Tuesday, July 17, 2012

Kéo cờ Trung cộng bị tai nạn 3 lần


image
Youtube này quá độc đáo về chuyện Trung cộng muốn làm một đoạn băng tuyên truyền cho ngày "quốc khánh" trước công viên Bạch Ốc có đại sứ tham dự.

Nhưng không ngờ, thiên bất dung gian:

Lúc kéo cờ Trung cộng bị tai nạn 3 lần.

image
1- treo ngược, mấy ngôi sao nằm dưới ...

image
2- Cờ xoắn, không kéo lên được

image
3- Cờ xoắn, kẹt dây trên đỉnh cột, không kéo lên được

image
4- Cố kéo lên, run rẩy ...nhưng vẫn không lên tới đỉnh cột như cờ Mỹ Quốc.


Đến lần thứ tư cờ máu Trung cộng mới run rẩy leo lên nổi, nhưng vẫn không lên đến tận ngọn cờ thua cờ Mỹ một khúc. Đây là điềm gở cho bọn tàu cộng.


Tụi họ rất sợ chữ tứ vì na ná với tử. Tiếng Nhật cũng vậy, Shi là tứ, đồng âm với tử. Lại đúng ngay người tàu là đại mê tín dị đoan.


BMTàu sẽ đánh Việt Nam ?

image
http://baomai.blogspot.com/2012/07/tau-se-anh-viet-nam.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.