Monday, June 6, 2011

Thơ: Nghị quyết và 3 người 3 miền

image


image

Bắc kỳ có những người điên
Trong túi có tiền nhưng bảo là không

image

Suốt ngày cứ chạy long nhông
Nói ngọng như sấm làm không ra gì

image

Nhưng có một chuyện "bác kỳ"
Bao nhiêu nghị quyết nó thì rất thông

image

Trung kỳ có những ngừơi khôn
Nó đi cửa trước nó luồn cửa sau

image

Suốt ngày cứ nghĩ làm giàu
Nó đi đúng chỗ, nó thâu đúng người

image

Nghị quyết nó thuộc mười mươi
Nhưng chỉ xử dụng những nơi nó cần

 image

Nam kỳ có những người tham
Nó ăn như hạm nó làm như điên

image

Suốt ngày chỉ nghĩ đến tiên
Có bà vợ cả, nghĩ liền vợ hai

image

Ngày ngày nó nhậu lai rai
Có cái nghị quyết học hoài không thông!

image

Một bài nó học rất suông
Nghị quyết "ba sáu" là con " lô dzề"


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.