Thursday, April 19, 2018

HCM qua nét bút của một số họa sĩ trên thế giới

https://baomai.blogspot.com/

Chân dung của Hồ Chí Minh qua nét bút của một số họa sĩ trên thế giới

Bức tranh đọat giải nhất được họa sĩ Babui đặt tên rất tuyệt vời: "Súng đạn tô màu cờ". Riêng giải ba, thì họa sĩ Mac Garcia tỏ ra rất am hiểu tiểu sử làm tình báo cho Trung cộng của Hồ chí minh. Bức tranh nào cũng độc đáo, xứng đáng tài nghệ của các họa sĩ quốc tế.

Giải nhất: Walter Toscano

https://baomai.blogspot.com/

© HO CHI MINH by/por WALTER TOSCANO. First Place in/Primer Lugar en Traditional Caricature Art Contest. Traditional Media/Técnica tradicional 2014. Súng đạn tô màu cờ [DCVOnline] 

Giải nhì: Goyo Vela

https://baomai.blogspot.com/

Ho Chi Minh by Goyo Vela. Giải nhì Traditional Media/Técnica tradicional 2014

Giải ba: Mac Garcia

https://baomai.blogspot.com/ 

Ho Chi Minh by Mac Garcia.. Giải ba Traditional Media/Técnica tradicional 2014

Giải tư: Jim Touttain

https://baomai.blogspot.com/

Ho Chi Minh by Jim Touttain. Giải tư Traditional Media/Técnica tradicional 2014

Theo tướng số, người có khuôn mặt “chuột kẹp” màu da men mét và miệng thì hẹp, trán lại vồ ắt khi lấy vợ sẽ hà khắc, nên cuộc tình sẽ không bền bỉ, mà đời sống vật chất cũng chật vật, sinh con trai gái đều không nhờ được, duyên nợ phải hai ba lần đổi thay đến lần cuối.

Nghiệm ra đúng thật !!!
B’Ròm

https://baomai.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.