Sunday, August 9, 2015

Một bài thơ cho người Việt

http://baomai.blogspot.com/

MT BÀI THƠ ĐÁNG ĐỌC CHO MI NGƯỜI VN
Ch
cn 1 bài thơ như thế này người tr Nguyn Quc Chánh đã khiến cho mi người VN biết làm thơ, đọc thơ phi cúi đầu khâm phc .
Quê  Hương và Ch Nghĩa

http://baomai.blogspot.com/
Tác Gi : Nguyn Quc Chánh, Saigon 

  Ch nghĩa dy em, thù hn hn căm.
Ch nghĩa dy em, độc ác bt nhân
Ch nghĩa dy em, lc la xo trá
Ch nghĩa dy em, di gian trăm ng

Ch nghĩa dy  em, bi phn vong ân.
Ch nghĩa dy em, giết chết lương tâm
Ch nghĩa dy em, vô thn đấu t.
Ch nghĩa mù, rước voi dày m T.

Ch nghĩa ngu, th đồ t ngoi bang.
Ch nghĩa bưng bô, xây dng thiên đàng.
Ch nghĩa la em, nhng con bò sa.
Ch nghĩa bt lương, ma cô nhà  cha.

Ch nghĩa tú  bà, d d thơ ngây.
Ch nghĩa cò mi, vơ vét luôn  tay.
Ch nghĩa cai  thu, bán buôn T-Quc/
Ch nghĩa lưỡi câu, móc mi dân  tc.

Ch nghĩa  bp la, bánh v t do,
Ch nghĩa cá ươn, tư tưởng vong nô
Ch nghĩa chết đi, Quê Hương vn  sng


http://baomai.blogspot.com/
Ai nhân danh  hnh phúc
Th hnh phúc ngc tù
 Ai nhân danh  dân ch

 Th
dân  ch si  ngu.
 Ai nhân danh  chân lý
 Th
chân lý đui mù
 Bao nhiêu  năm, ai nhân danh ch nghĩa,
 T
-Do xích xing, Dân-Ch di gian
Mác-Lênin, đâu phi người Vit Nam!

S tht đó có làm em đau nhói ?
 Vn chp chn lượn bay by qu đói
 Chn cáo kia có rình rp trước  sau ?
 Ng
ng mt cao và đừng s đớn đau.
 Đứng lên em bng tâm hn bin  động.
 Em
đứng lên  như đại dương dy  sóng
 Ti
ếng sét  thn tui tr n m vang
 Nh
ng  tượng hình, ch nghĩa, phi tiêu tan
 Cây Dân-Ch
bng lên ngàn sc  sng,

http://baomai.blogspot.com/
Em bây gi  khôn ln
Mt rc la yêu thương,
 Biết đâu là s tht
 Em tìm th
y con đường.
 T-Do s n hoa
 Trên quê h
ương khn khó
 Anh nh
ư con nga già
 V
n cúi đầu kiên nhn
 Đốt nhng đám c khô
 D
n đường cho em đi làm lch s.

Nhà thơ Nguyn  Quc Chánh sinh năm 1958 Bc Liêu, hin sng
 ti Sài Gòn. Tác gi ca nhiu tp thơ như

Ðêm mt tri mc,
Khí hu đồ vt và Ca căn cước n d,
Ê, tao đây..
Thơ ca ông đã  được nhiu tác gi dch ra tiếng Anh. Trong
 bài phng vn dành cho nhà văn Vi Ký, nhà thơ

Nguyn Quc Chánh nhn xét v đảng Cng  Sn:

 “Ðng Cng sn thng Tây và M bng máu ca dân tc, bng
 vũ khí ca Nga và Tàu, ri np “độc lp
 dân tc” cho cng sn Tàu và Nga.
 Ai ch ra tình trng thế chp và bán đứng đó
 đều b cho là phn động. K phn động có th gây
 tai ha cho Ðng nhưng li là phúc ca dân.


Nhng ai vì  Ðng s kết án k phn  động,
còn nhng ai vì  con người thì s hoan hô k phn động.
 Hãy nh câu  nói lch s ca ông Nguyn Văn Thiu:
 “Ðng  tin nhng gì cng sn nói, mà hãy nhìn nhng
 gì cng sn làm”.

 (Gi tui tr Vit Nam)

http://baomai.blogspot.com/
 Em hãy ngi  xung đây
 Anh k câu chuyn này
 Trên cánh  đồng c cháy
 Ngm ngùi như khói bay

 Con nga già mt đời
 Chưa thy được ngày vui
 Mt mi mòn trông đợi
 Nhng mm c xanh tươi.

 Đã bao nhiêu  năm ri
 Hướng nhìn v xa xôi
 Tâm tư đau nhc nhi
 Cuc đời vn ni trôi

 Em nhìn v  tương lai
 C du tiếng th dài
 Mt dường như ngn l
 Có phi vì khói cay?

 Em thy đó, trên đường đi không đến,
 Quê hương đau, chn cáo vn nghêng ngang
 Nhng con thú người nhy múa kiêu căng
 Nga mt hú mt bài ca ch nghĩa.

 Ngôn ng văn nô, đỉnh cao trí tu...


http://baomai.blogspot.com/


http://baomai.blogspot.com/2015/08/viagra-cho-nu-va-nhung-ieu-can-biet.html

image

http://baomai.blogspot.com/2015/08/than-kinh-khon-nan.html

http://baomai.blogspot.com/2015/08/co-nhat-thiet-phai-co-mot-lanh-tu.html

http://baomai.blogspot.com/2015/08/truyen-thong-duoi-cac-che-o-oc-tai.html

http://baomai.blogspot.com/2015/08/nghe-thuat-tuong-ot.html

http://baomai.blogspot.com/2015/08/nhung-ong-vat-co-kha-nang-du-bao-thien.html

http://baomai.blogspot.com/2015/08/hay-pha-o-buc-tuong-nay.html

http://baomai.blogspot.com/2015/08/manh-canh-may-bay-la-cua-mh370.html

http://baomai.blogspot.com/2015/08/15-cuu-sinh-vien-harvard-noi-danh-nhat.html

http://baomai.blogspot.com/2015/08/ong-cam-va-hy-vong.html

http://baomai.blogspot.com/2015/08/nhung-cuoc-ien-thoai-khong-mong-muon.html

http://baomai.blogspot.com/2015/08/nhung-tu-dung-sai-trong-ngon-ngu-tieng.html

http://baomai.blogspot.com/2015/08/chuyen-jeep-cherokee-bi-cuop-quyen-ieu.html

http://baomai.blogspot.com/2015/08/cuoc-tan-cong-cua-ong-ola-my.html

http://baomai.blogspot.com/2015/08/nguoi-viet-khong-phai-la-nguoi-viet.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.