Wednesday, September 5, 2012

Điếu thuốc lá giả làm bằng điện tử gây nguy hại phổi

image


Thuốc lá làm bằng điện tử gây tổn hại phổi, theo một nghiên cứu thách thức nghiên cứu trước đây cho rằng dụng cụ để bỏ thuốc lá là vô hại.

image


Thuốc lá điện tử, những ống điện tử giả tạo ảnh hưởng của hút thuốc lá bằng cách sản xuất chất bốc hơi có chứa chất nicotine, gây gia tăng tức thì sức ép, tồn tại 10 phút, làm cho người hút khó thở, theo các nhà nghiên cứu từ Đại Học Athens cho biết trong một nghiên cứu được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hội European Respiratory Society ở Vienna hôm Thứ Ba.

image 


Các nhà nghiên cứu dùng thử nghiệm chức năng phổi để quan sát sức ép của không khí với 32 người tham gia dùng thuốc lá điện tử trong 10 phút. Trong số những người mạnh khỏe không bao giờ hút thuốc lá, sức ép gia tăng trung bình 206% từ 182%; trong số những người hút thuốc lá với chức năng phổi bình thường, sức ép tăng trung bình 220% từ 176%.

image


Các  nghiên cứu trước đây cho thấy rằng các dụng cụ  điện tử dùng để hút thuốc lá mỗi ngày 4 giờ tới 12 tháng để đạt tới mức gây ung thư có mặt trong một điếu thuốc lá, theo các nhà nghiên cứu viết trong phúc trình. Kỹ nghệ chế tạo điếu thuốc lá làm bằng điện tử đã bán trong năm nay số lượng gấp đôi từ 250 triệu đô la trong năm 2011, theo UBS AG.

image


Khoảng 2.5 triệu người dùng điếu thuốc lá làm bằng điện tử tại Hoa Kỳ, theo một phỏng đoán bởi Hội Tobacco Vapor Electronic Cigarette Association.


BM

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.