Monday, April 16, 2018

Tin vịt: Putin's speech & Vì sao Nga “im lặng” ?

https://baomai.blogspot.com/ 

Putin's speech 

Chừng nào chính khách Hoa Kỳ dám nghĩ và nói ra như TT Putin của Nga?
Đây là những lời nói ngay thẳng và can đảm, không mị dân của một người lãnh đạo quốc gia (dù Putin, cựu mật vụ của Nga Sô).

Thiển nghĩ, bất cứ ai xin đến ở (định cư, sống và làm việc) nước nào thì phải tôn trọng chủ quyền, phong tục tập quán của nước đó là đều công bằng và hợp lý.

Ngoài ra, để hội nhập vào đất nước mình xin đến (tự nguyện, chẳng ai ép buộc) ở thì cần phải học ngôn ngữ của nước đó để giao tiếp. Chẳng lẽ ở nước của người ta mà "nói bằng tay" hoài thì mỏi tay lắm mà cũng khó coi nữa!

Kính chào quý vị.
Võ Văn Sĩ, "Mỹ giấy"

Vladimir Putin's speech  : the SHORTEST SPEECH he has EVER made.

https://baomai.blogspot.com/ 

As the Russian president, Putin addressed Duma (the Russian Parliament) and gave a speech about tensions with minorities in Russia:

"In Russia, live like Russians.  Any minority, from anywhere, if it wants to live in Russia, to work and eat in Russia, it should speak Russian, and should respect all Russian laws. If they prefer Sharia Law, and wish to live the life of Muslims, then we now clearly advise them to go and  live in those places where that's the state law.

Russia does not need Muslim minorities , Minorities need Russia, and we will not grant them special privileges, or try to change our laws to fit their desires, no matter how loud they yell 'discrimination' !

We will not tolerate disrespect of our Russian culture.
https://baomai.blogspot.com/ 
We had better learn from the suicides of so-called democracies—

America, England, France, Germany, and Holland -- if we are to survive
as a nation.

The Muslims are taking over those countries, BUT they will NOT take over Russia !

Our Russian customs and traditions are not compatible with the lack of
culture or the primitive ways of Sharia Law and Muslims.

When this honorable legislative body thinks of creating new laws, it
should have in mind the  Russian national interest FIRST,  observing
that the Muslim minorities ARE NOT  Russian”
https://baomai.blogspot.com/ 
The politicians in the Duma gave Putin a five minute standing ovation.

Bản dịch tiếng Việt

"Ở xứ này, hãy sống như người Nga, bất cứ ai trong nhóm thiểu số, từ bất cứ chốn nào, nếu muốn sống ở Nga, làm việc và ăn ở Nga, cần phải nói tiếng Nga, và phải tôn trọng luật pháp Nga. Nếu muốn sống theo luật Sharia và đời Hồi Giáo, chúng ta khuyên họ nên đi đến và sống ở những nơi coi Hồi Giáo là pháp luật địa phương.

https://baomai.blogspot.com/ 

Nước Nga không cần đến dân thiểu số Hồi giáo, dân thiểu số đó cần Nga, và chúng ta sẽ không cấp cho họ những đặc quyền nào cả, hoặc cố gắng thay đổi luật lệ của chúng ta để thích nghi với ước nguyện của họ, cho dù họ la 'kỳ thị' to thế nào chăng nữa !

Chúng ta sẽ không tha thứ việc bất kính nền văn hoá Nga của chúng ta.

Chúng ta phải học được từ những vụ tự vẫn của các chế độ dân chủ gọi là - Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Hoà Lan - nếu quốc gia chúng ta muốn sống còn.

https://baomai.blogspot.com/ 

Dân Hồi giáo đang xâm chiếm những nước này, NHƯNG họ sẽ KHÔNG thống trị được Nga !

Phong tục và truyền thống của nước Nga chúng ta không phù hợp với lối kém văn minh hoặc những ứng xử man rợ của Sharia và dân Hồi giáo.

Khi cơ quan lập pháp được nể trọng này nghĩ về việc lập ra những đạo luật mới, xin nhớ quan tâm đầu tiên đến ích lợi quốc gia Nga, và phải luôn nhớ rằng dân thiểu số Hồi giáo không phải là người Nga"...

https://baomai.blogspot.com/ 

Giới chính trị gia trong nghị viện Duma đã cùng đứng lên ngợi khen Putin trong 5 phút.

https://baomai.blogspot.com/***

Vì sao Nga “im lặng” ?

https://baomai.blogspot.com/

Vì sao loại tên lửa phòng không hiện đại nhất của Nga; S300 - S400 không hề "cục cựa" khi tên lửa Tomahawk vào thăm Syria. Theo chuyên gia quân sự của Nga, tên lửa đánh chặn của Nga chỉ bắt được mục tiêu có độ cao trung bình hoặc độ cao lớn; còn tên lửa hành trình Tomahawk chỉ bay ở độ cao 30 -50 mét; Vì vậy, không một thiết bị phòng không nào hiện nay có thể phát hiện; đơn giản là vì đường cong của trái đất...

Nói một cách khác là tên lửa Tomahawk nằm ngoài đường chân trời của S400. Nga cũng đã nhiều lần nghiên cứu, một trong những cách họ đã làm là nâng độ cao của hệ thống rada để loại trừ độ cong của quả đất, nhưng cũng chưa thành công...và cuối cùng còn một lý do rất "tế nhị"; Nga là một nước nghèo hơn Mỹ, một tên lửa phòng không S400 của Nga có giá từ 4 - 5 triệu USD, trong khi một tên lửa Tomahawk chỉ vào khoảng 1 - 1.5 triệu USD; vì vậy Nga bắn là Nga chết, bắn trúng cũng chết, bắn trật lại còn chết mau hơn.

https://baomai.blogspot.com/
https://baomai.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.