì người Mỹ không phải là một người đặc biệt ở một nơi đặc biệt nào đó trên trái đất này.

Họ là hiện thân cho tinh thần tự do của loài người!

Tất cả những người cùng đề cao tinh thần tự do ấy, cho dù họ ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này thì cũng được xem như là một người Mỹ!

Hãy để thông điệp này bay đi!

Xin hãy để nó bay đi khắp thế giới!

Hãy giúp nó luân chuyển giữa tất cả các bạn bè của chúng ta.

Nó sẽ nói lên tất cả, nói tiếng nói tự do chung cho tất cả chúng ta!


Xin đừng xóa mà hãy gửi nó đi!

Xin cảm ơn tất cả các bạn!

(Lá thư này được viết bởi một nha sĩ người Úc. Biên dịch theo bản gốc tiếng Anh)


Đồng Ngọc Khanh dịch

(18 tháng 06 năm 2011)


image

“To Kill an American”
Dixie, Iowa received a chain-mail e-mail entitled “To Kill an American” and is attributed to an Australian dentist. The following is a reprint, minus the added comments that Dixie received:

You probably missed it in the rush of news last week, but there was actually a report that someone in Pakistan had published in a newspaper an offer of a reward to anyone who killed an American, any American. So I just thought I would write to let them know what an American is, so they would know when they found one.
An American is English, or French, or Italian, Irish, German, Spanish, Polish, Russian or Greek. An American may also be Mexican, African, Indian, Chinese, Japanese, Australian, Iranian, Asian, or Arab, or Pakistani, or Afghan. An American may also be a Cherokee, Osage, Blackfoot, Navaho, Apache, or one of the many other tribes known as native Americans.
An American is Christian, or he could be Jewish, or Buddhist, or Muslim. In fact, there are more Muslims in America than in Afghanistan. The only difference is that in America they are free to worship as each of them choose.
An American is also free to believe in no religion. For that he will answer only to God, not to the government, or to armed thugs claiming to speak for the government and for God.
An American is from the most prosperous land in the history of the world. The root of that prosperity can be found in the Declaration of Independence, which recognizes the God given right of each man and woman to the pursuit of happiness.
An American is generous. Americans have helped out just about every other nation in the world in their time of need. When Afghanistan was overrun by the Soviet army 20 years ago, Americans came with arms and supplies to enable the people to win back their country. As of the morning of September 11, Americans had given more than any other nation to the poor in Afghanistan. The best products, the best books, the best music, the best food, the best athletes.
Americans welcome the best, but they also welcome the least. The national symbol of America welcomes your tired and your poor, the wretched refuse of your teeming shores, the homeless, tempest tossed.
These in fact are the people who built America. Some of them were working in the Twin Towers in the morning of September 11, earning a better life for their families. [I've been told that the people in the Towers were from at least 30, and maybe many more, other countries, cultures, and first languages, including those that aided and abetted the terrorists.]
So you can try to kill an American if you must. Hitler did. So did General Tojo, and Stalin, and Mao Tse-Tung, and every bloodthirsty tyrant in the history of the world. But, in doing so you would just be killing yourself. Because Americans are not a particular people from a particular place. They are the embodiment of the human spirit of freedom. Everyone who holds to that spirit, everywhere, is an American.
So look around you. You may find more Americans in your land than you thought were there. One day they will rise up and overthrow the old, ignorant, tired tyrants that trouble too many lands. Then those lands, too, will join the community of free and prosperous nations.
And America will welcome them.
Myth Blaster Verdict: According to Snopes, this essay was not written by an Australian, dentist or otherwise. It was written by Peter Ferrara, associate professor of law at the George Mason University School of Law in Northern Virginia. It was published by National Review on September 25th, 2001, twenty-four days after the attack by terrorists and what is now referred to as “9/11”. As it has been passed around, additional comments and text has been added – even the title being changed. The original title: “What is an American?”
There have been commentaries written about Americans by a Canadian broadcaster (his article is posted here at LPJ) and another one by a Romanian journalist. Why people do this is beyond me, but the original was moving whether written by an American or anyone else from any country in the world.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.