Monday, February 5, 2024

Tiền hoặc tài sản tài chính vô thừa nhận

 BM

Các tiểu bang trả lại hơn 5 tỷ USD tài sản vô thừa nhận hàng năm, với giá trị trung bình của mỗi yêu cầu là 2,080 USD.


Các cơ quan tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ đang nắm giữ các khoản tiền vô thừa nhận trị giá hàng tỷ USD. Các chủ sở hữu hợp pháp có thể nhận lại những khoản tiền này một cách hợp pháp thông qua một quy trình trực tuyến đơn giản.


Ngày 01/02 là Ngày Tài sản Vô thừa nhận. Theo Hiệp hội Quản lý Tài sản Vô thừa nhận Quốc gia (NAUPA), tài sản vô thừa nhận đề cập đến “các tài khoản trong các tổ chức tài chính hoặc công ty trong đó không có hoạt động nào được tạo ra (hoặc không có sự liên hệ nào với chủ sở hữu) liên quan đến tài sản đó trong một năm hoặc một khoảng thời gian dài hơn.” Theo luật, những tài sản đó được chuyển giao cho tiểu bang.


Ví dụ: một cá nhân có thể đã thuê một căn nhà ở Texas bằng cách cung cấp một khoản tiền ký quỹ bảo đảm. Nếu người đó chuyển đến New York và không lấy lại tiền ký quỹ sau một thời gian không có hoạt động đã định, thì số tiền đó sẽ trở thành tài sản vô thừa nhận và được chuyển đến tiểu bang.

 BM


NAUPA ước tính rằng có ít nhất 1 trên 7 cá nhân ở Hoa Kỳ có các khoản tiền vô thừa nhận, mà với dân số Hoa Kỳ như hiện tại, thì con số này đang lên tới khoảng 48 triệu người Mỹ.


Tổ chức này cho biết, hàng năm các tiểu bang trả lại hơn 5 tỷ USD tài sản vô thừa nhận. Trong số này gồm có tài khoản ngân hàng, hộp ký gửi an toàn, tiền gửi ký quỹ dành cho hóa đơn tiện ích (điện, nước, v.v.), cổ phiếu, cổ tức chưa thanh toán, tiền hoàn lại, tiền phân phối từ quỹ tín thác, chi phiếu du lịch, các khoản thanh toán vượt mức của khách hàng, chứng chỉ tiền gửi, phiếu quà tặng, hoặc lệnh chuyển tiền chưa thực hiện, thanh toán bảo hiểm hoặc hoàn tiền, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, chi phiếu tiền lương chưa rút ra tiền mặt, thanh toán tiền thuê khai thác khoáng sản, và niên kim.


NAUPA là một mạng lưới do Hiệp hội Thống đốc Ngân khố Tiểu bang Quốc gia (NAST) của cả hai đảng điều hành. Hiệp hội có một trang web chuyên dụng nơi người Mỹ có thể tìm kiếm xem họ có bất kỳ khoản tiền vô thừa nhận nào đứng tên họ hay không.


Mỗi tiểu bang có cơ sở dữ liệu riêng và trang web NAUPA cung cấp các liên kết trực tiếp đến các trang web của tiểu bang nơi các cá nhân có thể tiến hành tìm kiếm. Ngoài ra, NAUPA còn duy trì trang web missmoney.com.

 

NAUPA tuyên bố, “Tài sản vô thừa nhận sẽ được báo cáo cho tiểu bang nơi công ty hoặc tổ chức cư trú. Do đó, việc có tài sản vô thừa nhận ở nhiều tiểu bang là điều bình thường, đặc biệt nếu quý vị đã chuyển đến một tiểu bang khác.”


Theo Missing Money, 95% số khiếu nại về tài sản vô thừa nhận đều được nộp trực tuyến. Giá trị trung bình của một yêu cầu nhận lại tài sản là lên tới 2,080 USD.


Quy trình yêu cầu


BM


Quá trình yêu cầu lấy lại tài sản khác nhau tùy theo tiểu bang. Nhìn chung ở bước đầu tiên, cá nhân nên bắt đầu yêu cầu bồi thường theo hướng dẫn do tiểu bang nắm giữ tài sản vô thừa nhận nhận cung cấp.


