Friday, May 4, 2012

Quyền sở hữu trí tuệ: VN sổ đen

image


Mỹ duy trì Việt Nam trong danh sách cần theo dõi về quyền sở hữu trí tuệ, bản tin RFI cho biết như trên.


RFI ghi nhận rằng, Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) hôm 30/04 đã công bố báo cáo thường niên về vấn đề tôn trọng bản quyền trên thế giới. Bản phúc trình mang tên Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2012 (2012 Special 301 Report) đã điểm lại quá trình bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại 77 đối tác thương mại của Hoa Kỳ đồng thời nêu bật những quốc gia còn thiếu sót trong địa hạt tôn trọng bản quyền. Như những năm trước đây, Việt Nam tiếp tục bị Mỹ duy trì trong số các nước cần phải theo dõi.


Có tất cả 40 nước bị Hoa Kỳ cho là có vấn đề trong lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phân ra thành hai nhóm với mức độ nặng nhẹ khác nhau.


Nhóm thứ nhất nằm trong «danh sách cần ưu tiên theo dõi» (Priority Watch List) gồm 13 quốc gia trong đó có nhiều nước châu Á như : Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ và Pakistan, bên cạnh Israel, Nga, Ukraina, Venezuela. Algeri, Argentina, Canada, Chile. Đây là nhóm nước bị coi là đáng quan ngại nhất trong lãnh vực vi phạm bản quyền.


image

RFI cũng nói, nhóm thứ hai gồm 27 nước còn lại, nằm trong danh sách «cần theo dõi» (Watch List) trong đó có Việt Nam, Philippines và Brunei là ba nước châu Á, bên cạnh các quốc gia khác như Brazil, Ý, Na Uy, Belarus… Ngay từ năm 2009 khi danh sách các nước mà Hoa Kỳ muốn theo dõi về vấn đề vi phạm bản quyền tác giả được thực hiện, Việt Nam luôn luôn bị xếp vào diện cần theo dõi và quy chế đó vẫn được duy trì vào năm nay.


RFI cũng cho biết, “Vào lúc Việt Nam đang đàm phán để tham gia khối Quan hệ Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Hoa Kỳ đang thúc đẩy, USTR sẽ tiếp tục làm việc với Việt Nam để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.”

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.