Sunday, July 29, 2012

Vợ ta, vợ người.

Trăm năm trong cõi người ta -

Chồng hay so sánh... vợ ta, vợ người.

image

Vợ ta... Vợ ta nhiều nói, ít... cười .
Vợ người ít nói, cười tươi suốt ngày. 
Vợ ta giống chiếc... cối xay . 
Vợ người yểu điệu, mảnh mai, dịu dàng ! 
Vợ ta nhìn muốn... xâm xoàng .
Vợ người nhìn muốn... mò sang “bợ” về! 
Vợ ta nhìn hết muốn... mê . 
Vợ người nhìn thấy đã phê, đã... thèm! 
Vợ ta nhãn mác lem nhem. 
Vợ người mẫu mã giống em... chân dài ! 
Vợ ta nhan sắc tàn phai.

image

Vợ người...
Vợ người nhan sắc mỗi ngày thêm... tươi! 
Nói ra sợ mấy anh cười ! 
Vợ ta xấu nết, xấu người (là) do... ta ! 
Làm chồng hiểu biết sâu xa. 
Vợ ta sẽ đẹp bằng... ba vợ người !


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.