Tiếp theo, người đó sẽ phải chứng minh quyền sở hữu của mình bằng các tài liệu liên quan. Ví dụ: ai đó muốn đòi lại tiền gửi ký quỹ cho tài sản thuê có thể phải xuất trình hợp đồng thuê nhà.


Người yêu cầu nhận lại tài sản cũng sẽ phải cung cấp bằng chứng về danh tính cá nhân như bằng lái xe, số an sinh xã hội, hoặc sổ thông hành. Một số tiểu bang cho phép công dân nộp tài liệu trực tuyến trong khi những tiểu bang khác yêu cầu gửi qua đường bưu điện.


Sau khi người yêu cầu nhận lại tài sản nộp xong tất cả các tài liệu liên quan, thì cơ quan quản lý tài sản vô thừa nhận của tiểu bang sẽ tìm cách xác minh quyền của cá nhân này đối với số tiền ấy.


BM


Sau khi xác minh, cơ quan đó sẽ bắt đầu giải quyết yêu cầu nhận tài sản. Một số tiểu bang có thể hoàn tất các bước xác minh và giải quyết trong vòng chưa đầy 30 ngày. Một số tiểu bang có thể giữ lại một lượng nhỏ tài sản vô thừa nhận làm phí nắm giữ tài sản đó trong thời gian không có người nhận.


Nếu yêu cầu được giải quyết thành công, thì tiểu bang sẽ trả lại số tiền vô thừa nhận cho cá nhân. Hầu hết các tiểu bang thường không có thời hạn nắm giữ tài sản vô thừa nhận.


Tuy nhiên, các tiểu bang có thể bán đấu giá những tài sản này sau một thời gian nhất định. Trong những trường hợp như vậy, thì chủ sở hữu thường có quyền yêu cầu tiểu bang hoàn trả lại tiền theo giá trị đấu giá.


Tài sản vô thừa nhận


BM

Hiệp hội Thống đốc Ngân khố Tiểu bang Quốc gia khuyến nghị nhiều cách để ngăn chặn tài sản tài chính trở thành tài sản vô thừa nhận.


Hiệp hội cho biết, “Cách dễ nhất để ngăn chặn phát sinh tài sản vô thừa nhận là duy trì hoạt động trên tất cả các tài khoản tài chính. Các tài khoản này bao gồm các tài khoản như chi phiếu, tiết kiệm, và chứng chỉ tiền gửi của quý vị. Đối với những loại tài khoản này, việc thỉnh thoảng rút tiền hoặc nạp tiền là điều cần thiết.”


“Hành động tương tự cũng có thể có lợi cho các tài khoản môi giới, tài khoản hưu trí cá nhân (IRA), hoặc các chương trình do nhà tuyển dụng tài trợ. Ngay cả một hoạt động nhỏ nhất cũng có thể giúp duy trì sự hoạt động của tài khoản. Điều này có thể loại bỏ nguy cơ tài khoản trở thành không hoạt động và vô thừa nhận.”


Hiệp hội khuyến nghị các cá nhân nên luôn cập nhật thông tin liên lạc của họ cho các tổ chức tài chính. Nếu thông tin liên lạc đã lỗi thời, thì tổ chức tài chính có thể không liên lạc được với một cá nhân về bất kỳ khoản tiền chưa thanh toán nào và số tiền đó có thể trở thành tài sản vô thừa nhận.


Mọi người cũng nên nhớ rằng họ có thể phải đóng thuế đối với tài sản yêu cầu. Một số loại quỹ nhất định không phải chịu thuế, chẳng hạn như tiền ký quỹ thuê nhà, vì cá nhân có thể đã đóng thuế đối với thu nhập của họ rồi, và nguồn thu nhập đó có thể là nguồn gốc của khoản tiền ký quỹ này.


Tuy nhiên, tài sản vô thừa nhận như thẻ quà tặng chưa thực hiện hoặc khoản thanh toán của người hưởng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể phải chịu thuế.
Naveen Athrappully  _  Nhật Thăng


BM

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.