Monday, May 21, 2012

13 ngành học vô ích & có ích nhất nước Mỹ

image

Sau đây là những ngành học đã được nghiên cứu, tuy nhiên cũng tùy theo ý muốn và khả năng của mỗi người.

13 ngành học vô ích nhất nước Mỹ

Trang tin tức The Daily Beast mới đây đã tổng hợp các số liệu lao động và việc làm để chọn ra 13 ngành học vô ích nhất nước Mỹ, bao gồm cả báo chí và triết học.
Bảng xếp hạng của The Daily Beast dựa trên nghiên cứu mới từ Trường đại học Georgetown vốn sử dụng dữ liệu trong hai năm qua để xác định triển vọng của vô số ngành học.


The Daily Beast cũng sử dụng dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ để xác định tỉ lệ thất nghiệp hiện tại và tương lai cùng thu nhập tiềm năng để đưa ra bảng xếp hạng dựa vào các hạng mục dưới đây:


- Tỉ lệ thất nghiệp của sinh viên mới tốt nghiệp
- Tỉ lệ thất nghiệp của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm
- Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp
- Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm
- Tăng trưởng việc làm dự kiến từ 2010 đến 2020

 image
Các sinh viên Trường đại học Harvard

1. Mỹ thuật Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 12,6%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 7,3%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 30.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 45.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 5%
Nghề nghiệp liên quan: Thủ công và mỹ thuật

2. Kịch nghệ Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7,8%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 8,8%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 26.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 45.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 4%
Nghề nghiệp liên quan: Diễn viên


3. Nhiếp ảnh, quay phim Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 12,9%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 6,7%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 30.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 50.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 9%
Nghề nghiệp liên quan: Biên tập phim ảnh, chụp hình


4. Nghệ thuật quảng cáo và Thiết kế đồ họa Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 11,8%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 7,5%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 32.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 49.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 13%
Nghề nghiệp liên quan: Thiết kế đồ họa


5. Kiến trúc Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 13,9%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 9,2%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 36.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 64.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 24%
Nghề nghiệp liên quan: Kiến trúc sư


6. Nghiên cứu triết học và tôn giáo Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 10,8%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 6,8%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 30.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 48.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 17%
Nghề nghiệp liên quan: Giảng viên đại học hoặc cao học


7. Văn chương và Ngôn ngữ tiếng Anh Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 9,2%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 6,2%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 32.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 52.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 6%
Nghề nghiệp liên quan: Nhà văn


8. Báo chí Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7,7%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 6%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 32.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 58.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: -6%
Nghề nghiệp liên quan: Phóng viên, thông tín viên, chuyên gia bình luận tin tức


9. Nhân chủng học và Khảo cổ học Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 10,5%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 6,2%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 28.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 47.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 21%
Nghề nghiệp liên quan: Nhà nhân chủng học và nhà khảo cổ học


10. Quản lý khách sạn Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 9,1%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,7%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 32.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 53.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 8%
Nghề nghiệp liên quan: Quản lý khách sạn, nhà hàng


11. Âm nhạc Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 9,2%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 4,5%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 30.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 45.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 10%
Nghề nghiệp liên quan: Ca sĩ và nhạc sĩ

 image 
Ca sĩ Whitney Houston

12. Lịch sử Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 10,2%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,8%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 32.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 54.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 18%
Nghề nghiệp liên quan: Sử gia


13. Khoa học chính trị và Quản lý hành chính công Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 9,1%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 6%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 35.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 65.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 8%
Nghề nghiệp liên quan: Nhà khoa học chính trị

13 ngành học có ích nhất nước Mỹ
Cùng với danh sách 13 ngành học vô ích nhất nước Mỹ, The Daily Beast đã công bố 13 ngành học có ích nhất nước Mỹ, dựa vào các số liệu lao động và việc làm. Tương tự như danh sách trước, lần này The Daily Beast tiếp tục dựa vào nghiên cứu mới từ Trường đại học Georgetown, vốn sử dụng dữ liệu trong hai năm qua để xác định triển vọng của vô số ngành học.

The Daily Beast cũng sử dụng dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ để xác định tỉ lệ thất nghiệp hiện tại và tương lai, cùng với việc thu nhập tiềm năng để đưa ra bảng xếp hạng dựa vào các hạng mục dưới đây:


- Tỉ lệ thất nghiệp của sinh viên mới tốt nghiệp
- Tỉ lệ thất nghiệp của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm
- Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp
- Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm
- Tăng trưởng việc làm dự kiến từ 2010 đến 2020
 Y tá, điều dưỡng có tỉ lệ thất nghiệp khá thấp

1. Y tá, điều dưỡng Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 4%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 1,9%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 48.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 64.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 26%
Nghề nghiệp liên quan: Y tá, điều dưỡng


2. Kỹ sư cơ khí Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 8,6%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 3,8%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 58.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 86.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 4%
Nghề nghiệp liên quan: Kỹ sư cơ khí

3. Kỹ sư điện tử Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7,3%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,2%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 57.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 90.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 6%
Nghề nghiệp liên quan: Kỹ sư điện, điện tử


4. Kỹ sư dân dụng Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 8,1%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 4,5%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 50.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 81.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 12%
Nghề nghiệp liên quan: Kỹ sư dân dụng


5. Khoa học máy tính Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7,8%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,6%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 50.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 81.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 82%
Nghề nghiệp liên quan: Quản lý công nghệ thông tin


6. Tài chính Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 6,6%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,2%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 44.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 72.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 23%
Nghề nghiệp liên quan: Chuyên gia phân tích tài chính


7. Tiếp thị và nghiên cứu tiếp thị Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7,3%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 6%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 37.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 65.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 41%
Nghề nghiệp liên quan: Chuyên gia nghiên cứu thị trường


8. Toán học Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 6,1%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,1%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 40.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 71.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 16%
Nghề nghiệp liên quan: Nhà toán học


9. Kế toán Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 6,8%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 4,8%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 43.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 65.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 16%
Nghề nghiệp liên quan: Kế toán viên, kiểm toán viên


10. Tiếng Pháp, Đức, Latin và các ngoại ngữ thông dụng Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7,9%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 4,8%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 32.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 50.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 42%
Nghề nghiệp liên quan: Biên dịch và thông dịch viên


11. Thương mại đại cương Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 4,8%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 37.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 60.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 22%
Nghề nghiệp liên quan: Chuyên gia phân tích quản lý


12. Giáo dục tiểu học Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 4,8%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 3,4%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 33.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 40.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 17%
Nghề nghiệp liên quan: Giáo viên tiểu học và mầm non


13. Kinh tế học Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 9,4%
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,7%
Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 48.000 USD/năm
Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 76.000 USD/năm
Tăng trưởng việc làm dự kiến: 6%
Nghề nghiệp liên quan: Nhà kinh tế học


SE sưu tầm

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.