Tuesday, February 13, 2024

Hùng Ca Sử Việt - Việt Nam Việt Nam

 BM


image

Những bài tựa đề có chữ "VNCH" & "Việt cộng"

https://baomai.blogspot.com/

https://baomai.blogspot.com/2018/04/nhung-bai-tua-e-co-chu-vnch-viet-cong.html

***

So sánh VNCH với Afghanistan và Ukraine ngày nay 

BM

Trong một cuộc chiến tranh, ở đâu cũng vậy, nếu một bên không nỗ lực hy sinh để bảo vệ đất nước. Dân và quân không ý thức được ở đâu là quyền và lợi ích của họ trong công cuộc bảo vệ đất nước. Chắc chắn bên đó sẽ thua trong cuộc chiến.

https://baomai.blogspot.com/2022/04/so-sanh-vnch-voi-afghanistan-va-ukraine.html

***

Suy nghĩ của giới trẻ trong nước về Việt Nam Cộng Hòa

image
Tượng Thương Tiếc ở nghĩa trang Biên Hòa bị giật sập
Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt tròn 40 năm. Cho đến nay những ký ức và hậu quả của cuộc chiến đó vẫn chưa phai nhòa. Giới trẻ trong nước và hải ngoại có cái nhìn thế nào về câu chuyện lịch sử đau thương này và suy nghĩ của họ về sự hòa hợp, hòa giải, đoàn kết dân tộc trong hiện tại và tương lai ?
https://baomai.blogspot.com/2015/04/suy-nghi-cua-gioi-tre-trong-nuoc-ve.html


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.