Monday, June 27, 2011

Thơ: ĐQC

image

image

Em có biết thu đt tri vào h
Tháng năm này bao biến c dp dn

image

Mùa bu c mt trò h dai dng
Np quan tài b đóng ti ba nơi

 image

phía Bc bao mu rng cho mướn
min Trung qung Bauxit dâng Tàu

image

K Sài gòn là Bình Dương ph mi
Ph ca Tàu riêng bit mt giang sơn

image 

Thu xưa kia vua Hùng Vương dng nước
Con cháu bao đi anh dũng chng xâm lăng

image

Trn Bch Đng quân đch phơi thây trên sóng nước
"Sát thác" gm vang quân Mông C tan hàng

image

Trn Đng Đa làm rng danh Nguyn Hu
Chc thi cơ ly li Qung Châu, Đông

image
NỖI NHỤC - ẢI NAM QUAN

Ri vùng dy thi trăm năm Pháp thuc
C làm sao gi chu nhc vi Tàu...??

image

Em bên y chc tn tường s vic
Cái trò h dân c chng gt ai

image

Kêu đoàn kết chuyn nm mơ không thc
Lãnh đa kia hng trăm cây s mt đi

image

Hi phn ta nm trong cái ”Lưỡi bò”
Dân đánh cá b gic Tàu giết chết

image
Phim Lý Công Uẩn: Nhục quốc thể và phản quốc

Bi chính quyn ti bán nước cu vinh
Sng phè phn trên xác người dân Vit

image

Em bên y chc nghe lòng phn n
S căm hn lan khp đến mi người

image

Bao ”blogger” b công an câu thúc
Cm biu tình thông báo ca nhà trường

image

Hàng rào cn dng khp nơi trong ph
Người chp hình máy nh b tch thâu

image

Cuc biu tình lòng người dân t giác
Hay dương oai dàn cnh bn cm quyn..??

image

Nhưng em ..dù ra sao cũng thế
Đt nước ta cn mt s đi thay

image

Bn Thái thú s chy v đt ch
Nhóm tay sai s nhn thy đường ngay

image

Cùng dân tc dương cao c chính nghĩa
Gic mng Trung hoa cũng s ri tàn

image

Khu t tr Vit Nam không thành s tht
Nước Vit ta bn vng mãi t nay.

Đng Quang Chính

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.